MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

62. rocznica utworzenia 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego
2007-02-23

W piątek, 23 lutego w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyły się uroczystości związane z obchodami 62. rocznicy utworzenia 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego „Obrońców Warszawy”.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: wicepremier Ludwik Dorn, szef Sztabu Generalnego WP generał Franciszek Gągor, podsekretarz stanu w MON Bogusław Winid, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Roman Polko, dowódca Sił Powietrznych gen. broni Stanisław Targosz, Kanclerz Kapituły Orderu Wojennego VM generał Stanisław Nałęcz-Komornicki oraz generał Zbigniew Ścibor-Rylski.

Uroczystości rozpoczęły się wciągnięciem na maszt flagi państwowej oraz odegraniem hymnu państwowego. Jako pierwszy głos zabrał dowódca 36 SPLT płk T. Pietrzak, który podkreślił, że uroczystość dla wszystkich osób związanych z 36 Pułkiem jest sytuacją wyjątkową. Pierwszy raz obchody rocznicy powołania Pułku odbyły się poza jednostką, w miejscu, które „dla każdego Polaka jest symbolem bezinteresownego poświęcenia dla ojczyzny”- dodał dowódca. W swoim wystąpieniu podkreślił także, iż przyjęcie na sztandar Orderu to z jednej strony „zaszczyt i honor, ale jednocześnie wyzwanie”.
Premier Ludwik Dorn, dziękując oficerom za profesjonalną realizację zadań, które każdego dnia stawiane są przed Pułkiem, podkreślił, że „dzisiejsza uroczystość to dobra okazja, by oddać hołd wszystkim pilotom, którzy budowali prestiż Pułku”. 
Po przemówieniach m.in. płk. Tomasza Pietrzaka oraz Ludwika Dorna odczytano protokół utożsamienia się 36 SPLT z 301 Dywizjonem Bombowym „Ziemi Pomorskiej” im. Obrońców Warszawy, a następnie dokonano uroczystego przekazania insygniów Orderu Wojennego Virtuti Militari 301. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej” im. Obrońców Warszawy na sztandar 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego „Obrońców Warszawy”.
Po ceremonii przekazania insygniów głos zabrał Kanclerz Kapituły Orderu Wojennego VM generał Stanisław Nałęcz-Komornicki, który zwracając się do oficerów 36 SPLT przypomniał, że od dzisiaj spoczywa na nich jeszcze jeden chlubny obowiązek - dbanie o to, aby idee poświęcenia się bez reszty ojczyźnie wciąż były trwałe. Symbolem tych wartości jest dzisiaj przekazywany Pułkowi Order Virtuti Militari.
Na zakończenie uroczystości związanych z przekazaniem insygniów odczytano Decyzję ministra ON nr 63/MON dotyczącą wprowadzenia odznaki rozpoznawczej 36 SPLT. Uroczystości w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego zakończyła uroczysta defilada.

Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości przejęcia insygniów Orderu Virtuti Militari, w budynku Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się uroczystość związana z wręczeniem statuetek IKARA- najlepszemu pilotowi roku, technikowi i technikowi naziemnemu. Oprócz statuetek IKARA w kategoriach najlepszy pilot, technik i technik naziemny przyznano także kilkanaście wyróżnień osobom, które swoją postawą i profesjonalizmem w sposób szczególny przyczyniły się do podniesienia poziomu realizacji zadań oraz bezpieczeństwa lotów. Nagrody wręczył szef sztabu Generalnego WP generał Franciszek Gągor oraz dowódca Sił Powietrznych gen. broni Stanisław Targosz.

* * *

36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego rozpoczął swoją działalność 25 lutego 1945 roku jako 6 Samodzielna Eskadra Transportowa utworzona, na mocy rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, na bazie Specjalnej Eskadry Lotniczej „OsNaz”. W roku 1946 eskadra zmieniła nazwę na Rządową Eskadrę Transportową a 8 marca 1947 roku jednostka została przemianowana na Specjalny Pułk Lotniczy, składający się z dwóch eskadr: transportowej i łącznikowej. Kolejna reorganizacja miała miejsce w roku 1951, kiedy to pułk został powiększony o Samodzielną Eskadrę Aerofotogrametryczną. 1 kwietnia 1974 roku pułk przeszedł na nowy etat, zmieniając nazwę na 36 Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego. 25 lutego 1995 roku wręczono jednostce nowy sztandar a Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 23/MON z dnia 24 lutego 1995 roku pułk przejął tradycje bojowych formacji lotniczych z okresu II Rzeczpospolitej i II wojny światowej, w tym 301. Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej” im. Obrońców Warszawy. W dniu święta pułku 25 lutego 2006 roku Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 43/MON z dnia 14 lutego 2006 roku nadano nazwę wyróżniającą „Obrońców Warszawy” oraz wprowadzono nowy wzór odznaki pamiątkowej (Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 427/MON z dnia 27 grudnia 2005 roku).


Głównym zadaniem 36 SPLT pozostaje realizacja transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie, tj. Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Senatu, ministrów, członków delegacji rządowych oraz przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.


Pułk wykonuje także zadania w ramach akcji pomocy humanitarnej organizowanych przez Rząd RP oraz inne organizacje społeczne – zgodnie z wytycznymi Dowódcy Sił Powietrznych. W roku 1985 w odpowiedzi na apel ONZ Polska zobowiązała się udzielić humanitarnej pomocy głodującemu narodowi Etiopii. Część wyznaczonego do tej akcji personelu przewieziona została do Adis Abeby na pokładach samolotów 36 SPLT. W lipcu 1997 roku wyznaczone załogi śmigłowców pułku uczestniczyły w akcji ratowniczej związanej z powodzią na Dolnym Śląsku. W wyniku dużego zaangażowania się Polski w politykę międzynarodową, załogi jednostki angażowano do transportu kontyngentów wojskowych. Statki powietrzne pułku przewoziły członków Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiego Czerwonego Krzyża z pomocą materialną do Czeczeni, Kosowa, Afganistanu i Iraku oraz głodujących krajów Afryki. Zdolność transportowa pułku oraz sprawność rganizacyjna po raz kolejny wystawiona została na próbę, kiedy to w odpowiedzi na apel międzynarodowy samoloty pułku dostarczyły środki medyczne i artykuły pierwszej potrzeby po trzęsieniu ziemi w Turcji, Indiach, czy też na Sri Lance po falach tsunami. W 2006 roku w ciągu zaledwie kilku godzin personel 36 SPLT zorganizował wylot samolotów Tu-154M na Bliski Wschód po polskich uchodźców z ogarniętego działaniami wojennymi Libanu. Dzięki staraniom polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych od wielu lat pułk uczestniczy w transporcie repatriantów i ich rodzin z Kazachstanu. Ponadto wojskowi lotnicy z Okęcia wykonywali loty w ramach „Akcji Serce” transportując organy transplantacyjne na terenie całego kraju. W ponad sześćdziesięcioletniej historii 36 SPLT, statki powietrzne jednostki gościły na swoich pokładach najważniejsze osobistości świata. Piloci i technicy 36 SPLT brali udział w zabezpieczeniu wszystkich pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny, zapewniając bezpieczny transport oraz możliwość spotkania z tysiącami wiernych.


* * *
301 Dywizjon Bombowy powstał 22 lipca 1940 roku jako jeden z polskich dywizjonów wchodzących w skład Royal Air Forces (RAF). Gotowość operacyjną osiągnął 12 września 1940 roku a pierwszy lot bojowy odbył się 14 września i data ta wyznaczała święto dywizjonu. W początkowym okresie dywizjon realizował zadania typowe dla jednostek bombowych biorąc udział w bombardowaniu Bremy, Hamburga, Kolonii, Brestem oraz Essen. Loty bojowe nad ogarniętą wojną Europą okupione były wieloma ofiarami oraz ciężkimi stratami w sprzęcie. Brak załóg oraz możliwości ich pozyskania doprowadziły w końcu do konieczności przekształcenia jednostki w Eskadrę „C” przy 138 Dywizjonie do Zadań Specjalnych RAF, co miało miejsce 1 kwietnia 1943 roku. Od tej pory zadania eskadry ograniczały się głównie do lotów z zaopatrzeniem dla objętych okupacją państw europejskich, w tym także do Polski. 4 listopada 1943 roku polska eskadra została wyłączona ze składu 138 Dywizjonu i podporządkowana operacyjnie 334 Skrzydłu Specjalnego Przeznaczenia z jednoczesnym usamodzielnieniem. Otrzymała nazwę 1586 Polska Eskadra Specjalnego Przeznaczenia a na miejsce bazowania wyznaczono w końcu Campo Cassale koło Brindisi. Wyposażona w Halifaxy i Liberatory eskadra wykonywała loty do Jugosławii, Bułgarii i Grecji a od lipca 1944 roku także do Polski. Loty nad powstańczą Warszawę były bardzo niebezpieczne i kosztowały życie wielu lotników. W obliczu bardzo dużych strat dowództwo RAF podjęło decyzję o wstrzymaniu lotów do Polski. Na skutek interwencji polskiego rządu, brytyjskie Ministerstwo Lotnictwa wyraziło zgodę na wznowienie lotów, lecz załogi musiały się składać tylko z polskich ochotników. Pomimo ogromnych strat oraz bardzo niebezpiecznych misji wszystkie załogi wyraziły gotowość do lotów z pomocą walczącej Warszawie.
15 września 1944 roku Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych gen. broni Kazimierz Sosnkowski w uznaniu zasług nadał jednostce zaszczytne miano „Obrońców Warszawy”, a powiększenie eskadry i przywrócenie jej pierwotnej nazwy 301 Dywizjonu nastąpiło 7 listopada 1944 roku. 4 kwietnia 1945 roku dywizjon przeniesiony został do dyspozycji brytyjskiego Dowództwa Lotnictwa Transportowego i zmienił lotnisko na brytyjskie Blackbushe, gdzie realizował zadania typowo transportowe. 18 grudnia 1946 roku 301 Dywizjon Bombowy „Ziemi Pomorskiej” im. Obrońców Warszawy został rozwiązany. Wysiłek bojowy 301 Dywizjonu w lotnictwie specjalnego przeznaczenia wyniósł ponad 1300 lotów bojowych w czasie ponad 9900 godzin, w tym 423 loty do Polski. Straty wyniosły 167 poległych, 18 zaginionych, 49 w niewoli. Zrzucono prawie 1600 ton materiału wojennego oraz 692 skoczków. Dekretem z dnia 11 listopada 1966 roku w uznaniu czynów niezwykłego męstwa w okresie drugiej wojny światowej 1939 – 1945 został nadany 301. Dywizjonowi Bombowemu „Ziemi Pomorskiej” im. Obrońców Warszawy Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari.

* * *

Odznaka pamiątkowa jest widocznym znakiem przynależności i nienagannej służby w szeregach 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego „Obrońców Warszawy” oraz zewnętrznym symbolem solidarności i współpracy żołnierskiej, rozpoczętej i odbywanej pod wspólnym sztandarem. Jest także znakiem przywiązania do oddziału kadry, pracowników wojska oraz żołnierzy rezerwy. Wzór odznaki, złotej i srebrnej, wprowadzono Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 427/MON z dnia 27 grudnia 2005 roku.


Celem nadawania odznaki pamiątkowej jest podniesienie rangi i powagi z tytułu pełnienia służby wojskowej tak na zewnątrz pułku jak i dumy z przynależności do niego. Prawo do otrzymania odznaki pamiątkowej 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego „Obrońców Warszawy” przysługuje żołnierzom zawodowym oraz pracownikom wojska jednostki, żołnierzom rezerwy, będącym na przydziałach mobilizacyjnych pułku za szczególne zasługi lub na wniosek Komisji do spraw odznaki, w wyjątkowych przypadkach innym osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla pułku – na wniosek Komisji do spraw odznaki. Odznakę wręcza się w dniu Święta Pułku.


* * *

Statuetka IKARA jest jedną z form wyróżnienia żołnierzy Sił Powietrznych. Nawiązuje ona do mitycznej legendy o pierwszym lotniku oraz tradycji i historii lotnictwa. Zgodnie z lotniczą tradycją, każdego roku wśród kadry jednostki wybierani są lotnicy, którzy swoją postawą i profesjonalizmem w sposób szczególny przyczynili się do podniesienia poziomu realizacji zadań oraz bezpieczeństwa lotów. Ubiegają się oni o tytuł PILOTA ROKU, TECHNIKA ROKU, TECHNIKA NAZIEMNEGO ROKU, czego symbolem jest statuetka IKARA. „Lotnicze Oskary”, jak można je żartobliwie nazwać, podkreślają duże zaangażowanie całego stanu osobowego jednostki, bo czymże byliby piloci bez techników i innych osób dbających o bezpieczeństwo i właściwe wykonywanie tak szczególnego zawodu jakim jest pilot wojskowy. I właśnie w podziękowaniu wszystkim tym, którzy wzorowo wykonywali obowiązki służbowe, wybiera się najlepszych pilotów i techników. Jest to także zachęta dla reszty personelu do dalszego doszkalania i zaangażowania w pracy. Do mobilizacji ich działań w dążeniu bycia coraz lepszymi.


MON-FB
MON-Tweet


GALERIA