MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Prezydent Lech Kaczyński z wizytą w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych
2006-10-26

W piątek, 27 października br. o godz. 14.00 w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach-Bukówce odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy XXVI zmiany PKW UNIFIL.

W ceremonii wziął udział Prezydent RP – Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński, któremu towarzyszyli szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Władysław Stasiak, a także minister ON Radosław Sikorski i szef Sztabu Generalnego WP generał Franciszek Gągor.

Podczas uroczystości Prezydent Lech Kaczyński odniósł się m. in. do kwestii profesjonalizacji armii. Zapowiedział pełne uzawodowienie Sił Zbrojnych RP „około 2010 r., do 2012 r.”. Prezydent określił docelową liczebność wojska na poziomie 150 tysięcy „ponieważ musimy być zdolni do realizacji zadań na różnych poziomach taktycznych, także międzynarodowym”. Lech Kaczyński podkreślił także, że „wojsko, szczególnie wojsko profesjonalne, do którego przynależność jest wyborem życiowym danej osoby, ma być armią bojową. (…) Ja jestem głęboko przekonany, że będziemy armię wzmacniać z roku na rok”. Ponadto wspomniał dotychczasowe osiągnięcia polskich żołnierzy oraz ich zaangażowanie na arenie międzynarodowej: w Libanie, Afganistanie i Iraku, a także w misjach pokojowych ONZ.

* * *

Głównym zadaniem Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych (CSNPSP) w Kielcach jest przygotowanie kandydatów do służby w misjach pokojowych i stabilizacyjnych dla potrzeb Organizacji Narodów Zjednoczonych, Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach w ramach przygotowania żołnierzy i pracowników cywilnych do wykonywania zadań poza granicami państwa wykonuje następujące zadania:
a) szkolenie, wyposażenie i rotacje Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW):
UNDOF - Wzgórza Golan
UNIFIL - Liban
Enduring Freedom – Afganistan;
b) szkolenie wyznaczonych komponentów PKW do zadań w ramach misji pokojowych:
EUFOR - Bośnia i Hercegowina
KFOR - Kosowo
Iraqi Freedom – IRAK;
c) szkolenie międzynarodowych obserwatorów wojskowych dla potrzeb ONZ
i OBWE;
d) przygotowanie wyznaczonych komponentów wojsk lądowych do działań wynikających z porozumień międzynarodowych i umów sojuszniczych;
e) prowadzenie stacjonarnych kursów języka angielskiego poziom I, II i III według STANAG 6001.
W ramach współpracy zagranicznej Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach prowadzi działalność szkoleniową w postaci rekonesansów rejonów misji; wymianę instruktorów z Ośrodkami Szkolenia Hammelburg w Niemczech i Amersfoort w Holandii, kontynuuje prace związane z przynależnością do Międzynarodowego Stowarzyszenia Centrów Szkolenia do misji pokojowych (International Association of Peacekeeping Training Centres IAPTC), uczestniczy
w tworzeniu Standardowych Modułów Szkolenia ONZ, prowadzi międzynarodowe kursy obserwatorów wojskowych, organizuje kursy języka angielskiego oraz kursy technik operacyjnych do misji pokojowych dla przedstawicieli państw zrzeszonych
w ramach Partnerstwa dla pokoju i innych umów sojuszniczych. Zasadniczymi formami kształcenia są wykłady, zajęcia praktyczne, treningi specjalistyczne i ćwiczenia w terenie.

Komendantem CSNPSP jest płk dr Tomasz Bąk
CENTRUM SZKOLENIA NA POTRZEBY SIŁ POKOJOWYCH
25-205 KIELCE; ul. Wojska Polskiego 300
tel. (41) 31 74 300, fax (41) 31 74 330
csnpsp@army.mil.pl
csnpsp-finanse@army.mil.pl
csnpsp-logistyka@army.mil.pl
http://www.mtc.kielce.pl

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA