MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Udział ministra R. Sikorskiego w X Międzynarodowym Forum Bertelsmanna
2006-09-25

W dniach 22 - 24 września 2006r. minister obrony narodowej Radosław Sikorski wziął udział w X Międzynarodowym Forum Fundacji Bertlsmanna. Organizatorem konferencji, która odbyła się w Berlinie było Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN oraz Fundacja Bertelsmanna.

W sobotę, 23 września br. minister R. Sikorski wystąpił z przemówieniem dotyczącym problematyki zagrożeń i wyzwań dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Szczególną uwagę zwrócił na wzrost zagrożenia ze strony międzynarodowego terroryzmu w przypadku gdyby misje NATO w Afganistanie oraz działania militarne wojsk amerykańskich okazały się porażką.
„Nie możemy dopuścić do tego, by działania w Afganistanie skończyły się fiaskiem, gdyż spowodowałoby to powstanie nowych szans dla międzynarodowego terroryzmu” – powiedział minister. Zaznaczył, że sukcesu wojsk walczących w Afganistanie nie należy rozpatrywać w kategoriach militarnych - liczby zabitych Talibów, lecz na podstawie postępu w odbudowie gospodarczej kraju oraz ograniczenia handlu narkotykami.
Ponadto minister zwrócił uwagę na potrzebę udzielenia przez świat zachodni poparcia dla demokratycznych władz Iraku. Wyraził pogląd, iż ewentualne niepowodzenie amerykańskiej misji stabilizacyjnej w Iraku, ze względu na położenie geograficzne Europy silniej uderzyłoby w państwa europejskie niż w Stany Zjednoczone. Opinia ta znalazła poparcie wśród uczestników konferencji.
W dalszej części swego przemówienia minister R. Sikorski zajął stanowisko w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego. Minister skrytykował projekt budowy rosyjsko- niemieckiego Gazociągu Północnego. Zarzucił tym planom, że „Omija on Polskę i dlatego podsyca w Polsce nieufność do Niemiec”.
Zaznaczył, że poprowadzenie gazociągu bezpośrednio z Rosji do Niemiec jest być może korzystne z punktu widzenia Europy Zachodniej , lecz godzi w polskie interesy.
„Unia Europejska nie jest już tylko Europą Zachodnią”- podkreślił. Zdaniem R. Sikorskiego projekty, o tak niebagatelnym znaczeniu, powinny być realizowane w ramach wspólnej polityki energetycznej, która uwzględniałaby interesy nie tylko wybranych członków wspólnoty, lecz wszystkich krajów wchodzących w jej skład.
W panelu poświęconym zagrożeniom we współczesnym świecie obok ministra obrony narodowej R. Sikorskiego głos zabrali niemiecki minister obrony Franz Jozef Jung oraz sekretarz generalny Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Mark Perrin de Brichambaut.
Na zakończenie konferencji były sekretarz stanu USA Henry Kissinger podkreślił wagę poprawnych stosunków między Europą i Ameryką. Wspólne opracowanie strategii wobec konfliktu bliskowschodniego jest niezbędne, albowiem w przeciwnym razie nie uda się powstrzymać radykalnych sił islamskich. Zwrócił również uwagę na problem przyszłości porozumienia z Iranem oraz stworzenie nowej definicji terroryzmu, która uwzględniałaby jawny charakter działalności terrorystycznej w ramach legalnie funkcjonujących instytucji państwowych jak np działalność Hezbollahu w Libanie.
Natomiast były niemiecki minister spraw zagranicznych Hans Dietrich Genscher przywołał problem postrzegania wzajemnych relacji Unia Europejska – Stany Zjednoczone, jako rywali, zamiast partnerów, którzy wspólnie opracują i realizują polityczną strategię działania.
W dyskusji poświęconej przyszłości UE głos zabrała kanclerz Niemiec Angela Merkel. Oświadczyła, że: ”W dającej się przewidzieć przyszłości UE nie będzie mogła obiecać żadnym nowym krajom przyjęcia do swego grona. Przesądzone jest przyjęcie Bułgarii i Rumunii.”- powiedziała. Opinię tą poparł Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, który dalsze rozszerzanie UE uzależnia od uprzednich reform instytucjonalnych w krajach kandydujących, w tym przyjęcia Traktatu Konstytucyjnego UE.
W konferencji Fundacji Bertelsmanna uczestniczyło około dwustu dygnitarzy, naukowców i dziennikarzy. Wśród tak znacznego grona obok ministra obrony narodowej R. Sikorskiego Polskę reprezentowali były prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski oraz byli szefowie dyplomacji – Bronisław Geremek, Adam Rotfeld, oraz były premier Jan Krzysztof Bielecki.

MON-FB
MON-Tweet