MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Nowa struktura MON od 1 stycznia 2007 r.
2006-12-28

Od dnia 1 stycznia 2007 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej obowiązywać będzie nowa struktura organizacyjna oraz wprowadzony zarządzeniem nr 40 regulamin organizacyjny MON (Dz.Urz. MON Nr 21 Poz. 270).

W strukturze Ministerstwa Obrony Narodowej funkcjonować będą następujące departamenty:

1) Administracyjny;
2) Budżetowy;
3) Informatyki i Telekomunikacji;
4) Infrastruktury;
5) Kadr;
6) Kontroli;
7) Nauki i Szkolnictwa  Wojskowego;
8) Ochrony Informacji Niejawnych;
9) Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
10) Polityki Zbrojeniowej;
11) Prasowo-Informacyjny;
12) Prawny;
13) Spraw Socjalnych;
14) Strategii i Planowania Obronnego;
15) Transformacji;
16) Wojskowych Spraw Zagranicznych;
17) Wychowania i Promocji Obronności;
18) Zaopatrywania Sił Zbrojnych.

 

Dodatkowo w ramach MON pojawią się także cztery nowe biura:
1) Do spraw Procedur Antykorupcyjnych;
2) Do spraw Budowy Siedziby MON;
3) Skarg i Wniosków;
4) Audytu Wewnętrznego.

 

W strukturze Sztabu Generalnego WP znajdować się będą następujące zarządy:

1) Organizacji i Uzupełnień ( P-1);
2) Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych (P-2);
3) Planowania Operacyjnego (P-3);
4) Planowania Logistyki ( P-4);
5) Planowania Strategicznego ( P-5);
6) Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności ( P-6);
7) Szkolenia ( P-7);
8) Planowania Rzeczowego ( P-8).

W strukturze SG WP funkcjonować będzie także Biuro Koordynacyjne.

MON-FB
MON-Tweet