MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Uroczystość pożegnania ministra Radosława Sikorskiego
2007-02-06

We wtorek, 6 lutego br. na pl. Piłsudskiego ustępujący minister ON Radosław Sikorski pożegnał się z wojskiem. Podczas uroczystości, która odbyła się w asyście Kompanii Reprezentacyjnej WP, obecny był m.in. sekretarz stanu w MON Marek Zająkała, szef SG WP generał Franciszek Gągor, podsekretarz stanu w MON Bogusław Winid, dowódca Dowództwa Operacyjnego gen. broni Henryk Tacik, dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych oraz przedstawiciele kierownictwa MON.

Uroczystości rozpoczęło złożenie meldunku przez dowódcę Kompanii Reprezentacyjnej WP. Następnie, po odegraniu hymnu państwowego  minister ON Radosław Sikorski pożegnał się  ze sztandarem. W trakcie uroczystości na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza minister złożył wieniec i dokonał wpisu do księgi pamiątkowej.
Swoje wystąpienie minister rozpoczął od podziękowań tym wszystkim, którzy wspierali go w trakcie kierowania resortem obrony narodowej. Minister podkreślił, iż jego jedyną intencją było działanie na rzecz modernizacji sił zbrojnych oraz pozostawienie armii w lepszym stanie niż ten, który zastał przed 15 miesiącami. Odnosząc się do przyszłości funkcjonowania resortu ustępujący minister zaznaczył, iż ma nadzieję, że reformy, które zostały rozpoczęte za jego kadencji, będą kontynuowane przez jego następców: „moją jedyną intencją, ambicją było działanie na rzecz modernizacji Sił Zbrojnych. (…) Przekazuję urząd w godne ręce. Na ręce człowieka, o którego nominację na mojego następcę sam wnioskowałem. (…)  Ministrowie przychodzą i  odchodzą, a wojsko jest jedno jako opoka Rzeczpospolitej” – podkreślił w swoim wystąpieniu minister.  
W imieniu żołnierzy oraz pracowników wojska, szef Sztabu Generalnego WP generał Franciszek Gągor, podziękował ministrowi za kierowanie Siłami Zbrojnymi przez te kilkanaście miesięcy służby publicznej oraz za sympatię, jaką darzył Wojsko Polskie, żołnierza oraz mundur żołnierski. Szef Sztabu podziękował w swoim przemówieniu także za podjęte „decyzje służące rozwojowi Sił Zbrojnych, zwiększające zdolności wojska oraz podnoszące poziom potencjału bojowego”.
Szef Sztabu Generalnego WP generał F. Gągor wręczył ministrowi szablę, która jak podkreślił  generał Gągor „przez wieki była podstawowym orężem polskiego żołnierza, towarzyszyła mu w chwilach trudnych, chwały, zwycięstwa (…)  i do dziś zajmuje szczególne miejsce w sercu każdego żołnierza”.
Uroczystość zakończyła defilada Kompanii Reprezentacyjnej WP.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA