MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Przekazanie dowodzenia w Dowództwie Operacyjnym
2007-04-20

Generał broni Henryk Tacik przekazał obowiązki dowódcy Dowództwa Operacyjnego generałowi dywizji Bronisławowi Kwiatkowskiemu. Ceremonia przekazania, odbyła się 20 kwietnia, w Sztabie Generalnym WP w obecności szefa SG WP generała Franciszka Gągora.

Odchodzący generał Tacik był dowódcą Dowództwa Operacyjnego od lipca 2004r. Wówczas to otrzymał zadanie utworzenia od podstaw, na wzór państw zachodnich, dowództwa niezbędnego do koordynowania działań militarnych poza granicami kraju i w koalicjach międzynarodowych w obliczu nowych zagrożeń globalnych. Dowodził DO podczas najważniejszych przedsięwzięć związanych z udziałem Polski w operacjach w Iraku i Afganistanie. Generał Tacik w swojej służbie wojskowej jako pierwszy polski generał zajmował stanowisko Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitecie Wojskowym NATO oraz pełnił obowiązki Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitecie Wojskowym Unii Zachodnioeuropejskiej, a po jej rozwiązaniu Unii Europejskiej. Pod jego kierownictwem Dowództwo Operacyjne przygotowało i przeprowadziło największe od kilkunastu lat ćwiczenie Sił Zbrojnych z udziałem ponad 10 tys. żołnierzy. Ćwiczenie Anakonda 06 potwierdziło zasadnicze założenia funkcjonowania DO.
Generał dywizji Bronisław Kwiatkowski w 1990 roku jako pierwszy polski oficer został skierowany na studia podyplomowe w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu (Niemcy). Po ukończeniu niemieckiej akademii służył w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i dowództwie Krakowskiego Okręgu Wojskowego. W 1995r. generał Kwiatkowski dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym w Siłach Stabilizacyjnych na Bliskim Wschodzie (UNDOF). Po powrocie do kraju dowodził
6. Brygadą Desantowo – Szturmową w Krakowie, która jako pierwsza w siłach zbrojnych brała udział w programie „Partnerstwo dla Pokoju”. Generał Bronisław Kwiatkowski jest jedynym polskim generałem, który trzykrotnie brał udział w misji w Iraku. Pierwszy raz w 2003r. jako zastępca dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centrum - Południe, później z ramienia NATO pełnił obowiązki Szefa Szkolenia Nowej Armii Irackiej w Bagdadzie, a na przełomie 2006 – 2007r. był dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe. 11 listopada 2006 r. jako pierwszy i jedyny jak dotąd generał, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego „Za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas operacji wojskowych, za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową”.
Dowództwo Operacyjne stanowi organ wykonawczy szefa Sztabu Generalnego WP, odpowiedzialny za przygotowywanie dokumentów normatywnych, ekspertyz, opinii i koncepcji w zakresie planowania, przygotowania i dowodzenia Polskimi Kontyngentami Wojskowymi i wydzielonymi jednostkami realizującymi zadania poza granicami kraju w ramach misji pokojowych, operacji ratowniczych, humanitarnych oraz zapobiegania aktom terroru i ich skutkom. Obecnie DO kieruje sześcioma misjami w ramach misji ONZ, NATO i Sił Europejskich.

MON-FB
MON-Tweet