MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Dyskusja panelowa z udziałem ministra ON Radosława Sikorskiego nt. stanu wojennego
2007-01-22

We wtorek, 23 stycznia br., o godz. 15.00 w Wojskowym Biurze Badań Historycznych (ul. Stefana Banacha 2) odbyła się dyskusja panelowa z udziałem m.in. ministra ON Radosława Sikorskiego oraz Szefa Sztabu Generalnego WP generała Franciszka Gągora zatytułowana „Stan wojenny z perspektywy ćwierćwiecza”.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto generałowie Wojska Polskiego m.in. dowódca Sił Powietrznych gen.broni pil. Stanisław Targosz, Komendant Akademii Obrony Narodowej gen. broni dr.hab. Józef Buczyński, senator Piotr Andrzejewski,  profesorowie warszawskich uniwersytetów-badacze stanu wojennego: prof. dr Józef Szaniawski (UKSW), prof. dr hab. Paweł Wieczorkiewicz (UW), prof. dr hab. Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej oraz kierownictwo i pracownicy Wojskowego Biura Badań Historycznych, Prezes Światowego Związku AK Pan Czesław Cywiński.
Konwersatorium było  podsumowaniem ogólnopolskiej debaty zainaugurowanej     w listopadzie 2006 nt. ćwierćwiecza wprowadzenia stanu wojennego, postępów historyków w zbadaniu tej kwestii, a także roli wojska polskiego w tamtym okresie.
Minister Sikorski  w słowie wstępnym posłużył się cytatem z prasy francuskiej: „Lordre regne a Varsovie – porządek panuje w Warszawie.”  Taki podpis znalazł się we wrześniu 1831r. pod ilustracją, która  przedstawiała sytuację po zdobyciu  stolicy. Widniał na niej rosyjski żołnierz otoczony trupami polskich powstańców. „Ponurym żartem historii wydaje się fakt, że tych samych słów użył generał Wojciech Jaruzelski, gdy w czerwcu 1982 r. spotkał się z Leonidem Breżniewem. Dla ówczesnych władz były to słowa oznaczające sukces,  krzepiące. Dla wielu z nas  z nas były równoznaczne z klęską nadziei na wolność i godne życie, z więzieniem lub przymusową emigracją. (...)
Od tamtych wydarzeń minęło 25 lat. W Polsce zmieniło się niemal wszystko, nadal jednak stan wojenny pozostaje tematem żywym, obecnym  nie tylko w dysputach historyków, ale i w bieżącej debacie politycznej”.
Minister podkreślił, iż w ocenie opinii publicznej, a także wśród środowisk wojskowych, panuje niejednoznaczny osąd wydarzeń i postaci  stanu wojennego, czasami wręcz młodzi ludzie wykazują brak wiedzy w tej kwestii, dlatego wielkie zadanie stoi przed naukowcami, aczkolwiek jak dodał (..) „nie jest rolą ministra obrony narodowej stawianie zadań historykom”.
Jeśli chodzi o rolę armii to potrzebne jest zbadanie tej sprawy, „jednak taka refleksja nie może przekształcić się w proces narzucany odgórnie i odgórnie sterowany. Powinna raczej wypływać z inicjatywy aktywnych zawodowo elit wojskowych”(...).
Minister podsumowując  swoje wystąpienie stwierdził, że (...) ”badań na temat stanu wojennego   i roli w nim armii jest zbyt mało, i zadeklarował otwartość MON na sugestie środowisk historycznych.  Udostępniliśmy archiwa Układu Warszawskiego, szereg dokumentów przekazaliśmy do IPN. Liczymy też na Wojskowe Biuro Badań Historycznych– dobrze stało się, że debatę o stanie wojennym prowadzimy właśnie tutaj. Mam nadzieję, że dzisiejsza dyskusja pozwoli Panom bliżej określić obszar i kierunki badań, których wyniki pozwolą nam ostatecznie zmierzyć się  z traumą, jaką pozostaje dla nas stan wojenny. Jak mówi jedna z najstarszych  ksiąg świata, prawda uczyni nas wolnymi. Wolnymi zarówno od upiorów przeszłości, jak i fobii i uprzedzeń, które  mają wpływ na dzisiejszą rzeczywistość.”


MON-FB
MON-Tweet


GALERIA