MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Sąd w Szczecinie oddalił pozew chor. Tomasza Kloca
2005-10-12

W dniu 12 października br. Rejonowy Sąd Pracy w Szczecinie oddalił odwołanie mł.

W dniu 12 października br. Rejonowy Sąd Pracy w Szczecinie oddalił odwołanie mł. chor. sztab. rez. Tomasza Kloca, który domagał się, by wojsko wypłaciło mu wyższe odszkodowanie licząc za podstawę jego zarobki na misji w Iraku, a nie w kraju. Wyrok jest nieprawomocny. Uzasadniając swoją decyzje Sąd stwierdził, iż przepisy z 1999 roku, na które powoływał się chor. Kloc, nie mają zastosowania w sprawie, ponieważ dotyczą one żołnierzy niezawodowych oraz pracowników wojska, a ponadto przestały obowiązywać w styczniu 2005 roku. Rzecznik prasowy szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie Jan Pałgan oświadczył, że szef WSzW – doceniając kwalifikacje p. T. Kloca – zaoferował mu pracę w sztabie oraz zapowiedział, że wystąpi z wnioskiem do ministra ON o podwyższenie kwoty odszkodowania. Chor. Kloc został ranny w grudniu 2003 r. pełniąc służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. Z dniem 31 marca 2005 r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku. Z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wypłacono mu m.in. odprawę w wysokości 320 % uposażenia, dodatkowe uposażenie roczne za 2005r.w wysokości 3/12, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, gratyfikację urlopową oraz z tytułu dodatkowego ubezpieczenia żołnierzy przez MON, PZU wypłaciło poszkodowanemu 70 tys. zł, a WSzW 26 tys. zł.. Obecnie, po okresie w którym przysługuje mu prawo do pobierania pełnego uposażenia, będzie otrzymywał rentę w wysokości 80% swojego wynagrodzenia.

MON-FB
MON-Tweet