MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Spotkanie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z dziennikarzami
2007-01-12

W piątek, 12 stycznia br, w siedzibie Sztabu Generalnego WP odbyło się noworoczne spotkanie szefa SG WP generała dr. Franciszka Gągora z przedstawicielami mediów. Tematem spotkania była prezentacja nowej struktury Sztabu Generalnego, a także omówienie najważniejszych dla wojska wydarzeń minionego roku oraz przedstawienie zadań czekających sztab i całe Siły Zbrojne w 2007 r.

Podsumowując miniony rok szef SG WP generał dr Franciszek Gągor zaznaczył, że pod wieloma względami był to dla wojska czas przełomowy. Szczególnie istotne znaczenie miały decyzje Prezydenta RP o profesjonalizacji Sił Zbrojnych oraz ministra ON dotycząca reorganizacji struktur zarządzania i dowodzenia WP. W wyniku realizacji postanowień decyzji MON powstały m.in. Inspektorat Wsparcia SZ oraz Dowództwo Wojsk Specjalnych, zwiększeniu uległa także rola Dowództwa Operacyjnego. Jak podkreślił szef SG WP przeprowadzona reorganizacja przyczyni się do zwiększenia efektywności działania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych MON oraz przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne.
Przedstawiając najważniejsze zadania stojące przed Siłami Zbrojnymi w 2007 r. generał Franciszek Gągor zaznaczył, że będzie to czas, w którym rozpocznie się tworzenie warunków umożliwiających przejście Sił Zbrojnych na pełną profesjonalizację. Omówił również plany związane z pozyskaniem przez wojsko bezpilotowców, pocisków klasy woda-woda i śmigłowców. Szef  Sztabu Generalnego podkreślił znaczenie uczestnictwa WP w zagranicznych misjach pokojowych i stabilizacyjnych, szczególnie w aspekcie zwiększenia polskiego udziału w misji ISAF. W odniesieniu do misji w Afganistanie generał Gągor poinformował o toczących się pracach mających na celu zwiększenie zdolności obrony naszego wojska przed improwizowanymi ładunkami wybuchowymi i rakietami oraz o planach rozwoju artylerii precyzyjnej.
Prezentując zamierzenia wojska na rok 2007 generał Gągor mówił także o zadaniach czekających nowopowstałe Dowództwo Sił Specjalnych. Jak zaznaczył, będzie ono odpowiedzialne za szkolenie, a w pewnym stopniu także za użycie podległych mu jednostek. Przedstawił również zamiary stworzenia, w oparciu o poligon w Drawsku, ośrodka szkolenia sił specjalnych oraz wytypowania eskadry śmigłowców mającej bliżej współpracować z Wojskami Specjalnymi.

Prezentacja - nowa struktura Sztabu Generalnego WP

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA