MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Odznaka honorowa dla „Czarnej Dywizji”
2010-12-01

1.12. Rada Powiatu Zgorzeleckiego w sposób szczególny uhonorowała żołnierzy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej (11DKPanc) im. Króla Jana III Sobieskiego nadając im odznakę honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego”, w uznaniu za pomoc w usuwaniu skutków powodzi w powiecie zgorzeleckim w sierpniu 2010 roku.

W dniach od 7 do 26 sierpnia br. podczas prowadzenia bezpośredniej ochrony przed powodzią oraz w czasie akcji popowodziowej na terenie powiatu zgorzeleckiego czynnie uczestniczyli żołnierze 11DKPanc. Na terenie powiatu wojskami dowodził zastępca dowódcy dywizji gen. bryg. dr Mirosław Rozmus.

W działaniach udział brało kilkuset żołnierzy wraz ze sprzętem specjalistycznym i ciężkim z: 10. Brygady Kawalerii Pancernej, 34. Brygady Kawalerii Pancernej, 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 69. Leszczyńskiego pułku przeciwlotniczego, 4. Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego, 11 batalionu dowodzenia oraz 10 batalionu rozpoznawczego.

Wojsko podczas akcji powodziowej pomagało przy ewakuacji ludności i zwierząt, a także umacniało wały, by ograniczać możliwość przelania się wody na większe obszary. W czasie akcji popowodziowej czynnie uczestniczyli przy odbudowie zniszczeń, wybieraniu naniesionego przez wodę mułu, usuwaniu zniszczonych mebli i innych przedmiotów, udzielania pomocy humanitarnej, oraz przy budowie tymczasowych przejść i przepraw, które zastępowały zniszczone drogi i mosty.

W ocenie Zarządu Powiatu udział sił zbrojnych uczestniczących w bezpośredniej ochronie przed powodzią i akcji popowodziowej zasługuje na ogromne wyrazy uznania za okazaną pomoc i zaangażowanie w ratowanie ludzkiego życia i mienia. To dzięki ich determinacji, doświadczeniu i natychmiastowej reakcji udało się sprawnie przywrócić ład i porządek na terenach objętych powodzią.

Żołnierze, biorący udział w działaniach na terenie powiatu zgorzeleckiego wykazali się profesjonalizmem, często z narażeniem życia i zdrowia walczyli ze skutkami powodzi.

W uznaniu za pomoc w usuwaniu skutków powodzi Rada Powiatu Zgorzeleckiego nadała również odznakę honorową „Zasłużony dla Powiatu Zgorzeleckiego” gen. bryg. Mirosławowi Rozmusowi.

Gen. bryg. Mirosław Rozmus czynnie uczestniczył w akcji ratowniczej na terenie powiatu zgorzeleckiego. W działaniach udział brały pododdziały wojsk lądowych, w tym wojsk inżynieryjno-saperskich i chemicznych oraz śmigłowce z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, ponadto pododdziały i żołnierze inspektoratu wsparcia oraz żandarmerii wojskowej.

Gen. Rozmus jako Zastępca Dowódcy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej skutecznie dowodził pododdziałami Sił Zbrojnych podczas bezpośredniej ochrony przed powodzią i ewakuacji jak i podczas prowadzonej akcji popowodziowej. Dowodził również grupą ekspertów, w tym żołnierzy wojsk inżynieryjnych, która szacowała straty i planowała miejsca tymczasowych przejść i przepraw, które zastępowały zniszczone drogi i mosty.

-Siły zbrojne skierowane do pomocy w usuwaniu skutków powodzi, którymi dowodził gen. Rozmus wykazały się ogromnym zaangażowaniem w prowadzonej akcji. To dzięki determinacji Pana Generała i kierowanych przez niego żołnierzom udało się w krótkim czasie przywrócić ład i porządek na terenach objętych powodzią oraz przywrócić nadzieję poszkodowanym mieszkańcom naszego powiatu na szybki powrót do normalności.- mówił Przewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego Stanisław Żuk.

Głównodowodzący w akcji powodziowej zaznaczył także, iż bez ścisłej współpracy Straży Pożarnej, Policji i bez pomocy władz, a także kopalni i elektrowni, dzięki którym racjonalnie wykorzystano dostępny w rejonie powodzi sprzęt, nie wykonaliby tego zadania. -Szczególnie mieszkańcom i Państwu dziękuję za docenienie pracy naszych żołnierzy. Nie wiem dokąd jeszcze rzuci mnie los, ale już zawsze będę nosił w sercu powiat zgorzelecki.- mówił generał.

Zdjęcia: archiwum 11DKPanc, www.zgorzelec.info.pl
MON-FB
MON-Tweet


GALERIA