MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Nominacje generalskie w Dniu Święta Niepodległości
2006-11-11

W dniu Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada 2006 roku, na wniosek Ministra Obrony Narodowej Radosława Sikorskiego, Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński mianował na wyższe stopnie generalskie 5 generałów Wojska Polskiego.

Na stopień generała broni:
1. gen. dyw. Józefa BUCZYŃSKIEGO
2. gen. dyw. Zdzisława GORALA
3. gen. dyw. Waldemara SKRZYPCZAKA

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:
4. gen. bryg. pil. Sławomir DYGNATOWSKI
5. gen. bryg. Paweł LAMLA

Na stopień generała brygady mianowani zostali pułkownicy:
1. płk pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI
2. płk Jerzy BIZIEWSKI
3. płk Andrzej DUKS
4. płk Kazimierz GILARSKI
5. płk Krzysztof KUCHARSKI
6. płk Włodzimierz NOWAK

Akty mianowania wręczył Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim o godz. 10.30. Minister obrony narodowej Radosław Sikorski wyróżnił nowo mianowanych generałów szablami oficerskimi.Generał broni Józef Buczyński (ur. 2.01. 1949r.) ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1972 r.) Rozpoczął służbę na Wydziale programowania Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji Sztabu Generalnego WP. Od roku 1979 pracował w Zarządzie Informatyki SG WP. Od 1983 roku służył w pionie kadrowym MON, pełniąc m.in. funkcje szefa wydziału planowania, szefa oddziału organizacyjnego oraz szefa zespołu ds. organizacyjno-mobilizacyjnych. W 1994 roku objął stanowisko zastępcy szefa Departamentu Kadr, a po reorganizacji, w 1996 roku, dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego. W latach 2001-2005 był attache obrony, wojskowym, morskim i lotniczym przy Ambasadzie RP w Chińskiej Republice Ludowej. Po powrocie do kraju, od 2006 roku był radcą ministra ON. W czerwcu 2006 r. wyznaczony został na stanowisko komendanta-rektora Akademii Obrony Narodowej. W 1984 roku uzyskał stopień doktora nauk wojskowych w Akademii Sztabu Generalnego WP, a w 2001 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wojskowych w Akademii Obrony Narodowej. Jest również absolwentem brytyjskich szkół językowych - Defense School of Languages i MLS International College oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Obrony. Zna biegle język angielski i rosyjski. Odznaczony m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Generał broni Zdzisław Goral urodził się 15 sierpnia 1950 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1973) i Akademii Wojsk Pancernych w b. ZSRR (1983). Ukończył także kursy dowódcze w Centrum Doskonalenia Oficerów oraz Studium Polityki Obronnej w Genewskim Centrum Polityki Bezpieczeństwa. Służył m.in. jako dowódca 24 i 68 pułku czołgów, był szefem sztabu, zastępcą dowódcy 2 Dywizji Zmechanizowanej. Od kwietnia 1993 do maja 1995 roku służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w b. Jugosławii. W latach 1998-2000 był dowódcą 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Od kwietnia 2002 do lutego 2004 służył w Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) jako szef Pionu Szkolenia i Ćwiczeń. Obecnie (od lutego 2004) służy w 3 Międzynarodowym Korpusie Armijnym w Istambule jako zastępca dowódcy korpusu. Zna biegle język angielski i rosyjski.

Generał broni Waldemar Skrzypczak urodził się 19 stycznia 1956 roku. Służbę wojskową rozpoczął w 1976 r. jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Pierwsze stanowisko – dowódcy plutonu czołgów – objął w 16 Pułku Czołgów 8 Dywizji Zmechanizowanej w Słupsku. W latach 1983-1984 był dowódcą kompanii czołgów w tej jednostce. Po ukończeniu w 1987 r. Akademii Sztabu Generalnego WP został aspirantem w Głównym Zarządzie Szkolenia Bojowego WP. W 1989 r. został szefem Sztabu – zastępcą dowódcy 68 Pułku Czołgów 20 Dywizji Pancernej w Budowie. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej (1997) został zastępcą szefa Szkolenia Bojowego Dowództwa Wojsk Lądowych. Jako dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu w roku 2000 otrzymał awans na stopień generała brygady. W 2001 r. został wyznaczony na stanowisko szefa w Szefostwie Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych DWLąd, a następnie na szefa Zarządu Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych SG WP. Od grudnia 2003 r. dowodził 11 Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W lutym 2005 r. przejął dowodzenie Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe w Iraku. 29 września 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński mianował go na stanowisko Dowódcy Wojsk Lądowych.
Zna język angielski.

Generał dywizji pil. Sławomir DYGNATOWSKI urodził się 5 czerwca 1956 roku. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1981 r.) i Akademii Sztabu Generalnego WP (1988 r.). W 2001 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie dyplomacji w Collegium Civitas Instytut Dyplomacji, a w roku 2006 kurs oficerów flagowych NATO w Akademii Obrony NATO w Rzymie. Ukończył również kurs pilotów i kurs kierowników lotów w Centrum Doskonalenia Lotniczego. Służbę wojskową rozpoczął w 1981 roku w 1 pułku lotnictwa myśliwskiego, gdzie przeszedł kolejne stanowiska, od starszego pilota klucza lotniczego do stanowiska dowódcy pułku (w latach 1994-1998). Od 1998 roku do 2004 służył w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W styczniu 2004 roku objął stanowisko szefa szkolenia 2 Korpusu Obrony Powietrznej. Od września 2004 roku jest dowódcą 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego. Zna język angielski.

Generał dywizji Paweł LAMLA (ur. 1956 r.) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1980), Akademii Sztabu Generalnego WP (1990), Podyplomowych Studiów Operacyjno Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej (1996) oraz Królewskiej Akademii Obrony w Londynie (2003). Po ukończeniu szkoły w Poznaniu pełnił służbę w pododdziałach 7 Dywizji Desantowej, gdzie dowodził plutonem, kompanią oraz był oficerem sztabu. Po ukończeniu studiów w ASG WP pełnił służbę na stanowisku szefa sztabu w 35 Batalionie Obrony Wybrzeża w Gdańsku. W latach 1993 - 1994 dowodził 34 Batalionem Obrony Wybrzeża w Słupsku. W 1994 roku objął obowiązki szefa szkolenia - zastępcy dowódcy brygady w 36 Brygadzie Zmechanizowanej w Trzebiatowie, a następnie w latach 1996 - 1999 powierzono mu dowodzenie tą brygadą. W latach 1999 - 2001 dowodził 6 Brygadą Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim. W 2001 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. 1 marca 2004 objął dowodzenie 10 Brygadą Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. W 2005 r. był dowódcą brygady IV zmiany PKW Irak. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zna język angielski i rosyjski.

Generał brygady pil. Andrzej ANDRZEJEWSKI (ur. 19.05.1961 r.) jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1985) i Akademii Obrony Narodowej (1995). Ukończył także kurs taktyczno-operacyjny dowódców oddziałów (1998) w AON oraz studia podyplomowe w Akademii Rolniczej w Szczecinie w 2001 roku. Służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku jako pilot w 8 pułku lotnictwa myśliwskiego, a następnie służył w latach 1995-1998 na różnych stanowiskach w 40 pułku lotnictwa myśliwsko - bombowego. Od stycznia 2000 roku objął służbę w 1 Brygadzie Lotnictwa Taktycznego, początkowo jako starszy inspektor, później jako zastępca dowódcy brygady. Jest tegorocznym absolwentem Studium Polityki Obronnej Akademii Obrony Narodowej. Zna język angielski.

Generał brygady Jerzy BIZIEWSKI urodził się 10 sierpnia 1955 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych (1979) i Akademię Sztabu Generalnego WP (1988). Jest także absolwentem Podyplomowych Studiów Sztabowych Akademii Obrony Królestwa Danii. Służbę wojskową rozpoczął w 1979 roku jako dowódca plutonu piechoty w 49 pułku zmechanizowanym, w którym służył do roku 1985. W latach 1990-94 był słuchaczem studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej, gdzie w 1994 roku obronił pracę doktorską, a następnie (w latach 1994-98) był adiunktem zespołu pracowników naukowo-dydaktycznych AON. Od roku 1998 do 2002 służył w Zarządzie Operacyjno-Strategicznym P-3 Sztabu Generalnego WP. W 2002 roku był szefem zespołu łącznikowego Polskiego Zespołu Łącznikowego przy Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO Europy Północnej w Brunssum (Holandia), a w latach 2002-2004 szefem Oddziału w tym Dowództwie. Od lipca 2004 do lipca 2005 służył w Kwaterze Głównej NATO w Europie Północnej (RHQ AFNORTH) w Holandii. Od sierpnia 2005 jest zastępcą szefa Zarządu w Generalnym Zarządzie Operacyjnym P-3 Sztabu Generalnego WP. Zna język angielski, jest tłumaczem wojskowym języka duńskiego.

Generał brygady Andrzej Duks (ur. 6.11.1962) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1985) i Akademii Obrony Narodowej (1994). Ukończył także kurs planowania współpracy cywilno-wojskowej w szkole NATO w Oberammergau (2000) i studium operacyjno-strategiczne w Akademii Dowódczo-Sztabowej Wojsk Lądowych USA (2002 r.). Służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku w 12 pułku zmechanizowanym. Służył także w 9 pułku zmechanizowanym, a następnie jako szef sztabu-zastępca dowódcy w 6 Brygadzie Pancernej i 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej (1995-1999). W latach 1999-2001 służył w 12 Dywizji Zmechanizowanej. W roku 2002 objął stanowisko szefa sztabu 16 Dywizji Zmechanizowanej, skąd w 2004 r. wyjechał z PKW do Iraku, gdzie był szefem sztabu dywizji. Od 2005 roku jest szefem Zarządu Planowania Rozwoju Sił Zbrojnych w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego P-5 Sztabu Generalnego WP. Zna język angielski i niemiecki.

Generał brygady Kazimierz Gilarski (ur. 7.05.1955) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1978) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1989). W 1994 roku ukończył podyplomowe studium pedagogiki w Akademii Obrony Narodowej. Służbę wojskową rozpoczął w 1978 roku jako dowódca plutonu w Komendzie Garnizonu Miasta st. Warszawy, gdzie zajmował kolejne stanowiska służbowe, do zastępcy komendanta, w latach 1994-2000. W latach 2000-2005 był szefem oddziału-zastępcą komendanta garnizonu, a od 2005 roku jest komendantem garnizonu w Dowództwie Garnizonu Warszawa. Zna język niemiecki.

Generał brygady Krzysztof Kucharski (ur. 15.10.1955) jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej (1979). W 1997 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej. Służbę wojskową rozpoczął w 1979 roku jako dowódca plutonu w 38 pułku inżynieryjno-budowlanym. W latach 1981-1987 służył w Polskiej Wojskowej Jednostce Specjalistycznej w Syrii. Od 1987 do 1989 roku pracował w Szefostwie Służby Zakwaterowania i Budownictwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 1989 roku przeszedł do służby w Sztabie Generalnym WP, gdzie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. w Zarządzie Operacyjno-Strategicznym i Zarządzie Planowania Zasobów Obronnych. Od 2004 do 2006 roku służył w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego P-5. Od 2006 roku jest zastępcą dyrektora Departamentu Infrastruktury MON.

Generał brygady Włodzimierz Nowak (ur. 5.01.1962) jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej (1986) i podyplomowych studiów w zakresie organizacji i zarządzania na Politechnice Białostockiej (1997). Służbę wojskową rozpoczął w 1986 roku jako dowódca plutonu dowodzenia w Pomorskiej Brygadzie Wojsk Obrony Pogranicza. W latach 1991-1994 był szefem służb technicznych-zastępcą dowódcy 33 batalionu łączności. Od 1994 służy w Sztabie Generalnym WP, początkowo w Szefostwie Wojsk Łączności i Informatyki, a następnie, po reorganizacji, w Zarządzie Łączności i Informatyki, a od 2000 roku w Generalnym Zarządzie Łączności i Informatyki P-6, gdzie od 2005 roku jest szefem Zarządu Łączności i Informatyki. Minister ON mianował go swoim pełnomocnikiem ds. utworzenia Departamentu Informatyki, w ramach planowanej od początku 2007 roku reformy struktury organizacyjnej MON. Zna język angielski.
MON-FB
MON-Tweet


GALERIA