MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Konferencja nt. „Wsparcia działań SZ RP przez resort SW w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”
2007-06-26

W dniu 26 czerwca br. odbyła się, zorganizowana wspólnie przez Departament Strategii i Planowania Obronnego MON oraz Departament Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych MSWiA, konferencja na temat „Wsparcie działań Sił Zbrojnych RP przez resort spraw wewnętrznych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny”.

Jej celem było przedstawienie oraz omówienie obszarów wspólnego działania dla zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych działających na terytorium RP, w realizacji zadań obronnych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości resortu spraw wewnętrznych i administracji, głównie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, zapewnienie warunków planowania wspólnej realizacji zadań obronnych w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego i wojny.
Konferencję prowadzili wspólnie dyrektorzy departamentów Bogusław Cichoń i gen bryg. Stanisław Rybak.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej,  Sztabu Generalnego WP, Akademii Obrony Narodowej, dowództw rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych, Dowództwa Operacyjnego, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Komend Głównych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz BOR, a także wybranych resortów cywilnych i województw.
Zakres tematyczny i poziom prezentacji dał uczestnikom konferencji możliwość kompleksowego zapoznania się ze specyfiką współdziałania obu resortów w wykonywaniu zadań związanych z planowaniem, przygotowywaniem i realizacją zadań obronnych państwa, realizowaną w układzie narodowym i koalicyjnym.
Konferencja dała także wyraźny impuls do podjęcia działań w kierunku oceny dotychczasowych form i warunków współpracy i współdziałania, a także podjęcia kolejnych kroków integrujących te resorty w przygotowaniach obronnych.

MON-FB
MON-Tweet