MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i nominacji generalskich w Pałacu Prezydenckim
2007-05-03

Z okazji święta 3 Maja w Pałacu Prezydenckim odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i nominacji generalskich.

W uroczystości udział wzięli prezydent RP, zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński, marszałek Sejmu Ludwik Dorn oraz Senatu Bogdan Borusewicz, minister obrony narodowej Aleksander Szczygło, szef Sztabu Generalnego WP generał Franciszek Gągor, dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, przedstawiciele kościoła i korpusu dyplomatycznego, Kanclerze i członkowie Kapituł: Orderu Orła Białego, Orderu Odrodzenia Polski i Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 76 ust. 4 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, na wniosek ministra obrony narodowej, postanowieniem prezydenta RP z 3 maja 2007r. na stopnie generalskie mianowani zostali:
 
– na stopień generała broni:
1. gen. dyw. KWIATKOWSKI Bronisław
2. gen. dyw. STACHOWIAK Mieczysław Andrzej

– na stopień generała dywizji:
3. gen. bryg. MALINOWSKI Andrzej
4. gen. bryg. MICHAŁOWSKI Jerzy
5. gen. bryg. POTASIŃSKI Włodzimierz Edward

– na stopień generała brygady:
6. płk GRABOWSKI Wojciech
7. płk KAŁUZIŃSKI Sławomir
8. płk KRĘCIKIJ Janusz Grzegorz
9. płk MAKOWSKI Krzysztof Antoni
10. płk OLBRYCHT Marek Jerzy
11. płk SMOK Zbigniew Kazimierz
12. płk USAREK Włodzimierz Czesław

– na stopień kontradmirała:
13. kmdr KARWETA Andrzej

W uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, pośmiertnie odznaczeni zostali Orderem Orła Białego Łukasz Ciepliński oraz Zbigniew Herbert. 

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali Piotr Wierzbicki oraz pośmiertnie Leon Bednar.

Odwołany 19 kwietnia br. ze stanowiska dowódcy Sił Powietrznych gen. broni Stanisław Targosz złożył meldunek Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP oraz odebrał akt odwołania. Ponadto za wybitne zasługi dla umacniania obronności i suwerenności kraju gen. broni S. Targosz został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas operacji wojskowych, za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową odznaczony został gen. broni Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Wielonarodowej Dywizji Centrum–Południe w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.  

Mł. chor. Marcin Trelka, za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas akcji bojowych, za wykazaną odwagę i osobiste męstwo, odebrał z rąk prezydenta RP Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego.  

Zwracając się do zebranych, Prezydent RP powiedział:

„Panowie Marszałkowie, Panie i Panowie Ministrowie, Panowie Generałowie, Posłowie, Senatorowie, Panie i Panowie Odznaczeni, Szanowni Członkowie Rodzin,

To już drugie Święto 3 Maja, w które mam przyjemność i zaszczyt nadawać odznaczenia cywilne – tym razem także wojskowe – tym, którzy zasłużyli się Polsce. Odznaczenia niejednokrotnie spóźnione, czasem o wiele dziesięcioleci. Lepiej późno niż wcale. Chciałbym zwrócić uwagę w pierwszym rzędzie na tych, którzy otrzymali Order Orła Białego – genialny poeta Zbigniew Herbert, genialny i jednocześnie niezłomny, jeżeli chodzi o postawę wobec totalitarnego systemu, a także dowódca IV, czyli ostatniej autentycznej – bowiem V była już agenturą – komendy Wolności i Niezawisłości, pan pułkownik Ciepliński. To symbol niezłomnych, to symbol drugiej konspiracji tych dziesiątków tysięcy, a w istocie ponad stu tysięcy ludzi, którzy po roku 1945 nie zaprzestali walki. Ta walka wtedy nie miała szans powodzenia, ale czasami walczy się tylko po to, żeby dać świadectwo. I Polska późnych lat 40. to świadectwo dała. To ważne, niezmiernie ważne. To również przyczyniło się do tego, że dziś mamy Polskę wolną.

Jak Państwo zauważyli, dzisiejsze odznaczenia dotyczą osób o różnych zawodach, o różnych zasługach – uczonych, ale też wybitnych działaczy solidarnościowego podziemia, ludzi o przekonaniach lewicowych, centrowych i prawicowych. Tak w normalnym państwie być powinno. Polska, bowiem jest jedna, a zasługi dla niej można mieć wychodząc z różnych przekonań. Jedno jednak wszystkich zasłużonych musi łączyć – patriotyzm. Patriotyzm nie jest cechą w naszej historii ani szczególnie prawicy, ani szczególnie lewicy. Mieliśmy lewicę niepodległościową, z niej wywodził się nasz największy bohater narodowy XX wieku Marszałek Józef Piłsudski – mówię tutaj oczywiście o politykach, a nie o osobach duchownych, takich jak Kardynał Wyszyński, czy Ojciec Święty Jan Paweł II. Mieliśmy ludzi przekonań prawicowych, nawet twardo prawicowych, którzy przez wiele lat po II wojnie światowej w sposób, można powiedzieć, nieulękły walczyli z komunistyczną dyktaturą. Bywało więc różnie, a więc i różnie powinny wyglądać odznaczenia, czyli to, co stanowi swoistego rodzaju, choć zawsze niepełną odpłatę za zasługi dla naszego kraju. Ale powtarzam – poza zasługami związanymi z walką z bronią w ręku lub walką pokojową są także zasługi inne, związane z pracą literacką, naukową i innego rodzaju pracą twórczą, w końcu z uczciwym wypełnianiem swoich obowiązków na różnych odcinkach pracy. To wszystko jest i będzie uwzględniane w naszej polityce.

Panowie Generałowie,

Chciałem najserdeczniej pogratulować zarówno nominacji na wyższe stopnie generalskie, na stopień generała broni, generała dywizji, a także na pierwszy stopień generalski – na stopień generała brygady. Żyjemy w czasach – niezależnie od tego, czy to się komuś podoba, czy nie, a może się nie podobać, ja to rozumiem – w których armia jest bardzo potrzebna. Dzisiaj cała Polska jako taka nie jest zagrożona przez żadną agresję. Fakt, że Polska ma w miarę mobilne siły zbrojne, wpływa w sposób zasadniczy na prestiż naszego państwa, wpływa też na to, że możemy być obecni dziś w miejscach, w których dziś rozgrywa się historia naszej planety – historia o zasięgu tak wielkim, że może dotknąć także nas, chociaż geograficznie jesteśmy dość oddaleni. Chodzi mi o Irak, Liban, Afganistan a także Wzgórza Golan czy Bałkany. Wszędzie tam Polacy są obecni i ta obecność ma bardzo wielkie znaczenie. Tą obecność musimy umacniać i doskonalić z roku na rok. Mówiłem już przed chwilą, że mam nadzieję, iż Polska jest bezpieczna; mówiłem niespełna rok temu, 15 sierpnia roku 2006, że wierzę, że nasza armia, choć coraz doskonalsza, nigdy nie będzie musiała wyruszyć na front. Chciałbym dziś to potwierdzić, ale jeżeli chodzi o nasze siły zbrojne, to czeka nas olbrzymi wysiłek. Musimy je zasadniczo zmodernizować. Powiem bardzo prosto – musimy mieć armię silniejszą i mobilniejszą niż dzisiaj. Tak, mamy sukcesy, jeżeli chodzi o misje. Mamy wolę polityczną podejmowania tych misji, mamy odwagę żeby podejmować odpowiednie decyzje, nie zawsze przecież popularne z istoty rzeczy. Ale do tej odwagi, do owej woli politycznej, w końcu do dobrego wykonywania obowiązków przez tysiące naszych żołnierzy na misjach trzeba dodać jeszcze siłę tej armii, która nie jest na misji, tylko tu, w Polsce. I będziemy to z roku na rok konsekwentnie czynić. Wiecie, Panowie Generałowie, że już w tym roku przeznaczamy na zmianę uzbrojenia znacznie więcej środków, niż to było rok temu. Będziemy wraz z tym, jak nasz kraj staje się coraz zasobniejszy, te środki zwiększać. Jest to absolutnie konieczne. Nie w imię planów ekspansywnych, bo przecież jeżeli ktoś by nam takowe zarzucił, byłoby to tylko i wyłącznie śmieszne, nic więcej – tylko w imię obrony swoich interesów. Musimy wiedzieć, na jakim świecie żyjemy, musimy obserwować, co się dzieje wokół nas, choćby w ciągu ostatniego tygodnia czy dziesięciu dni i musimy wyciągać z tego wnioski.

Raz jeszcze, Panowie Generałowie, gratuluję. Gratuluję też wszystkim Paniom i Panom odznaczonym dziś, bardzo serdecznie gratuluję tego, co stało się dzisiaj, ale jeszcze w większym stopniu, tysiąc razy większym gratuluję tego, co Państwo robiliście na bardzo różnych odcinkach od pracy literackiej po pracę publicystyczno-literacką. Mamy tutaj osobę odznaczoną Krzyżem Wielkim, prawie równym Krzyżowi Orła Białego, którego polemiki wydawały się nawet czasem w latach 80. przesadzone – czas jednak Tobie, Piotrze, przyznał rację w olbrzymim stopniu. Tego też gratuluję i gratuluję wszystkim Państwu godnego, patriotycznego, pełnego poświęceń życia. Dziękuję bardzo”.

*      *      *

gen. dyw. Bronisław KWIATKOWSKI – 57 lat – ur. 5 maja 1950r. w miejscowości Mazury. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1973), Akademii Sztabu Generalnego WP (1980), Akademii Obrony Narodowej (1992) oraz Akademii Dowodzenia Bundeswehry (1992). Ukończył także kurs kandydatów na szefów sztabów pułków (1980) w Centrum Doskonalenia Oficerów. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1973 roku na stanowisku dowódcy plutonu piechoty w 29. pułku czołgów średnich. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował stanowiska służbowe w 6. Dywizji Powietrzno–Desantowej, Sztabie Generalnym WP, Krakowskim Okręgu Wojskowym oraz Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego. W latach 1995 – 1996 dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym w Syrii. Trzykrotnie pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku kolejno na stanowiskach: zastępcy dowódcy kontyngentu (2003), szefa centrum (2005) oraz dowódcy kontyngentu (2006). Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy Dowództwa Operacyjnego.

gen. dyw. Mieczysław STACHOWIAK – 55 lat – ur. 25 listopada 1952r. w miejscowości Łęki Wielkie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1975), Akademii Sztabu Generalnego WP (1983) oraz Akademii Dowodzenia Bundeswehry (1993). Ukończył także: kurs dowódców kompanii czołgów (1977), Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (1980), kurs kandydatów na szefów sztabów pułków (1985) oraz kurs kandydatów na dowódców pułków (1987). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1975 roku na stanowisku dowódcy plutonu czołgów średnich w 15. pułku czołgów średnich. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 10. pułku czołgów średnich, 27. pułku czołgów, 73. pułku czołgów, Dowództwie 5. Dywizji Zmechanizowanej, Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego, Dowództwie 12. Dywizji Zmechanizowanej, Dowództwie 2. Korpusu Zmechanizowanego oraz Sztabie Generalnym WP. Obecnie pełni służbę na stanowisku asystenta Szefa Sztabu Generalnego WP.

gen. bryg. Andrzej MALINOWSKI – 53 lata – ur. 16 czerwca 1954r. w miejscowości Ostrów Mazowiecka. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1977), Akademii Sztabu Generalnego WP (1986) oraz Akademii Obrony Narodowej gdzie ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne (2003). Ukończył także: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (1983), oraz kurs przeszkolenia szczebla taktycznego (1988). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1977 roku na stanowisku dowódcy plutonu desantowego w 35. pułku desantowym. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża, 4. pułku desantowym, gdańskim pułku obrony terytorialnej, 4. batalionie obrony wybrzeża, 1. Brygadzie Obrony Terytorialnej, 12. Brygadzie Pancernej, 12. Brygadzie Zmechanizowanej, Dowództwie 1. Dywizji Zmechanizowanej oraz Dowództwie Wojsk Lądowych. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowanej. W latach 1998 – 1999 dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym ONZ „UNIFIL” w Libanie. W 2006 roku wykonywał zadania na stanowisku zastępcy dowódcy dywizji w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

gen. bryg. Jerzy MICHAŁOWSKI – 51 lat – ur. 28 stycznia 1956r. w Łomży. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1978), Akademii Sztabu Generalnego WP (1988) oraz Akademii Obrony Narodowej gdzie ukończył: kurs przeszkolenia operacyjnego dowódców pułków (1992), kurs taktyczno – operacyjny oficerów Wojsk Lądowych (1996), podyplomowe studia obronności państwa (1999) oraz Podyplomowe Studium Operacyjno – Strategiczne (2003). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1978 roku na stanowisku dowódcy plutonu w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował kolejno stanowiska służbowe w strukturach: 16. Dywizji Pancernej, 27. pułku zmechanizowanym, 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej, Dowództwie 1. Dywizji Zmechanizowanej, 1. Brygadzie Pancernej, Sztabie Generalnym WP, Dowództwie Operacyjnym, 2. Brygadzie Zmechanizowanej oraz Dowództwie 12. Dywizji Zmechanizowanej. Obecnie pełni służbę na stanowisku szefa sztabu – zastępcy Dowódcy Wojsk Lądowych. W roku 2006 dowodził brygadą w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

gen. bryg. Włodzimierz POTASIŃSKI – 51 lat – ur. 31 lipca 1956r. w miejscowości Czeladź. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1980) i Akademii Sztabu Generalnego WP (1988). Ukończył również: kurs oficerów operacyjno – sztabowych i kurs dowodzenia i kierowania NATO w Szkole NATO w Oberammergau oraz kurs zarządzania zasobami obrony w Podyplomowej Szkole Marynarki Wojennej w Monterey. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1980 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 6. batalionie powietrzno – desantowym. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował kolejno stanowiska służbowe w strukturach: 16. batalionu powietrzno – desantowego, Dowództwie 3. Brygady Zmechanizowanej, Dowództwie Wojsk Lądowych, 2. Brygadzie Zmechanizowanej oraz 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy dowódcy 2. Korpusu Zmechanizowanego. W latach 1993 – 1994 pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy, a następnie dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Sił Pokojowych ONZ w Syrii. W roku 2004 dowodził brygadą w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, a na przełomie 2005 i 2006 roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy tegoż kontyngentu.

płk Wojciech GRABOWSKI - 46 lat - ur. 10 sierpnia 1961 r. w Słupsku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1984). Ukończył: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (1988), Akademię Obrony Narodowej (1992), kurs przeszkolenia specjalistycznego dowódców oddziałów (1996) oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2006). Był również słuchaczem kursu planowania operacyjnego w Holenderskiej Królewskiej Akademii Obrony w Hadze (2001). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1984 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 60 pułku czołgów. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 100. pułku zmechanizowanym, Dowództwie 16. Dywizji Zmechanizowanej, 14. Brygadzie Zmechanizowanej, Dowództwie Operacyjnym. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy 9. Brygady Kawalerii Pancernej. W latach 2000 – 2004 zajmował stanowiska w strukturach Polskiego Narodowego Przedstawicielstwa Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO (SHAPE) w Europie. Na przełomie 2006 i 2007 roku pełnił służbę na stanowisku zastępcy szefa sztabu ds. operacji bojowych w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

płk pil. Sławomir KAŁUZIŃSKI - 47 lat - ur. 07 listopada 1960 r. w Sulejowie. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1983). Ukończył: kurs kierowników lotów i dyżurnych kierowników lotnisk lotnictwa Sił Zbrojnych RP (1991), Akademię Obrony Narodowej (1991), kurs zastępców dowódców jednostek ds. liniowych (1992), kurs przeszkolenia specjalistycznego dowódców pułków (1994) oraz studia podyplomowe w Politechnice Koszalińskiej (1998 i 2001). W 2000 roku ukończył studia dowódczo – sztabowe połączonych rodzajów sił zbrojnych w Szkole Sił Kanadyjskich oraz Studium Polityki Obronnej w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie w 2005 roku. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1983 roku na stanowisku starszego pilota klucza lotniczego w 28 pułku lotnictwa myśliwskiego. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 9 pułku lotnictwa myśliwskiego, 24 Bazie Lotniczej, 21 Bazie Lotniczej, Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Dowództwie Sił Powietrznych. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy 3 Brygady Lotnictwa Transportowego.

kmdr Andrzej KARWETA - 49 lat - ur. 11 czerwca 1958 r. w miejscowości Jeleń.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1982). Ukończył: kurs przeszkolenia oficerów szczebla taktycznego (1989), studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej (1992 i 1997). Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej do 2002 roku związany był 13 dywizjonem trałowców zajmując kolejne wyższe stanowiska służbowe. W latach 2002 – 2005 zajmował stanowiska: narodowego przedstawiciela wojskowego w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku (SACLANT) w  USA, oraz narodowego przedstawiciela łącznikowego w Narodowym Przedstawicielstwie Łącznikowym przy Strategicznym Dowództwie Transformacyjnym (SCAT) w USA. Planowany jest do wyznaczenia na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu Marynarki Wojennej z dniem 3 maja bieżącego roku.

płk Janusz KRĘCIKIJ - 43 lata - ur. 31 sierpnia 1964 r. w Kielcach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1987). Ukończył: Akademię Obrony Narodowej (1994), studia podyplomowe w zakresie pedagogiki (1996), kurs taktyczno – operacyjny integracji z NATO (2000). Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk wojskowych w zakresie dowodzenia (2003).
Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku jako dowódca plutonu w 11 batalionie czołgów pływających, a następnie pełnił służbę na stanowisku dowódcy kompanii w 16 pułku zmechanizowanym. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 36 Brygadzie Pancernej oraz Akademii Obrony Narodowej.
Obecnie pełni służbę na stanowisku Dyrektora Departamentu Systemu Obronnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
Na przełomie 2003 i 2004 roku wykonywał zadania na stanowisku asystenta dowódcy w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku.

płk Krzysztof Antoni MAKOWSKI - 54 lata - ur. 25 marca 1953 r. w miejscowości Trzebnica. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1978). Ukończył: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (1983), Akademię Sztabu Generalnego WP (1987), kurs kandydatów na stanowiska dowódców pułków oraz studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej (2004). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1978 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 28 pułku zmechanizowanym. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 32 pułku zmechanizowanym, 8 Brygadzie Zmechanizowanej, 7 Brygadzie Zmechanizowanej, Dowództwie 8 Dywizji Obrony Wybrzeża, Dowództwie 16 Dywizji Zmechanizowanej, Dowództwie Wojsk Lądowych. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej.

płk Marek OLBRYCHT - 55 lat - ur. 23 sierpnia 1952 r. w Krakowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych (1976). Ukończył: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (1984), Akademię Sztabu Generalnego WP (1987), kurs przeszkolenia specjalistycznego dowódców oddziałów (1996), studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej (1998). Był również słuchaczem Wyższego Kursu Polityki NATO w Szkole NATO w Oberammergau oraz Studiów Podyplomowych w Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1976 roku na stanowisku dowódcy plutonu w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował kolejno stanowiska służbowe w: Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych, Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki, Wojskowym Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych ONZ, Generalnym Zarządzie Operacyjnym – P3, Szefostwie Transportu i Ruchu Wojsk oraz Szefostwie Działań Specjalnych. Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy dowódcy – szefa sztabu Dowództwa Wojsk Specjalnych.  W latach 1991 – 1992 wykonywał zadania na stanowisku szefa wojsk inżynieryjnych w Polskim Kontyngencie Wojskowym Sił Zbrojnych ONZ w Syrii. W okresie od grudnia 1994 roku do grudnia 1995 roku służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w b. Jugosławii. W latach 1998 – 2000 wykonywał zadania w Polskim Kontyngencie Wojskowym Sił Zbrojnych ONZ w Libanie. W latach 2003 – 2004 zajmował stanowisko szefa Polskiego Zespołu Operacyjno – Łącznikowego w Centralnym Dowództwie Amerykańskim CENTKOM Tampa w USA.

płk Zbigniew SMOK - 50 lat - ur. 19 lutego 1957 r. we Wrocławiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1981). Ukończył: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (1985), Akademię Obrony Narodowej (1991), kurs przeszkolenia operacyjnego oficerów Wojsk Lądowych (1996). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1981 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 13 pułku zmechanizowanym. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: Dowództwie 5 Dywizji Zmechanizowanej, 73 pułku zmechanizowanym, Dowództwie 4 Dywizji Zmechanizowanej, 5 Brygadzie Zmechanizowanej, Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej.

płk pil. Czesław USAREK - 44 lata - ur. 20 lipca 1963 r. w Dąbrowie Górniczej. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1986). Ukończył: kurs pilotów na samoloty Mig – 21 (1987), Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (1991), Akademię Obrony Narodowej (1993), kurs przeszkolenia specjalistycznego dowódców oddziałów (1995), studia podyplomowe w Akademii Podlaskiej (2000) oraz studia podyplomowe w zakresie operacyjno – strategicznym w Akademii Obrony Narodowej (2002). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1986 roku jako pilot klucza lotniczego w 41 pułku lotnictwa myśliwskiego. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 28 pułku lotnictwa myśliwskiego, 1 pułku lotnictwa myśliwskiego, 23 Bazie Lotniczej, dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Dowództwie Sił Powietrznych. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA