MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Odszkodowanie dla mł. chor. w stanie spoczynku Tomasza Kloca
2005-10-20

Na wniosek mł. chor. w st. spocz. Tomasza Kloca z dnia 13 października br., przesłany za pośrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie

Na wniosek mł. chor. w st. spocz. Tomasza Kloca z dnia 13 października br., przesłany za pośrednictwem szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie, minister obrony narodowej przyznał poszkodowanemu dodatkowe odszkodowanie w wysokości 26 180,00 zł. Minister Jerzy Szmajdziński uznał, że zwiększenie o 100% odszkodowania jest uzasadnione trudną sytuację osobistą i materialną poszkodowanego oraz rozmiarem i charakterem doznanego przez chor. Kloca stałego uszczerbku na zdrowiu. Wcześniejsze zastosowanie tej procedury nie było możliwe bez wniosku zainteresowanego, w związku z toczącym się przed Rejonowym Sądem Pracy w Szczecinie postępowaniem. Zakończył je w dniu 12 bm. niekorzystny dla chor. Tomasza Kloca wyrok. *** Chor. Kloc został ranny 12 grudnia 2003 r. pełniąc służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. Z dniem 31 marca 2005 r. został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony w stan spoczynku. Decyzją szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie chor. Kloc otrzymał z tytułu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych … odszkodowanie w wysokości 26 180 zł oraz odszkodowanie za zniszczone przedmioty osobistego użytku w kwocie 980 zł. Ponadto z tytułu dodatkowego ubezpieczenia żołnierzy przez MON w PZU odszkodowanie w wysokości 70 000 zł. Z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej chor. Klocowi wypłacono m.in. odprawę w wysokości 320 % uposażenia, dodatkowe uposażenie roczne za 2005 r.w wysokości 3/12, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, gratyfikację urlopową. Poza tym Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego w Szczecinie wypłacił na wniosek uprawnionego jednorazowo z góry 100% uposażenia za okres jednego roku, po zwolnieniu ze służby wojskowej w wysokości 22 018,44 zł. Od kwietnia 2006 r. chor. Kloc będzie otrzymywał rentę w wysokości 80% swojego uposażenia, tj. 2224,11 zł.

MON-FB
MON-Tweet