MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Uroczyste podniesienie flagi państwowej
2007-05-02

W środę, 2 maja br. na dziedzińcu Belwederu odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej. Wydarzenie to zainaugurowało tegoroczne obchody Dnia Flagi RP.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych: Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta RP, reprezentanci środowisk kombatanckich, organizacji harcerskich i szkół.
Flagę podniósł płk. Czesław Cywiński - prezes Światowego Związku Żołnierzy AK. Asystował mu poczet, w skład którego weszli przedstawiciele sił zbrojnych, policji, straży granicznej, straży pożarnej i harcerstwa. Obecny na uroczystości szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Władysław Stasiak podkreślił, że taki skład pocztu ma ważne znaczenie. "Flaga wyraża troskę o Rzeczpospolitą jako dobro wspólne" - powiedział Władysław Stasiak. Jak dodał, w tym dniu powinniśmy pamiętać także o innych symbolach narodowych. "To jest coś, co buduje naszą wspólnotę, zakorzenia nas w tradycji i daje nadzieje na przyszłość" - podkreślił Stasiak.
W uroczystości udział wziął także minister obrony narodowej Aleksander Szczygło. Jak mówił powiązanie Dnia Flagi RP ze Świętem 3 maja ma uświadomić Polakom emocjonalny związek z miejscem, w którym się wychowali.
Po zakończeniu uroczystości w salach Belwederu rozpoczęła się sesja naukowa pod tytułem "Rola symboli narodowych we współczesnej Polsce".
W środę, 2 maja br. o godz. 9.00 przed budynkiem Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego na ul. Gajowickiej we Wrocławiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W uroczystym wciągnięciu flagi państwowej na maszt wzięli udział przedstawiciele wszystkich jednostek wojskowych i instytucji Garnizonu Wrocław, przedstawiciele władz wojewódzkich Wrocławia, organizacji kombatanckich oraz wrocławskich organizacji harcerskich.
Po uroczystym wciągnięciu na maszt flagi narodowej płk Jan Pawlik Szef Szkolenia SOW, w krótkim przemówieniu, przypomniał historię naszych barw narodowych oraz nasze zobowiązania wobec flagi polskiej. Pułkownik Pawlik dodał : „Niech polskie flagi zdobiące nasze domy, place i ulice pozwolą nam poczuć tego dnia dumę z dokonań naszych przodków. Niech rozbudzą w naszych sercach miłość do Polski i poczucie tożsamości narodowej.”
W środę, 2 maja br. o godz. 15.00, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się ceremonia podniesienia flagi państwowej. W uroczystości udział wzięli m. in.: minister obrony narodowej Aleksander Szczygło, szef Sztabu Generalnego WP generał Franciszek Gągor, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Bogdan Zdrojewski, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP oraz licznie zebrani na placu warszawiacy.
Jak powiedział w swoim wystąpieniu minister Szczygło: "Biel i czerwień była zawsze symbolem naszych narodowych zmagań. Od czasu, gdy 176 lat temu Sejm uznał je za barwy narodowe, biało-czerwona flaga stała się własnością całego narodu. Symbolem naszej tożsamości, aspiracji i dążeń. Była świętością dla uczestników kolejnych powstań narodowych i legionistów Marszałka Piłsudskiego. Dla żołnierzy walczących na wszystkich frontach II wojny światowej i podziemia niepodległościowego. Dziś ta flaga powiewa dumnie na Zamku Królewskim. Przypomina trudne dzieje naszej Ojczyzny i wspaniałe tradycje, które dziedziczymy."
Podczas uroczystości minister Aleksander Szczygło wręczył dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg. Kazimierzowi Gilarskiemu flagę wraz z certyfikatem nadaną przez Prezydenta RP, która ma symbolizować wszystkie flagi wywieszane w jednostkach wojskowych.
Wręczając flagę, minister zwrócił się do żołnierzy, przypominając by była ona znakiem kontynuowania pięknych tradycji polskiego oręża. Jak dodał minister - "Dla Polaków niech będzie symbolem patriotyzmu, (...) i znakiem budowy silnego nowoczesnego państwa na miarę naszych możliwości i wyzwań, które stoją przed nami w XXI wieku".     
Na zakończenie ceremonii odbyła się defilada pododdziałów honorowych, które brały udział w uroczystości.
Wydarzenie uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Szczegółowe informacje związane z innymi punktami obchodów Dnia Flagi można znaleźć na stronie www.dzienflagi.pl i wojsko-polskie.pl/wortal/

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

1. Święto flagi państwowej:

- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z najmłodszych świąt państwowych. Został bowiem ustanowiony przez Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku.
- Dzień Flagi obchodzony jest w Polsce 2 maja. Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
- Do niedawna nie wolno było wywieszać flag w inne dni niż świąteczne. Zabraniała tego ustawa z 1980 roku. Od 2004 roku, kiedy to Sejm znowelizował wyżej wymienioną ustawę, symbole narodowe można uwidaczniać bez ograniczeń. Mogą być one użyte zawsze, pod jednym warunkiem – że otoczy się je należną czcią i szacunkiem.
- Święto flagi państwowej obchodzone jest w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Szwecji czy Estonii.


2. Symbolika barw narodowych:

- Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.
- W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski oraz bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu, będącego godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na fladze biel jest zawsze u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.
- Funkcjonują też uniwersalne wytłumaczenia kolorystyki. Biel symbolizuje czystość, szlachetność, czerwień – krew przelaną w walce o niepodległość lub w obronie kraju.


3. Historia flagi państwowej:

- Zanim biel i czerwień zostały uznane za polskie barwy narodowe, używane były także inne kolory. Jednak już w XIII wieku biały orzeł umieszczony został przez książęta piastowskie w czerwonym polu tarczy herbowej. Od tej pory zmieniającemu się stale wizerunkowi orła zawsze towarzyszyły biel i czerwień. Zaczęły się one pojawiać na tarczach i chorągwiach rycerskich, proporcach husarskich i sztandarach wojskowych.
- Izba senatorska i poselska po wysłuchaniu wniosków Komisyji sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni łączyć się wszyscy Polacy, postanowiły i stanowią:
Art. 1 - Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest kolor biały z czerwonym.
Art. 2 - Wszyscy Polacy (...) te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były" – tak brzmiała przyjęta 7 lutego 1831 roku przez Sejm ustawa, która jako pierwsza normowała kwestię polskich barw narodowych. Barwy te były noszone na kokardach podczas wszystkich powstań niepodległościowych XIX wieku.
- Te przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były symbolem państwa, które nie istniało, i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość.
- Po odzyskaniu niepodległości barwy i kształt flagi uchwalił sejm odrodzonej Polski w 1919 roku. Oprócz flagi biało-czerwonej ustanowiono także flagę z godłem Polski na białym prostokącie.
- Aktualnie flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą
• przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą na budynkach lub przed budynkami ich siedzib urzędowych, a także kierownicy tych przedstawicielstw, urzędów i misji na swych rezydencjach i środkach komunikacji – w wypadkach przewidzianych w prawie i zwyczajach międzynarodowych,
• cywilne lotniska i lądowiska,
• cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą,
• kapitanaty (bosmanaty) portów – na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi ich siedziby urzędowe.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA