MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Odprawa kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP
2007-03-13

W dniach 12-13 marca na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, z udziałem Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Pana Lecha Kaczyńskiego odbyła się odprawa kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP.

Celem odprawy było podsumowanie głównych zadań postawionych przed Siłami Zbrojnymi RP i Ministerstwem Obrony Narodowej w ubiegłym roku oraz określenie kierunków działań w roku bieżącym i latach następnych.
Podczas konferencji prasowej Prezydent RP Lech Kaczyński powiedział m. in. „Coroczna odprawa Sił Zbrojnych tym razem odbyła się w Gdyni, w mieście, gdzie znajduje się dowództwo Marynarki Wojennej. Wysłuchałem dwóch szczegółowych referatów Szefa Sztabu Generalnego i Ministra Obrony Narodowej. Zabrałem też głos przede wszystkim w sprawach o charakterze politycznym związanych z armią.
Zeszły rok dla sił zbrojnych nie był zły. Poprawiliśmy nasze możliwości, jeżeli chodzi o wojska lądowe, a jeżeli chodzi o lotnictwo, też jest pewien postęp. Jestem najgłębiej przekonany, że będzie też istotny postęp w tym roku, kiedy budżet obrony wzrósł o około 10 procent, że przekroczono już 20 procent wydatków budżetu na tzw. wydatki majątkowe, czyli uzbrojenie przede wszystkim – w tym roku to powinno przekroczyć 22 procent. W zeszłym roku około 5 tysięcy żołnierzy polskich brało udział w misjach; łącznie w naszych siłach zbrojnych w służbie czynnej mamy 11 tysięcy żołnierzy, którzy brali udział w misjach. Ta liczba w tym roku się powiększy w sposób istotny. Mówiliśmy oczywiście o Afganistanie, mówiliśmy o Iraku, ale przede wszystkim mówiliśmy o rozwoju tej instytucji, która w tym świecie niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie chcemy, jest niezbędna. Oczywiście, patrząc na świat z lotu ptaka można by powiedzieć: po co siły zbrojne? Ale jak świat światem, okazywały się one potrzebne i być może kiedyś będzie taki świat, w którym nie będą potrzebne, ale jeszcze nie teraz. Polska musi mieć armię odpowiednią do swojej roli szóstego państwa Unii Europejskiej, też jednego z większych państw NATO. Jesteśmy na tej drodze, ale to jest droga, to jest zadanie do zrealizowania. Polska jest aktywna w polityce międzynarodowej, taka jest nasza racja stanu. Aktywność związana z obecnością naszych kontyngentów w różnych miejscach świata jest istotną formą tej aktywności. Inaczej mówiąc, ze względu na tę aktywność oceniane są możliwości, mobilność naszego kraju. W oparciu o tę aktywność można zbudować w stosunku do naszej potęgi gospodarczej, naszej siły gospodarczej, naszych rozmiarów ludnościowych albo pewną nadwartość, albo, odwrotnie, zmniejszyć wartość w stosunku do tego, co jest naprawdę. Myślę, że Polska buduje pewną nadwartość w ostatnich latach i ta polityka będzie kontynuowana. Tak samo, jeżeli sytuacja gospodarcza Polski będzie się korzystnie rozwijać w najbliższych latach –tutaj nikt nie może być pewien, ale dużo na to wskazuje – to wydatki na siły zbrojne pójdą przede wszystkim w dwóch kierunkach, zgodnie z tym, o czym powiedziałem, czyli na wydatki osobowe, bo armia wbrew pozorom profesjonalizuje się z jednej strony, ale z drugiej staje się jako miejsce pracy zawodowej, służby zawodowej coraz mniej aktywna, ponieważ istotnie poprawia się sytuacja na naszym rynku pracy. Przede wszystkim chodzi tu o szeregowców i podoficerów zawodowych. A więc bez uatrakcyjnienia tej pracy nie ma mowy o utrzymaniu ludzi i tutaj trzeba powiedzieć – o tym mówił pan minister Szczygło, pan generał Gągor – że także w państwach znacznie zamożniejszych od naszych plany związane z pełnym uzawodowieniem sił zbrojnych zaczęły się w pewnym momencie załamywać ze względu na brak chętnych. To dotyczy także bardzo dużych państw, ja nie chciałbym ich w tej chwili wymieniać, bo o takich rzeczach się mówi jak się ma upoważnienie, ale my wiemy – to są nasi sojusznicy – że takie kraje są. To mniej więcej tyle. Jeżeli chodzi o operację afgańską – to ona przebiega zgodnie z przyjętymi planami. Jeżeli chodzi o operację iracką – jesteśmy tam obecni. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że wycofanie się koalicji z Iraku byłoby tak istotną porażką, że mogłoby wywołać konsekwencje bliskie tego, co przedstawiciele już nienajmłodszego pokolenia pamiętają sprzed 30. czy więcej lat – po najpierw porażce, a potem wycofaniu się z Wietnamu, a następnie po klęsce armii południowowietnamskiej, bo proszę pamiętać, że był jeszcze okres tzw. „wietnamizacji” wojny w Wietnamie, ale w ramach tego okresu armia południowowietnamska poniosła kompletną klęskę i południowy Wietnam został zajęty. Reakcja domina na całym świecie, różnego rodzaju wydarzenia w Afryce, olbrzymia ofensywa komunizmu z tego okresu bez wątpienia miały związek z porażką w Wietnamie. Dzisiaj nie ma już komunizmu zdolnego do tego rodzaju ofensyw, to zjawisko nie istnieje. Natomiast istnieją inne zjawiska bardzo groźne, które mogłyby tutaj poczuć się zwycięskie i przejść do jeszcze większej ofensywy”.

*  *  *

Oddziały wojskowe uhonorowane przez Ministra Obrony Narodowej „ZNAKIEM HONOROWYM SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

Podczas dorocznej odprawy kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP minister ON Aleksander Szczygło wręczył 7 oddziałom wojskowym "Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej ", który jest tytułem stanowiącym najwyższą formę wyrażenia uznania przez Ministra Obrony Narodowej dla oddziałów wojskowych za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych realizowanych zarówno w kraju, jak i w misjach poza jego granicami. W latach 2000-2007 tytułem honorowym „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” wyróżniono 45 oddziałów wojskowych, w tym 7 po raz drugi. Na znaku, którego miniaturkę mogą nosić żołnierze wyróżnionych jednostek,  widnieje dewiza BENE MERITUS PATRIAE – DOBRZE ZASŁUŻONY OJCZYŹNIE.  Na podstawie Decyzji nr 78/MON z dnia 23 lutego 2007 roku wyróżnienie to w dowód uznania za szczególne osiągnięcia:

- w wykonywaniu zadań  służbowych w minionym roku otrzymało 5 oddziałów wojskowych:
a) 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy (Czerwieńsk)
b) 31 Baza Lotnicza (Poznań – Krzesiny)
c) Dywizjon Okrętów Podwodnych (Gdynia)
d) Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego (Warszawa)
e) Centralny Ośrodek Analizy Skażeń (Warszawa)
31 Baza Lotnicza w Krzesinach oraz Dywizjon Okrętów Podwodnych w Gdyni otrzymały to wyróżnienie po raz drugi.

- w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych wyróżnienia otrzymały 2 jednostki:
a) 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza
b) Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach

*  *  *

4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy (Czerwieńsk)
Historia 4 pułku przeciwlotniczego sięga 1951 r., kiedy został utworzony przy 5 Saskiej Dywizji Piechoty 26 dywizjon artylerii przeciwlotniczej. Jednostka zmieniała swą strukturę i nazwę (z dywizjonu na pułk), a także miejsce dyslokacji, finalnie, w dniu 28 kwietnia 1975 r., przeniosła się do Czerwieńska. W wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych, 26 października 2005 r., pułk podporządkowano dowódcy Wojsk Lądowych. Szczególnym potwierdzeniem wysokiego profesjonalizmu pułku są bardzo dobre wyniki w strzelaniu do celów powietrznych z broni przeciwlotniczej oraz wysoka ocena, jaką uzyskał w 2006 r. (4.60) wchodzący w jego skład 1 dplot podczas międzynarodowej kontroli NATO „CREVAL”. W pułku wdrożono system automatyzacji dowodzenia i kierowania ogniem na szczeblu taktycznym „ŁOWCZA-REGA”, a także system identyfikacji IFF „Supraśl”. Pozwoliło to na włączenie pułku i osiągnięcie możliwości jego działania w zintegrowanym systemie NATO
Dowódcą pułku w 2006 r. był pułkownik Sławomir WOJCIECHOWSKI. Od 2 stycznia 2007 r. wyznaczony został na stanowisko Szefa Szkolenia 11 LDKPanc. Obecnie dowodzi pułkiem pełniący obowiązki dowódcy - ppłk Cezary JANOWSKI.

31 Baza Lotnicza (Poznań – Krzesiny)
Historia powstania 31 Bazy Lotniczej sięga 1954 r., kiedy przystąpiono do formowania 62 Pułku Szkolno-Treningowego Lotnictwa Myśliwskiego. 31 grudnia 2000 r. 3 PLM został przeformowany w 31. Bazę Lotniczą i 3. Eskadrę Lotnictwa Taktycznego. Od stycznia 2001 r. baza rozpoczęła działalność szkoleniową oraz zabezpieczenie procesu szkolenia 3 elt. Ponadto baza zabezpiecza logistycznie inne jednostki przydzielone na stałe lub czasowo, w tym dyżur ratowniczy SAR, a także dyżury bojowe wydzielonych sił lotnictwa myśliwskiego. W roku 2004, 31 Baza Lotnicza wyróżniona  została przez Ministra Obrony Narodowej tytułem honorowym „Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP”. W listopadzie 2006 r. w obecności Prezydenta RP i Ministra Obrony Narodowej odbyła się ceremonia przyjęcia pierwszych polskich samolotów wielozadaniowych F-16. Dokonania w tym względzie stanowiły podstawę do powtórnego nadania 31 Bazie Lotniczej przez Ministra Obrony Narodowej tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP”.
Dowódcą 31 Bazy Lotniczej jest pułkownik dypl. pil. Cezary WASSER, który pełni swoje obowiązki od 2 października 2006. Wcześniej dowódcą Bazy był pułkownik dypl. pil. Wojciech KRUPA.

Dywizjon Okrętów Podwodnych (Gdynia)
Dywizjon Okrętów Podwodnych utworzono 1 maja 1932 roku. W ostatnich latach DOP uczestniczył we wszystkich ćwiczeniach międzynarodowych i misjach Marynarki Wojennej, a załogi okrętów, zwłaszcza ORP „BIELIK” (który uczestniczył w międzynarodowej operacji antyterrorystycznej patrolując Morze Śródziemne) wykazały się wysokim stopniem profesjonalizmu oraz zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych zadań. Minister Obrony Narodowej, doceniając wysiłek załóg  po raz drugi nadał Dywizjonowi  tytuł honorowy „Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP”. Pierwsze wyróżnienie zostało przyznane w 2005 roku.
Dowódcą Dywizjonu jest  komandor Mirosław MORDEL 

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego (Warszawa)
Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego funkcjonuje od 1 stycznia 2001 r. Reprezentuje on Wojska Lądowe, Siły Powietrzne i Marynarkę Wojenną w uroczystościach najwyższej rangi. Ze względu na szczególną rolę, jaką ta jednostka wojskowa odgrywa w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami minister ON przyznał „Znak Honorowy SZ RP". W minionym roku żołnierze batalionu  zapewniali godną oprawę blisko 1200 różnego rodzaju uroczystości i ceremonii, w których udział brali m.in. przedstawiciele najwyższych władz państwowych i wojskowych oraz delegacji zagranicznych
Dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego WP w 2006 r:
-podpułkownik Roman JANUSZEWSKI - dowódca Batalionu Reprezentacyjnego WP od 17 maja 2002 do 19 listopada 2006 r.
- podpułkownik dypl. Tomasz DOMINIKOWSKI dowodzi Batalionem Reprezentacyjnym WP od 20 listopada 2006 r. 

Centralny Ośrodek Analizy Skażeń (Warszawa)
Centralny Ośrodek Analizy Skażeń (COAS) powstał w 1968 roku. Gromadzi i analizuje informacje o uderzeniach bronią masowego rażenia i skażeniach oraz odpowiada za ostrzeganie zagrożonych wojsk. Współdziała z wojskami chemicznymi, stanowiąc główne ogniwo Systemu Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych. Współpracuje z instytucjami cywilnymi, m.in. Obroną Cywilną, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Państwową Agencją Atomistyki; bierze również udział w Państwowym Monitoringu Środowiska. COAS pełni ponadto rolę centrum dyspozycyjnego dla Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. Funkcjonujące w ośrodku Mobilne Laboratoria OPBMR pełnią  dyżury w ramach Międzynarodowego Batalionu OPBMR, wchodzącego w skład Sił Odpowiedzi NATO. W 2006 roku COAS brał udział m.in. w międzynarodowych ćwiczeniach NATO z zakresu reagowania kryzysowego w ramach systemu wykrywania skażeń, m.in. w ćwiczeniu pk. „Peaceful Dragon 06”, zorganizowanym w październiku w m. Tisa (Czechy). Centralny Ośrodek Analizy Skażeń miał w 2006 roku znaczny udział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa – m.in. prowadził badania w czasie zagrożenia ptasią grypą, monitorował sytuację w czasie pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski oraz w okresie zagrożenia terrorystycznego ładunkami wybuchowymi w Warszawie. Wykonał również analizy prób ze zbiorników wodnych w  stolicy na obecność cholery. Jednym z zadań COAS był też udział w przeprowadzeniu dezynfekcji żołnierzy i sprzętu PKW, powracających z Kongo i Pakistanu. Od 17 lipca 2006 dowódcą Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń jest pułkownik Andrzej KARASIŃSKI.
 

17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana (Międzyrzecz)
17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną utworzono 5 lipca 1996 r.  na bazie 17 pułku zmechanizowanego. W 2006 roku wydzielone siły i środki Brygady brały udział w VIII zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, aktualnie zaś przygotowują  się do wystawienia II zmiany PKW w Afganistanie. Brygada systematycznie wyposażana jest w nowoczesny sprzęt wojskowy – m.in. kołowe  transportery opancerzone (KTO) „Rosomak”. Jednostka jest zdolna do wykonywania najtrudniejszych zadań taktyczno-bojowych, czego wyrazem  były wyniki osiągnięte podczas ćwiczeń „ANAKONDA 2006”. „Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP” został przyznany jednostce za szczególne osiągnięcia w misjach poza granicami kraju. Dowódcą jest generał brygady Mirosław RÓŻAŃSKI, który aktualnie pełni służbę w Iraku, jako dowódca Brygadowej Grupy Bojowej. W kraju Brygadą  dowodzi płk Zbigniew GRZESICZAK.

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach powstał 1  stycznia 2005 r. Zakres działania Oddziału obejmuje realizację zadań właściwych dla  Żandarmerii Wojskowej, a ponadto zapewnianie wsparcia policyjnego dla jednostek Sił Zbrojnych RP biorących udział w połączonych operacjach, misjach stabilizacyjnych i pokojowych, operacjach ratowniczych i humanitarnych, akcjach mających na celu zapobieganie aktom terroru, które prowadzone są m.in. przez ONZ, NATO, UE, OBWE . Jednym z zadań Oddziału jest także wspieranie jednostek MSWiA w sytuacjach kryzysowych, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ubiegłym roku Oddział brał czynny udział w akcji ratunkowej podczas katastrofy budowlanej w MTK Katowice. Wysoka jakość zadań wykonywanych podczas kolejnych misji poza granicami państwa, a zwłaszcza w ramach operacji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga, świadczy o  szczególnym profesjonalizmie żołnierzy gliwickiego OS ŻW. Dokonania Oddziału znajdują uznanie w ocenach przedstawicieli społeczności międzynarodowej.
Dowódcy Oddziału w 2006 roku:
-pułkownik dypl. Jarosław  JANCZEWSKI - komendant OS ŻW od 2004 do czerwca 2006 r.
-pułkownik Dariusz SIEKIERA dowodzi Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach od lipca 2006 r.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA