MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

100 dni w Iraku – VII zmiana w połowie drogi
2006-10-25

W dniu 25 października mija 100 dni od kiedy VII zmiana PKW Irak przejęła dowodzenie Wielonarodową Dywizją Centrum Południe.

„Pierwsza połowa naszej misji minęła pod znakiem dramatycznego wzrostu zagrożenia w całym Iraku i nasileniem ataków na siły koalicyjne i ludność cywilną. Mimo tego mamy za sobą wiele ważnych wydarzeń w naszej strefie, odnotowaliśmy sukcesy w działalności operacyjnej, szkoleniowej i przede wszystkim we współpracy z władzami lokalnymi i pomocy niesionej ludności cywilnej” - to krótkie podsumowanie dowódcy Wielonarodowej Dywizji gen. dyw. Bronisława Kwiatkowskiego.

O zmieniającej się sytuacji w Iraku donoszą obecnie wszystkie światowe agencje. VII zmiana PKW Irak rozpoczęła służbę w niezwykle trudnym momencie. W czasie pierwszych dwóch tygodni służby, niemal każdej nocy ogłaszano alarm, a na bazy Echo i Delta spadały granaty moździeżowe i rakiety. Dane po 100 dniach misji wyraźnie wskazują na diametralną zmianę w sytuacji bezpieczeństwa w prowincjach Qadisija i Wasit. W ciągu tego czasu obie bazy Dywizji atakowane były 26 razy, a do ataków użyto 111 rakiet i granatów. Nieporównywalnie wzrosło również zagrożenie patroli i konwojów sił koalicyjnych. Tylko w naszej strefie, w ciągu 100 dni atakowano je ponad 30 razy. Pogarszająca się sytuacja w Diwanii doprowadziła do konieczności przeprowadzenia wspólnej operacji (z udziałem wojsk 8 Irackiej Dywizji, 4 Dywizji Piechoty USA i żołnierzy Wielonarodowej Dywizji) mającej na celu zatrzymanie przywódców sił anty irackich i zaprzestanie narastającej przemocy.

W tego rodzaju operacjach jedną z głównych ról odgrywa 8 Dywizja Irackiej Armii. Sszkolona przez specjalistów z „polskiej” dywizji jest ona od samego początku w awangardzie irackich sił lądowych. Wysiłek intruktorów z Zespołów Doradczo – Szkoleniowych (ang. MiTT – Military Transition Team) VII zmiany (przeprowadzono 56 różnego rodzaju treningów, wspierano 40 różnego rodzaju operacji i konwojów) pozwolił na dalsze podnoszeni wyszkolnia żołnierzy irackiej dywizji. Zwieńczeniem naszej działalności było przekazanie 8 Dywizji w podporządkowanie Dowództwa Wojsk Lądowych w Bagdadzie. Od 1 września 2006 8 Dywizja Piechoty jako pierwsza w Iraku jest dowodzona przez nowe dowództwo. Kilka tygodni później dowódcy obu dywizji gen. dyw. Bronisław Kwiatkowski i gen. dyw. Othman Ali Farhood uroczyście podpisali porozumienie o dalszej współpracy (ang. Memorandum of Understanding). Mimo zmiany podporzadkowania nasze doświadczenia i pomoc nadal jest dla naszych irackich partnerów istotna w procesie podnoszenia zdolności bojowych dywizji.
Oprócz wsparcia operacyjnego, 8 Dywizja jest również wspomagana przez logistykę Wielonarodowej Dywizji. Na potrzeby szkoleniowe i prowadzonych operacji przekazano między innymi około 100 000 sztuk amunicji, 16 000 litrów paliwa, racje żywnościowe i wodę. Ponadto, dzięki wysiłkowi żołnierzy plutonu remontowego kompanii logistycznej batalionu dowodzenia wyremontowano i przekazano 10 pojazdów typu Skorpion na potrzeby żandarmerii wojskowej.

Niewątpliwym sukcesem było także zatrzymanie niebezpiecznych przestepców, terrorystów odpowiedzialnych za zabójstwo polskich dziennikarzy oraz trzech polskich żołnierzy w 2004 roku. To także wymiar symboliczny - nie da się ukryć i nie da się schować przed sprawiedliwością.

W działalności operacyjnej najistotniejszą rolę odgrywają pododdziały menewrowe. W ciągu 100 dni służby, żołnierze Grupy Manewrowej Wielonarodowej Dywizji (Polacy i Łotysze) przebywali częściej na służbie w patrolach, konwojach i eskortach niż ktokolwiek inny. Zrealizowano ich do tej pory ponad 2 000, łącznie żołnierze spędzili niemal 3 000 godzin poza bazą. Piloci polskich śmigłowców już po 100 dniach spędzili więcej godzin w powietrzu (ponad 1000 godzin lotów) niż w czasie poprzednich zmian, przy czym podkreslić trzeba, że przez cały ten okres sprawność śmigłowców utrzymywana jest na poziomie 80-90 %. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo innym.

Ogromny wkład w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zarówno ludności lokalnej jak i żołnierzy koalicji mają saperzy. Patrole rozminowania (polski, amerykański, kazachski, armeński) i słowacka kompania inżynieryjna zniszczyli ponad 27 ton różnego rodzaju amunicji i ładunków wybuchowych (więcej niż 4 000 sztuk – bomb, granatów, rakiet, amunicji różnego kalibru i innych) oczyszczając 73 000 m 2 terenu. Każdy z tych niebezpiecznych materiałów mógł zostac wykorzystany do ataku na ludność cywilną i żołnierzy. Saperzy mają swój udział także w umacnianiu baz i posterunków kontrolnych armii irackiej.

W tak trudnych uwarunkowaniach, żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego realizowali zadania doradczo – szkoleniowe. Od dłuższego czasu główny nacisk kładziono na szkolenie irackiej armii. Doprowadziło to do pewnej dysproporcji w wyszkoleniu i możliwościach operacyjnych wojska, policji i straży granicznej. W czasie VII zmiany znacząco zwiększono ilość zespołów szkolących policję (ang. PTT Police Transition Team) i straży granicznej (ang. BTT – Border Tansition Tam). Obecnie tych pierwszych jest 9 (7 na prowincję Qadisija i 2 na Wasit) oraz 4 do szkolenia pograniczników stacjonujące w Al Kut. Polski PTT oprócz szkolenia i nadzoru nad policją prowadzi także szkolenia żandarmerii wojskowej w 8 Dywizji. Ponadto, każdy z zespołów ma możliwość wdrożenia projektów mających na celu doposażenie posterunków policji w najbardziej potrzebny sprzęt biurowy i elektroniczny. Tylko polski zespół zrealizował już 10 takich projektów na łączną kwotę 25 000 USD.
W prowincji Wasit przeprowadzono wspólna operację „Combined Watch” mającą na celu wzmożenie kontroli na granicy iracko – irańskiej i określenie możliwości straży granicznej jak również obszarów, które wymagają wciąż szkolenia.

Kolejnym istotnym elementem działalności VII zmiany jest współpraca z władzami lokalnymi mająca na celu doprowadzenie do przejęcia przez nie kontroli nad prowincjami (ang. PIC - Provincial Iraqi Control). Prowadzaona przez Dywizję comiesięczna ocena postępów i obszarów wymagajacych poprawy przedstawiana jest na wspólnej konferencji PSTA (ang. Provincial Security Transition Assasement). Podczas ostatniej z nich zaproponowano gubernatorowi całkowicie nowe podejście do tego procesu. „To strona iracka jako pierwsza musi się ocenić i zaproponować sposób rozwiązania problemu. Dopiero wtedy dyskutujemy dany temat i wspólnie wypracowujemy decyzję” mówi generał Kwiatkowski. Uczynienie już teraz gubernatora, szefów policji, centrum kryzysowego i 8 dywizji odpowiedzialnymi za własne bezpieczeństwo pozwoli im odczuć wagę problemu już teraz i właściwie przygotować się do zakończenia procesu przekazania odpowiedzialności.
W społecznościach Iraku olbrzymią rolę odgrwają szejkowie. Od ich decyzji i postawy zależą często zachowania ludzi zamieszkujących rozległe tereny. Również i na tym odcinku, dowództwo Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe osiągnęło znaczący postęp i niemałe sukcesy. „Organizowaliśmy już spotkania ze wszystkimi niemal szejkami, przedstawicielami rodów zamieszkujących nasze prowincje. Dzięki nim poznajemy także jakie problemy mają ludzie żyjący na krańcach strefy odpowiedzialności Dywizji. Swoją otwartością i chęcią niesienia pomocy zyskaliśmy ich zaufanie i dzisiaj już sami dzwonią by zgłosic jakiś problem czy po prostu nas odwiedzić” – mówi generał Kwiatkowski. To niezwykle ważne, by szejkowie byli po „naszej stronie”. Mają oni olbrzymi wpływ na to co się dzieje w poszczególnych rejonach Qadisii i Wasit.

Aspekt polityczny i wojskowy misji jest niezwykle istotny. Nie mniej jednak jej wymiar ludzki jest tym, na którym wszystkim żołnierzom koalicji najbardziej zależy. Poprawa warunków życia ludności Iraku i pomoc humanitarna są meritum wsystkich misji wojskowych. Elektryczność, woda, zdrowie, edukacja, transport i ochrona dóbr kultury to obszary, w których żołnierze z grupy CIMIC (ang. Civil Military Cooperation) prowadzą najaktywniejszą działaność. Bezpośrednio po objęciu dowodzenia generał Kwiatkowski powiedział: „musimy dobrze planować nasze projekty, tak byśmy mogli je zacząć i zakończyć, tak by nasza pomoc była dla ludzi odczuwalna, tak byśmy byli najlepszymi ambasadorami naszych krajów w Iraku”.
W czasie VII zmiany PKW Irak zakończono już 48 projektów na łączną sumę niemal 4 mln USD, w trakcie realizacji są 64 na kwotę 7,5 mln USD, a kolejne 28 jest juz zaplanowanych i wkrótce wkroczą w fazę realizacji. Bezpośrednią działalnością zajmują się grupy CIMIC: salwadorska w prowincji Wasit i polska w Qadisija. Poza realizacją projektów, CIMIC zajmuje się również pomocą humanitarną i współpracą z organizacjami pozarządowymi. Dzięki takim kontaktom i zaangażowaniu żołnierzy polskiej grupy CIMIC przekazano już 220 wózków inwalidzkich dla poszkodowanych w wojnie dzieci, jak również dostarczono artykuły pierwszej potrzeby (woda, żywność, ubrania) do jednego z obozów dla uchodźców.
W obszarze działalności humanitarnej nie sposób pominąć wysiłku lekarzy Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe. Jak trudno o dostęp do lekarzy w Iraku widać po ilości przyjęć w tzw. „białe dni”. Irakijczycy przychodzą do lekarzy Dywizji z nadzieją na odzyskanie uśmiechu na twarzy. Najczęstszymi pacjentami są dzieci. One też chwytają za serca, kiedy z wdzięczności rzucają sie na szyję lekarzom i pielęgniarkom. „Dla takich momentów warto ciężko pracować” mówią medycy. W ciągu 14 tygodni przyjęto w ramach pomocy humanitarnej ponad 1300 irackich pacjentów. Oprócz tego nasze szpitale zawsze są gotowe by nieść pomoc żołnierzom i policjantom w czasie trwających operacji. Dotychczas przyjęto ich ponad 200.

Pierwsze 100 dni VII zmiany przypadło na najbardziej gorący i niebezpieczny okres w irackiej misji od jej początku tj. od 2003 roku. Mimo to udało się poprawić stosunki z władzami prowincji, wdrożyć wiele projektów CIMIC, zwiększyć efektywność szkolenia policji i strazy granicznej. Nasza działalność jest dobrze odbierana przez rdzennie iracką ludność. Świadczą o tym dobre relacje z mediami, brak negatywnych informacji o Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe. Do wypełnienia misji pozostało jeszcze niemal drugie 100 dni. Wrócimy do kraju pozostawiając po sobie pozytywny wizerunek polskiego żołnierza.

Tabela przedstawiająca status i ilość projektów CIMIC VII zmiany Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe.

ppłk Dariusz Kacperczyk
Szef Wydziału Prasowo - Informacyjnego
Wielonarodowa Dywizja Centrum - Południe
Camp Echo, Irak
E-mail: piomndcs@poczta.onet.pl

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA