MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

MANEWRY NOBLE MARINER 07. Okręty wychodzą w morze
2007-05-14

Marynarka Wojenna bierze udział w największych w tym roku ćwiczeniach NATO pod kryptonimem Noble Mariner 07. Manewry są sprawdzianem elitarnych jednostek Sił Odpowiedzi Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Odbędą się na wodach Bałtyku, Morza Północnego i w Cieśninach Bałtyckich od 14 do 24 maja. Polskie siły morskie wystawiły komponent okrętowy, lotnictwo morskie oraz – jako jeden z gospodarzy ćwiczenia – zabezpieczenie logistyczne, hydrograficzne i meteorologiczne ćwiczenia.
W niedzielę, 13 maja zakończyła się faza portowa. Dzisiaj okręty wyjdą w morze.

Scenariusz ćwiczenia dotyczy fikcyjnej sytuacji i fikcyjnych państw. Zakłada kryzys lokalny w rejonie Bałtyku Południowego. Z terytorium państwa Mapleland oddzielają się, bogate w odkryte niedawno złoża ropy, północne regiony tworząc autonomię. Władze autonomii  roszczą sobie prawo do uznania na arenie międzynarodowej za nowe, niepodległe państwo – Poplarland. Granice z Maplelandem zostają zamknięte, a bardzo silna Marynarka Wojenna autonomii rozpoczyna aktywne działania na Bałtyku. Dochodzi do migracji ludności i aktów łamania praw człowieka. Istnieje zagrożenie eskalacji kryzysu. ONZ decyduje się zwrócić do Sojuszu o wysłanie Sił Odpowiedzi, w celu przywrócenia stabilizacji w regionie i ewakuacji zagrożonej ludności.
Do udziału w ćwiczeniu Marynarka Wojenna skierowała fregatę rakietową ORP „Gen. T. Kościuszko”, okręt podwodny ORP „Sęp”, niszczyciel min ORP „Czajka” , okręt ratowniczy ORP „Piast” trałowce ORP „Necko” i ORP „Drużno”, holownik H-8, śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych: działający z pokładu fregaty Kaman SH-2G oraz dwa Mi-14 PŁ i dwa samoloty patrolowo-rozpoznawcze An-28 B1R.  Polskie okręty, samoloty, śmigłowce i jednostki brzegowe będą wykonywać zadania po obu stronach kryzysu. Jako jeden z gospodarzy ćwiczenia polska Marynarka Wojenna zapewnia także zabezpieczenie logistyczne, ratownicze, hydrograficzne, meteorologiczne działających sił w ramach tzw. HNS (ang. Host Nation Suport) czyli wsparcia państwa-gospodarza. W Gdyni znajdować się będzie również centrum prasowe. Oficerowie Marynarki Wojennej wchodzą w skład dowództw NATO.

ZADANIA POLSKICH JEDNOSTEK

Siły Marynarki Wojennej operujące po stronie sił morskich fikcyjnego państwa (autonomii) „Poplarland”:

Fregata rakietowa ORP „Gen. T. KOŚCIUSZKO” (3 Flotylla Okrętów w Gdyni)
Okręt będzie wykonywał zadania zabezpieczenia wód terytorialnych fikcyjnego państwa-autonomii „Poplarland”. Przede wszystkim akcje kontroli i monitoringu żeglugi, akcje blokadowe, boardingowe, w tym przede wszystkim poszukiwanie i śledzenie okrętów podwodnych. ORP „Gen. T. Kościuszko” będzie prowadził rozpoznanie z wykorzystaniem śmigłowca pokładowego SH 2G Kaman. Z chwilą przybycia w rejon Sił Odpowiedzi NATO zadaniem okrętu będzie prowadzenie takich działań, aby je zmylić, wprowadzić w błąd i nie dopuścić do wejścia na wody terytorialne autonomii „Poplarland”. W ramach ćwiczenia okręt przeprowadzi także strzelania do celów nawodnych i powietrznych.

Okręt podwodny ORP „SĘP” (3 Flotylla Okrętów w Gdyni)
Załoga okrętu podwodnego przeprowadzi typowe zadania rozpoznawcze mające na celu kontrolę aktywności sił nawodnych. Będzie monitorował podejrzane jednostki, prowadził działania blokadowe i łamać embargo. Ze względu na charakter ćwiczenia (typu „live”) okręt może być także skierowany także do zadań wsparcia Sił Odpowiedzi NATO.

Trałowce ORP „NECKO” i ORP „DRUŻNO” (8 Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu)
Załogi tych okrętów przeprowadzą operacje obrony przeciwminowej, głównie trałowania kontaktowe i niekontaktowe, wytyczanie bezpiecznych torów wodnych, minimalizacja zagrożeń minowych, a także przygotowanie bezpiecznych pod względem minowym, akwenów dla większych jednostek. Jako okręty sił morskich fikcyjnego państwa „Poplarland” będą także prowadzić działania kontroli jednostek i monitoringu żeglugi sprawdzając kto ingeruje w rejon wód terytorialnych autonomii.

Śmigłowce Kaman SH-2G i Mi-14 PŁ (Brygada Lotnictwa MW):
Główne zadania to poszukiwanie, śledzenie i zwalczanie okrętów podwodnych we współdziałaniu z siłami nawodnymi. Ich zadaniem będzie także rozpoznanie i transfer danych na jednostki sił morskich fikcyjnego państwa „Poplarland” na temat aktywności okrętów podwodnych w rejonie.

Samoloty An-28 B1R (Brygada Lotnictwa MW):
Prowadzenie rozpoznania, lokalizacja jednostek na morzu i określanie charakteru ich działań. Załogi samolotów będą w ten sposób monitorować, śledzić ruchy i rozpoznawać zamiary poszczególnych okrętów.
Po stronie Sił Odpowiedzi NATO operować będzie polski niszczyciel min ORP „CZAJKA”:
Główne zadania jakie stoją przed załogą ORP „CZAJKA" to operacje poszukiwania, wykrywania i niszczenia min dennych i kotwicznych, trałowanie kontaktowe i niekontaktowe oraz wytyczanie bezpiecznych torów wodnych dla innych jednostek. Wspólnie z pozostałymi okrętami zespołu Sił Odpowiedzi NATO będzie prowadzić operacje przeciwminowe, aby zapewnić siłom międzynarodowym bezpieczeństwo pływania. Do realizacji tych zadań załoga wykorzystywać będzie trały kontaktowe i niekontaktowe, systemy obserwacji podwodnej oraz zdalnie sterowany pojazd podwodny.
Zabezpieczenie działań na morzu:
Trałowiec ORP „RESKO”, holownik H-8, okręt ratowniczy ORP „PIAST” i ORP „ZBYSZKO”.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Noble Mariner 07:
www.nmr-nad-ks.mw.mil.pl
Wcześniejsze komunikaty prasowe w wersji polskiej dostępne są na stronie internetowej Marynarki Wojennej: www.mw.mil.pl

MON-FB
MON-Tweet