MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Uroczyste powitanie powracających do kraju żołnierzy VII zmiany PKW w Iraku
2007-01-30

We wtorek, 30 stycznia br. na płycie lotniska Gdańsk - Rębiechowo odbyło się uroczyste powitanie powracających do kraju żołnierzy VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

W ceremonii powitania udział wzięli m. in.: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Franciszek Gągor, Dowódca Dowództwa Operacyjnego gen. broni Henryk Tacik, Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak. Parlament RP reprezentowała posłanka Jadwiga Zakrzewska - wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Nie zabrakło również władz administracji lokalnej z regionu Pomorza oraz rodzin i najbliższych powracających do kraju żołnierzy.
W trakcie uroczystości Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Franciszek Gągor przyjął od dowodzącego przez ostanie 6 miesięcy wielonarodową dywizją gen. dyw. Bronisława  Kwiatkowskiego meldunek o zakończeniu misji przez VII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć poległego w Iraku sierż. Tomasza Murkowskiego.
Podczas uroczystości powitania generał Gągor gratulował żołnierzom skutecznego wykonania zadania. "Serdecznie, po żołniersku dziękuję za wzorową postawę i służbę. Ta misja była nie tylko sprawdzianem Waszych umiejętności i wojskowego kunsztu, ale także sprawdzianem Waszych charakterów, dowodem odwagi i hartu ducha" - powiedział generał Gągor. "Wspólny wysiłek, aktywna współpraca z władzami lokalnymi sprawiły, że z sukcesem realizowaliście niebezpieczne zadania mandatowe. O tym jak było to trudne niech świadczy fakt, że VII zmiana była tą, która doświadczyła największej w historii PKW w Iraku liczby ataków zarówno w swoich bazach, jak i w trakcie wykonywania zadań poza nimi, a siedmiu żołnierzy Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe zapłaciło najwyższą cenę w walce o pokój i bezpieczeństwo dla Irakijczyków. Bolesną stratą dla nas wszystkich była śmierć sierż. Tomasza Murkowskiego. Pozostanie on w naszej pamięci. Chylę również czoła przed ofiarą życia, którą złożyli Wasi koledzy z Salwadoru, Łotwy oraz Słowacji.”- powiedział generał Gągor witając powracających po trudnej misji żołnierzy.

Misja VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku rozpoczęła się w lipcu 2006 roku. Zadaniem VII zmiany było przygotowanie Irackich Sił Bezpieczeństwa i władz prowincji Wasit i Qadisija, do przejęcia całkowitej odpowiedzialności za rejon odpowiedzialności dywizji. 
Do sukcesów VII zmiany należy zaliczyć zatrzymanie niebezpiecznych przestępców, terrorystów odpowiedzialnych za zabójstwo polskich dziennikarzy oraz polskich żołnierzy.  Misja pełniona była w trudnych warunkach. We współdziałaniu z Irackimi Siłami Bezpieczeństwa przeprowadzono 19 operacji. Znaczący udział w nich mieli polscy żołnierze z Grupy Manewrowej. Wzięli oni udział w ponad 900 misjach lądowych (patrole, konwoje, akcje sił szybkiego reagowania). Polskie śmigłowce wykonały ponad 1300 misji lotniczych, spędzając w powietrzu niemal 2000 godzin.
O aktywności żołnierzy CIMIC świadczy ilość wdrożonych projektów w obu prowincjach. Dwie grupy, salwadorska w Wasit i polska w Qadisiji, zakończyły 133 projekty na łączną kwotę ponad 12 milionów dolarów. W trakcie realizacji sa kolejne 104 opiewające na sumę 17 milionów.
Za pośrednictwem organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych przekazano ponad 300 wózków inwalidzkich. Do irackich szkól i przedszkoli dostarczono ponad 1300 zestawów szkolnych.
Lekarze Wielonarodowej Dywizji przyjęli niemal 2400 irackich pacjentów. Szpital w bazie był zawsze do dyspozycji rannych irackich żołnierzy i chorych irackich żołnierzy. Ponad 500 z nich skorzystało z pomocy medycznej w obu bazach wielonarodowej dywizji.  Misja pełniona była w trudnych warunkach. W okresie 6 miesięcy na bazy  Echo w Diwanii i Delta w Al Kut, wykonano 56 ataków rakietowych i moździeżowych do których użyto ponad 200 rakiet i granatów. Bezpieczeństwo żołnierzy było szczególnie narażone podczas kazdego pobytu poza bazą. 78 razy zaatakowano patrole i konwoje przebywające poza bazami przy pomocy min pułapek  W rezultacie ataków 7 żołnierzy Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe ponosło śmierć . Zginął polski żołnierz, sierż. Tomasz Murkowski, a także 3 żołnierzy salwadorskich, 2 łotewskich i żołnierz słowacki.
Misja VII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku była realizowana w oparciu o 16 Dywizję Zmechanizowaną z Elbląga, której żołnierze stanowili około 30% kontyngentu. Grupę Manewrową wystawiła 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, zaś Narodowy Element Logistyczny (NSE) 10 Opolska Brygada Logistyczna. Ponadto w skład VII zmiany PKW Irak wchodziły zespoły doradczo-szkoleniowe, których przeznaczeniem było wyszkolenie irackich sił bezpieczeństwa, czyli wojska, policji i straży granicznej, element CIMIC z Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej oraz pododdział Żandarmerii Wojskowej.
Ogółem w skład wielonarodowej dywizji oprócz 900 Polaków weszło ponad 1000 żołnierzy z Armenii, Danii, Litwy, Łotwy, Kazachstanu, Mongolii, Rumunii, Salwadoru, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, a od grudnia 2006 także żołnierzy z Bośni i Hercegowiny.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA