MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Obchody Święta Żandarmerii Wojskowej
2007-06-13

We wtorek, 13.bm. na terenie Parku im. Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim, podczas obchodów Święta Żandarmerii Wojskowej, żołnierze młodego rocznika złożyli uroczystą przysięgę.

W uroczystościach udział wzięli: podsekretarz stanu w MON Jacek Kotas, gen. bryg. Jan Żukowski, przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych oraz rodziny żołnierzy.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, którą odprawił Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski. Bezpośrednio po zakończonej liturgii żołnierze złożyli uroczystą przysięgę. W swoim przemówieniu skierowanym do żołnierzy, podsekretarz stanu w MON Jacek Kotas podkreślił, że to m.in. żołnierze ŻW stoją na straży pokoju, pełniąc służbę w tych rejonach świata, gdzie jeszcze zdarzają się sytuacje, w których łamane są prawa człowieka. W imieniu żołnierzy, którzy złożyli przysięgę głos zabrał szeregowy Marcin Turkiewicz. W swoim wystąpieniu podziękował rodzicom oraz przełożonym za warunki jakie stworzyli im do nauki i służby. Zapewnił także wszystkich o wzorowym wykonywaniu obowiązków, które czekają na żołnierzy młodego rocznika.

***

Święto Żandarmerii w Iraku

Uroczystą zbiórką i spotkaniem z gen. dyw. Pawłem Lamlą, dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe (WD CP) oraz jego zastępcą, gen. dyw. Zdzisławem Antczakiem, rozpoczęły się obchody Święta Żandarmerii Wojskowej.

Gen. Lamla podkreślił, że Żandarmeria Wojskowa WD CP odgrywa bardzo ważną rolę, przede wszystkim w zakresie przestrzegania dyscypliny, norm prawnych i działalności prewencyjnej.  - Dziękuję wam za duże zaangażowanie i poświęcenie w czasie operacji „Czarny Orzeł” – wyraził swoje uznanie dowódca dywizji. - Mam nadzieję, że nadal będziecie wykonywać swoje zadania na tak wysokim poziomie, jak dotychczas. – dodał generał oraz wręczył polskim żandarmom pamiątkowe ryngrafy i upominki.
Po zakończeniu krótkiego spotkania żandarmi przystąpili do swoich codziennych obowiązków służbowych.  Nie przez wszystkich lubiani, nie przez wszystkich doceniani, ale wykonujący bardzo ważną i odpowiedzialną służbę, polscy policjanci wojskowi rozeszli się do wykonywania swoich zadań służbowych. - Niestety, dzisiejszy dzień nie będzie ulgowym, nie będziemy specjalnie świętować. – mówi szef wydziału Żandarmerii Wojskowej, ppłk Krzysztof Liwski. - Dzisiaj, jak każdego dnia, mamy sporo pracy dochodzeniowo – śledczej i prewencyjnej. – dodał. Cześć z nich była już w Iraku i na innych misjach stabilizacyjnych. – Jest to mój drugi pobyt w Iraku. Pierwszy raz byłem tu prawie cztery lata temu razem z moim kolegą st. chor. szt. Tomkiem Gawłem. Obecnie cieszy mnie fakt, że nasza codzienna praca jest dobrze postrzegana i doceniana przez przełożonych. – przyznaje technik kryminalistyki, st. chor. Jacek Mazepa.

mjr Szczepan Głuszczak

Oficer Prasowy
Wydział Prasowo – Informacyjny
Wielonarodowej Dywizji Centrum - Południe
Baza Echo, Irak
E-mail:
piomndcs@poczta.onet.pl

***

Święto Żandarmerii  w PKW UNIFIL
Z okazji Święta Żandarmerii Wojskowej dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie ppłk Artur DĘBCZAK przebywał (13.bm.) w miejscowości MARJAYOUN, gdzie stacjonuje kompania manewrowa, złożona głównie z żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Po krótkiej uroczystości, w obecności przedstawicieli kontyngentu hiszpańskiego, odbyło się spotkanie z żołnierzami ŻW, którzy z okazji swojego święta otrzymali wiele pochwał za profesjonalizm i bardzo dobrze wykonywane żołnierskie obowiązki. W uroczystości wziął udział Głównodowodzący Sektorem Wschodnim UNIFIL w Libanie hiszpański generał brygady AMBROSIO. W dowód uznania dla pracy naszych żandarmów – Dowódca PKW wyróżnił 72 żołnierzy ŻW pochwałami i listami gratulacyjnymi. Kompania manewrowa jest najnowszym komponentem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie, powstałym na przełomie kwietnia i maja br. Liczy 171 żołnierzy. Dowódcą kompanii jest kpt. Daniel MACIEJEWSKI. Kompania została wydzielona do Sektora Wschodniego i stacjonuje, wraz z batalionem hiszpańskim, w Bazie „Cervantes”.

***

PKW UNDOF

Obchody Święta Żandarmerii Wojskowej rozpoczęły się w campie Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNDOF na Wzgórzach Golan od uroczystej zbiórki w dniu 13 czerwca. Na placu licznie zebrali się polscy żandarmi służący w plutonie policji wojskowej UNDOF. Odczytano okolicznościowy rozkaz dowódcy kontyngentu, w którym zostali wyróżnieni prawie wszyscy żołnierze plutonu MP. Dowódca PKW ppłk Jarosław Gromadziński podziękował im za owocną współpracę i sumienne wykonywanie obowiązków, wręczył pamiątkowe ryngrafy i dyplomy uznania, a na koniec zwrócił się do zebranego stanu osobowego kontyngentu słowami piosenki: „Żołnierze - Kochajmy Żandarmów”
Tak właśnie, powinniśmy szanować i doceniać ich trud i pracę. Wszyscy postrzegamy ich pracę jako zło konieczne, zapominając że to właśnie oni cały czas dbają o nasze bezpieczeństwo na misji. Stojąc z przysłowiową „suszarką” na drodze, w upale sięgającym nierzadko 40-50oC, kontrolują przestrzeganie obowiązujących prędkości pojazdów. W kraju, gdzie oficjalnych przepisów ruchu drogowego nie ma, a środkiem dróg wędrują stada zwierząt domowych, gdzie na ulicach bawią się dzieci a piesi spacerują wedle swego uznania, zdjęcie nogi z gazu jest więcej koniecznością niż nakazem. Jednak jak mówi chor.szt. Wojciech Jankowski - „komwbojów na drodze nie brak – rekordziści jechali po takich drogach nawet 130 km/h”.
Polscy żandarmi stanowią najliczniejszą grupę w plutonie policji UNDOF. Jest ich 11 i są oni rozmieszczeni na 3 głównych posterunkach. Jednym z posterunków dowodzi chor.szt. Dariusz Szewczyk. Są jedynymi profesjonalistami w całej misji, posiadając uprawnienia funkcjonariuszy dochodzeniowych i inspektorów ruchu drogowego. Z tego powodu prowadzą wszystkie sprawy wypadków drogowych, wypadków związanych z utratą zdrowia i życia żołnierzy, jak również zajmują się działalnością profilaktyczno-prewencyjną. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i dyscypliny, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzi przydzielony do batalionu funkcjonariusz ŻW – chor. Grzegorz Bieniek, sprawując pieczę nad wszystkimi żołnierzami batalionu.
Doceniając wkład naszych żołnierzy ŻW w codzienną służbę pragniemy z okazji ich święta życzyć wszystkim żandarmom przebywającym zarówno na misjach jak i w kraju samych sukcesów w służbie dla ojczyzny.


Tekst i zdjęcia: kmdr ppor. Andrzej Czekaj

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA