MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Zmiana na stanowisku szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 SG WP
2007-06-27

Decyzją Ministra Obrony Narodowej dotychczasowy Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych gen. bryg. Anatol CZABAN został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe. Z dniem 1 lipca br. obejmie stanowisko Szefa Szkolenia Sił Powietrznych.

Nowym szefem Zarządu P2 SG WP został płk Mieczysław GOCUŁ – dotychczasowy Zastępca Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego P-3 w Sztabie Generalnym.  
Przekazanie obowiązków nastąpiło w dniu 27 czerwca br. w czasie uroczystej zbiórki kierowniczej kadry SG WP. I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysław STACHOWIAK podziękował gen. Czabanowi za wzorową służbę i życzył  powodzenia i sukcesów na nowym odpowiedzialnym stanowisku służbowym. Zwracając się do nowego szefa Zarządu P2 gen. Stachowiak podkreślił, iż kierowanie Zarządem Analiz Rozpoznawczych i Wywiadowczych to duże wyzwanie i odpowiedzialność, gdyż skuteczne rozpoznanie jest kluczem dla sprawnego funkcjonowania całego systemu dowodzenia w Siłach Zbrojnych.
Gen. Czaban podziękował zarówno przełożonym jak i podwładnym oraz kolegom z innych zarządów SG WP za dobrą atmosferę pracy i życzliwość z jaką spotkał się w czasie swej służby w Sztabie Generalnym.

* * *
Pułkownik Mieczysław GOCUŁ pełni służbę wojskową od 1983 roku. Po ukończeniu w 1987 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu czołgów w 9 pułku zmechanizowanym 12 Dywizji Zmechanizowanej, a następnie na stanowisko dowódcy szkolnego plutonu czołgów i dowódcy szkolnej kompanii czołgów. W 1994 roku, w drodze wyróżnienia, został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu studiów w AON został w 1996 roku wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu czołgów w 12 Brygadzie Zmechanizowanej 12 DZ, a następnie na stanowisko dowódcy batalionu czołgów 6 Brygady Kawalerii Pancernej 12 DZ , po czym  w 1999 roku został w tej jednostce wyznaczony na stanowisko szefa Pionu Szkolenia.  W latach 2001-2003 pełnił służbę na stanowisku szefa Wydziału Operacyjnego oraz szefa Oddziału Operacyjnego - G3 Dowództwa 1 Korpusu Zmechanizowanego. W roku 2003 jako szef Oddziału Operacyjnego Dowództwa Wielonarodowej Dywizji pełnił służbę w ramach misji stabilizacyjnej w Iraku. W latach 2004-2005  pełnił służbę w Dowództwie Operacyjnym, początkowo w Grupie Organizacyjnej tego dowództwa na stanowisku szefa Zespołu Operacyjnego, a następnie na stanowiskach szefa Oddziału Planowania Operacyjnego Centrum Planowania oraz zastępcy szefa Centrum Planowania. W 2005 roku został skierowany na Podyplomowe Studia Operacyjno - Strategiczne w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu studiów do końca 2006 roku pozostawał w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej.  Służbę w Sztabie Generalnym WP pełni od stycznia 2007 roku  na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3. Z dniem 1 lipca 2007 objął stanowisko Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych.

ZESPÓŁ PRASOWY
SZTABU GENERALNEGO WP

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA