MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Spotkanie Ministra ON Radosława Sikorskiego z przebywającym w Polsce dr Liamem Foxem
2006-12-05

W dniu 5 grudnia 2006 r. Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski spotkał się z przebywającym z wizytą w Polsce dr Liamem Foxem, sprawującym funkcję Shadow Secretary of State for Defence w gabinecie cieni brytyjskiej Partii Konserwatywnej.

W trakcie rozmowy poruszone zostały kwestie dotyczące NATO i jego roli w zapewnieniu bezpieczeństwa europejskiego. Dr Fox odniósł się do problemu wydatków obronnych i konieczności realizacji zobowiązań sojuszniczych w tym zakresie. Fox podkreślił, jak ważne jest zaangażowanie wszystkich krajów członkowskich NATO w Afganistanie, zauważając istotną rolę polskich sił zbrojnych, na tle innych sojuszników.

Minister Sikorski przedstawił priorytety polskiej polityki obronnej i wskazał na procesy reform w polskich SZ. W kontekście zobowiązań krajów członkowskich NATO, minister przedstawił zaangażowanie Polski w misje Sojuszu jako wyraz przywiązania Polski do wspólnej obrony będącej podstawową funkcją NATO. Jednocześnie zaprezentował starania Polski o zwiększenie obecności NATO w obrębie naszych granic, m.in. poprzez zlokalizowanie bazy sytemu AGS (Allied Ground Surveillance) na terenie naszego kraju. Ważnymi tematami rozmowy były ponadto: problematyka współpracy w dziedzinie obronności na szczeblu Unii Europejskiej, bezpieczeństwa energetycznego oraz zagrożeń globalnych.

Po spotkaniu dr Liam Fox odwiedził Akademię Obrony Narodowej, gdzie wygłosił wykład p.t. „Europeanization of Defence.”


MON-FB
MON-Tweet