MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO pod nowym dowództwem.
2006-12-01

W dniu 30.11.2006r. w siedzibie Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy odbyło się uroczyste przekazanie dowództwa.

Dotychczasowego szefa ośrodka gen. Petera Kühnel’a zastąpił gen. dyw. Anger Rokos. Wymiana nastąpiła także na stanowiskach zastępców dyrektora – obowiązki gen. bryg. Tadeusza Buka przejął gen. bryg. Ryszard Wiśniewski.
W uroczystościach uczestniczyli gen. Lance Smith, naczelny sojuszniczy dowódca transformacji NATO, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Franciszek Gągor a także liczna grupa generałów z całego świata.
Gen. Smith podziękował za osiągnięcia organizacyjne centrum, które w ciągu dwóch i pół roku działalności przejęło całkowitą odpowiedzialność za szkolenie sił dowodzenia taktycznego NATO. Podkreślił nieoceniony wkład JFTC (Joint Force Training Centre) w profesjonalne przygotowanie dowódców wspólnych misji natowskich i państw partnerskich.
Gen. Gągor w uznaniu zasług uhonorował gen. Petera Kühnel’a Złotym Medalem Wojska Polskiego. „To najwyższe odznaczenie państwowe nadawane członkom państw sojuszniczych” – podkreślił generał.
Nowo mianowany dyrektor Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO to 48-letni Duńczyk, z wykształcenia czołgista. Uczestniczył w misji ONZ w Kaszmirze, misji NATO w Bośni i Hercegowinie, a także w misji NATO w Iraku.
Gen bryg. Ryszard Wiśniewski od grudnia 2003r. do lipca 2004r. był szefem sztabu w dowództwie polskiego kontyngentu w Iraku. Następnie objął obowiązki asystenta szefa sztabu 2. Korpusu Zmechanizowanego. Od sierpnia 2005r. dowodził 9. Brygadą Kawalerii Pancernej.
Dotychczasowy dowódca JFTC gen. Peter Künhel objął dowództwo duńskiej dywizji.

MON-FB
MON-Tweet