MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Gotowość w Afganistanie
2007-06-14

W dniu 14 czerwca br. Polska Grupa Bojowa (PGB) przejęła odpowiedzialność za realizację zadań w rejonach prowincji Ghazni i Paktika.

 Uroczyste przekazanie obowiązków miało miejsce w obecności wiceambasadora RP, dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego, gubernatora prowincji Paktika oraz przedstawicieli parlamentu afgańskiego.


Dziś przed południem dowódca Polskiej Grupy Bojowej, ppłk Adam Stręk przejął od dowódcy amerykańskiego batalionu, ppłk Davida J. Woods'a odpowiedzialnośc za realizacje działań stabilizacyjnych. Teraz polscy żołnierze będą w pełnym zakresie wykonywać swoje zadania w prowincjach Ghazni i Paktika. Od dzisiaj operacyjne zadania dla PGB będzie stawiać Dowódca 4 Brygadowej Grupy Bojowej (4BCT – Brigade Combat Team) – Amerykanin płk Schwaitzer.

Polska Grupa Bojowa, składająca się z 3 zespołów bojowych, osiagnęła gotowość jako ostatni element działającego od kilku miesięcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W składzie PGB jest także amerykańska kompania, która będzie realizować zadania wspólnie z polskimi żołnierzami. Jeden zespół bojowy, zgodnie z sojuszniczymi planami, osiągnie gotowość w ciągu najbliższych dni.

Polskie Rosomaki i HMMWV będą patrolować strefę odpowiedzialności PKW, aby przywrócić spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom Afganistanu. Od stycznia PKW Afganistan realizuje zadania na rzecz wsparcia bezpieczeństwa i pokoju.


****
Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie (International Securift-Assistance Force - ISAF) liczy 1161 żołnierzy (stan na 30 maja 2007 r.).

Podstawy prawne wyznaczenia żołnierzy do służby w misji ISAF

• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu SZ RP poza granicami państwa;
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby;
• Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2006 r. w sprawie przygotowania Zgrupowania Wschód PKW w Islamskim Państwie Afganistanu;
• Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych w sprawie przygotowania Zgrupowania Wschód Afganistan w składzie PKW w Islamskim Państwie Afganistanu;

Podstawowe informacje dotyczące Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie

1. Skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego, wyznaczonego dla sił ISAF tworzą żołnierze:
- 18. batalionu desantowo-szturmowego z Bielska-Białej,
- 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza,
- 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa,
- 25. Brygady Kawalerii Powietrznej,
- 1. Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca,
- 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej,
- grupy ds. Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC),
- Centralnej Grupy Działań Psychologicznych,
- Żandarmerii Wojskowej.
Dowódcą PKW jest gen. bryg. Marek TOMASZYCKI, a dowódcą Polskiej Grupy Bojowej – ppłk Adam STRĘK.
2. Przerzut PKW
Przerzut sił i środków PKW Afganistan do rejonu operacyjnego realizowany był etapowo przy pomocy transportu powietrznego, morskiego i lądowego. W tym celu wykorzystane zostały m.in. samoloty Boeing 767 i C-17 oraz statki typu Ro-Ro. Środki transportu zabezpieczane zostały przez Stany Zjednoczone. Sprzet i środki bojowe dostarczono do baz w kwietniu. W sumie przemieszczono około 1200 żołnierzy.

3. Rozmieszczenie PKW
a) Region Północ - Mazer-e-Sharif:
- oficerowie do sztabu Prowincjonalnego Zespołu Odbudowy (PRT)
- Mobilny Zespół Obserwacyjny.

b) Region Wschód:
Bagram:
- Dowództwo Polskiego Kontyngentu Wojskowego;

prowincje Ghazni i Paktika:
- Polska Grupa Bojowa, Narodowy Element Wsparcia (NSE) oraz Operacyjny Zespół Doradczo Łącznikowy.

c) Region Stolica
Kabul:
- komponent Międzynarodowego Korpusu Północ Wschód (ze Szczecina) wchodzący w skład dowództwa ISAF;
- oficerowie do Dowództwa Regionalnego Stolica;
- dwaj generałowie z grupami wsparcia wykonujący zadania bezpośrednio na rzecz Ministerstwa Obrony Afganistanu oraz Połączonego Dowództwa ds. Bezpieczeństwa i Transformacji;

d) Region Południe – prowincja Kandahar:
- żołnierze wojsk specjalnych.

4. Zadania PKW
- zapewnienie bezpieczeństwa w Afgańskiej Strefie Rozwoju w prowincji Ghazni i Paktika;
- ochrona realizowanych projektów odbudowy we własnej strefie odpowiedzialności;
- szkolenie armii afgańskiej i policji.

5. Wyposażenie i uzbrojenie PKW
Dla potrzeb Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie przeznaczono najnowocześniejsze sprzęt i uzborjenie, jakie znajdują się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Ponadto dokonano szeregu zakupów oraz dostosowano indywidualne wyposażenie żołnierzy do warunków, w jakich pełnić będą służbę w Afganistanie.

- samochody HMMWV
- moździerze
- 7,62-mm karabin maszynowy
- granatnik Pallad-D
- 9-mm pistolety WIST
- 5,56-mm kbs Mini-Beryl
- granatniki RPG-7 i Pallad-M,
- broń osobista: 9-mm pistolety WIST; 5,56-mm kbs Beryl i Mini-Beryl,
- kamizelki kuloodporne i hełmy kompozytowe,
- kamery noktowizyjne,
- środki łączności zapewniające łączność satelitarną i radiową,
- urządzenia zakłócające odpalanie improwizowanych ładunków wybuchowych,
- urządzenia określające położenie wojsk własnych,
- systemy zobrazowania pola walki,
- systemy zakłócania sterowaniem zdalnie odpalanych ładunków wybuchowych,
- systemy naprowadzania i wskazywania celów na podczerwień,
- system lokalizacji strzelca i wybuchu,
- sprzęt noktowizyjny umożliwiający prowadzenie działań w nocy.

W celu zapewnienia polskim żołnierzom maksymalnego bezpieczeństwa trwają prace nad doposażeniem kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w:
- dodatkowe opancerzenie;
- system dostępu radiowego PNR 500;
- radiostację KF 5800 H i urządzenie KOMUT 10TA;
- system lokalizacji i śledzenia wojsk własnych AFTS;
- łańcuchy przeciwpoślizgowe, plandekę, drut ostrzowy;
- dodatkowe kamery boczne;
- akustyczny System Lokalizacji Strzału.

6. Wyszkolenie i przygotowanie żołnierzy PKW

Żołnierze PKW Afganistan, przeszli wieloetapowe szkolenie, które obejmowało m.in.:
-formowanie pododdziałów i wstępne szkolenia żołnierzy (październik ub.r.),
-szkolenie specjalistyczne i zgrywające na poziomie drużyny i plutonu. Zajęcia realizowano w Ośrodkach Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Kotlinie Kłodzkiej, Bieszczadach i Tatrach. Korzystając z wiedzy i doświadczenia ratowników górskich, doskonalono techniki poruszania się w terenie górzystym. Zrealizowano zajęcia z bytowania w górach, wspinaczki górskiej, ewakuacji rannych przy użyciu śmigłowców, jazdy w górach kołowymi transporterami opancerzonymi Rosomak oraz HMMWV (listopad ub.r.);
-podczas szkolenia w ośrodku Hohenfels (Niemcy) żołnierze z poszczególnych zespołów bojowych wykonali szereg najróżniejszych strzelań sytuacyjnych, trenowali zachowanie się na wypadek ostrzału konwoju, zasadzki, doskonalili procedury dowodzenia i łączności. Ich poziom wyszkolenia został oceniony bardzo wysoko, a zespoły otrzymały certyfikacje potwierdzające zdolność do wykonywania określonych zadań. Po tym etapie szkolenia żołnierze wykorzystali krótkie urlopy wypoczynkowe (grudzień 2006 r.);
- ćwiczenia na poligonie Nowa Dęba, Trzcianiec, Rabe, Czarne. Był to okres zgrywania całego komponentu wydzielanego do ISAF: dowództwa, sztabu, zespołów bojowych, zespołów wsparcia i zabezpieczenia (styczeń 2007 r.);
- szkolenie w Ośrodku Zurbanizowanym Wędrzyn (styczeń i luty br.);
- ćwiczenie Dowódczo - Sztabowe (CPX) BAGRAM oraz ćwiczenie Taktyczne Grupy Bojowej ISAF (LIVEX) BAGRAM (luty br.).
Przygotowania zakończono certyfikacją kontyngentu. Żandarmeria Wojskowa, która także wejdzie w skład PKW Afganistan, w ramach działań zapobiegawczych przebadała na obecność narkotyków w organizmie ponad 1000 żołnierzy. Wyniki wszystkich badań były negatywne.

7. Koszty misji w Afganistanie
Wydatki zaplanowane w budżecie MON na udział w polskich żołnierzy w operacji ISAF wynoszą ok. 300 mln zł, z tego 170 mln zł przeznaczone jest na wydatki bieżące, a 130 mln zł na zakup sprzętu i wyposażenia.

8. Ubezpieczenie żołnierzy
Świadczenia odszkodowawcze, oprócz wynikających z resortowych przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wynoszą:
- z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 200.00 tys. zł,
- z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 1.000 zł za każdy 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach operacji Enduring Freedom

Podstawą utworzenia i funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie było Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2001 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim. Postanowienie zostało wydane na wniosek Prezesa Rady Ministrów, który w imieniu Rady Ministrów w dniu 22 listopada 2001 wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Była to odpowiedź rządu RP na oficjalną prośbę władz USA, które zwróciły się do władz RP o udział polskich jednostek w operacji Enduring Freedom w Afganistanie. Operacja Eduring Freedom jest realizowana na podstawie art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych stanowiącym o prawie państw do samoobrony indywidualnej lub zbiorowej oraz z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ Nr 1368 z 12 września 2001 roku. Rozpoczęła się 7 października 2001 roku jako bezpośredni wynik ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone. Operacja ta prowadzona jest przez siły koalicyjne pod przewodnictwem USA.

Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w operację Eduring Freedom rozpoczęło się 16 marca 2002 r. Dotychczas w 9 zmianach PKW służbę pełniło 1070 żołnierzy i pracowników wojska. Od początku operacji polski kontyngent stacjonował w amerykańskiej bazie Bagram.

Zadaniem PKW jest wzmacnianie sił państw sojuszniczych w zakresie konwojowania, obrony i ochrony obiektów oraz zabezpieczenia logistycznego, rozpoznanie terenu i obiektów pod względem ładunków wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych, rozminowywanie terenu, przygotowywanie przepraw przez pola minowe, budowa obiektów fortyfikacyjnych oraz ochrona lotniska w Bagram.

Koszty związane z tą misją w 2007 roku przewidywane są na poziomie 13,3 mln zł. Planowane wydatki operacji w 2007 roku nie obejmują zakupów sprzętu i wyposażenia związanego z udziałem w operacji, które realizowane będą w ramach centralnych planów rzeczowych (plan modernizacji technicznej oraz plan zakupu środków materiałowych).

DOWÓDZTWO KOMPOZYTOWE
Dowództwo i sztab operacji ISAF tworzy tzw. dowództwo kompozytowe. Obsadzane jest ono rotacyjnie przez poszczególne dowództwa komponentów lądowych NATO (ang. LCC – Land Command Component) i uzupełniane żołnierzami z wszystkich państw biorących udział w operacji. Rotacja żołnierzy dowództwa i sztabu misji ISAF następuje co sześć, dziewięć lub dwanaście miesięcy służby i jest zależna od zajmowanego stanowiska.
W chwili obecnej dowództwo i sztab misji ISAF oparte jest w głównej mierze na kadrze wywodzącej się z Korpusu Północ-Wschód ze Szczecina. Z chwilą przejęcia dowodzenia misji przez kolejne komponenty lądowe NATO, zgodnie z planem rotacji dowództwa ISAF, Polska nadal zachowa stanowiska siedmiu oficerów sztabu misji wydzielone wyłącznie dla żołnierzy Wojska Polskiego.

MON-FB
MON-Tweet