MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Nowy Zastępca CJIATF
2010-12-08

Kontradmirał Ryszard Demczuk objął stanowisko Zastępcy Dowódcy Grupy Zadaniowej (CJIATF-Combined Joint Interagency Anti-corruption Task Force) w Strategicznym Dowództwie ISAF w Kabulu.

CJIATF – SHAFAFIYAT (w języku Dari oznacza „transparentność”), to nowo powołana do życia instytucja wspierająca wspólnie ze środowiskiem międzynarodowym Islamską Republikę Afganistanu w walce z korupcją. Implementuje i koordynuje wszelkie formy aktywności ISAF związane z działalnością antykorupcyjną w obszarze działań rekonstrukcyjnych i stabilizacyjnych  Afganistanu.

Do podstawowych zadań kontradmirała Ryszarda Demczuka będzie należeć m.in. nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy w dziedzinie antykorupcji z organizacjami międzynarodowymi oraz z instytucjami Rządu Islamskiej Republiki Afganistanu. Koordynacja wszelkich inicjatyw ISAF odnoszących się do obszaru działań antykorupcyjnych. Zapewnienie dowództwu ISAF analizy i oceny zjawisk dotyczących przejawów korupcyjnych, oraz zbieranie doświadczen i opracowywanie wniosków z działań antykorupcyjnych na teatrze prowadzenia operacji.
CJIATF – SHAFAFIYAT jest nową Grupą Zadaniową, która powstała w końcu października 2010 roku, jako odpowiedź społeczności międzynarodowej na „korupcję”, która urosła w Afganistanie do poziomu, który nie tylko zagraża powodzeniu misjii ISAF, lecz także podważa praworządność rządu i władz administracji terytorialnej.
Wizja CJIATF – SHAFAFIYAT stanowi: „korupcja nie zagraża misji ISAF oraz nie podważa legalności sprawowanej władzy centralnej oraz administracji terytorialnej.”
W strukturze organizacyjnej SHAFAFIYAT występuje dowództwo oraz trzy Grupy Zadaniowe rozlokowane i działające na teatrze operacji.

Kontradmirał Ryszard Szczepan DEMCZUK urodził się 03 sierpnia 1959 r. w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1985). Ukończył: kurs przeszkolenia oficerów szczebla operacyjno – taktycznego (1990), międzynarodowy kurs oficerów sztabu w Akademii Obrony Holandii (1996), kurs integracji z NATO (1998), kurs „Liderzy XXI wieku” w Europejskim Centrum Studiów Bezpieczeństwa w amerykańskim Instytucie im Georga C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen (1998), studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej (2000) oraz podyplomowe studia dowódczo – sztabowe w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport (2001). Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej od 1985 roku pełnił służbę w 3 Flotylli Okrętów w 1 Dywizjonie Okrętów Rakietowych, przechodząc wszystkie szczeble dowodzenia od dowódcy działu do dowódcy okrętu. W latach 1989-1994 dowodził okrętem rakietowym ORP „Oksywie”, a w latach 1995-1997 okrętem rakietowym ORP „Grom’. Następnie zajmował stanowiska w 3 Flotylli Okrętów i w Sztabie Marynarki Wojennej. W 2002 roku powraca do Dywizjonu Okrętów Rakietowych i w tym samym roku objął nad nim dowodzenie. Następnie pełnił obowiązki głównego specjalisty w Dowództwie Marynarki Wojennej. W 2007 roku został dowódcą Centrum Operacji Morskich. W czerwcu 2008 roku zdał obowiązki dowódcy COM i został skierowany na studia polityki obronnej w Uniwersytecie Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. 1 grudnia 2009 r. objął obowiązki Szefa Szkolenia Marynarki Wojennej RP.

Kontradmirał Ryszard Demczuk jest także czołowym racjonalizatorem Marynarki Wojennej. Jego wnioski pt. „Proces dowodzenia. Metodologia pracy dowódcy i sztabu w planowaniu działań bojowych w aspekcie spełnienia wymogów interoperacyjności z procedurami obowiązującymi w NATO” oraz „Wykorzystanie planszetu OPA w walce o żywotność okrętu, wg. procedur NATO” zdobyły wyróżnienie dowódcy Marynarki Wojennej i zostały wprowadzony do stosowania w Marynarce Wojennej. W 2006 roku praca racjonalizatorska pt. „Modernizacja morskiej wyrzutni celu powietrznego ICP KOLIBER” zdobyła 1 miejsce w Marynarce Wojennej.

Jest żonaty i ma dwie córki. Interesuje się literaturą, historią cywilizacji i rozwoju myśli wojskowej.

Biuro Prasowe MW
MON-FB
MON-Tweet