MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Odprawa kierowniczej kadry MON i SZ RP
2011-03-18

18.03. W piątek w Centrum Konferencyjnym WP odbyła się doroczna odprawa rozliczeniowo – koordynacyjna kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP, z udziałem Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Bronisława Komorowskiego, Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha oraz przedstawicieli parlamentu, władz państwowych i wojskowych.

W swoim wystąpieniu  Prezydent RP powiedział: "Jest gigantyczna pozytywna zmiana, jeśli chodzi zarówno o poziom modernizacji Sił Zbrojnych, jak i posiadane przez nie umiejętności, możliwości" . Dodał też, że podczas odprawy miał okazję usłyszeć opinię o przyszłych zadaniach Sił Zbrojnych:  "Z satysfakcją odnotowuję to, że Siły Zbrojne rzeczywiście mają coraz większe realne możliwości" - podkreślił Komorowski.

Minister obrony narodowej Bogdan Klich poinformował podczas konferencji prasowej, że w Siłach Zbrojnych RP zamknięty został "przedostatni rozdział reformy armii".

"Miałem okazję poinformować Pana Prezydenta o tym, że przedostatni rozdział reformy naszej armii został zamknięty w tym tygodniu poprzez wydanie ostatniego etatu, czyli ustanowienie takiej struktury Sił Zbrojnych, jaka została zaprojektowana przed dwoma laty z początkiem 2009 roku" - powiedział minister Klich.

Szef MON powiedział też, że poinformował Prezydenta o zmianach, jakie zaszły w "systemach towarzyszących wojsku, w tym w systemie żywienia, zakwaterowania, szkolenia i naboru".

Na zakończenie oficjalnej części  odprawy, odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień.

ODDZIAŁY I INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ TYTUŁAMI HONOROWYMI „PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO”, „PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA”.


Tytuły honorowe „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” i „Przodująca Instytucja Wojskowa” są wyróżnieniami udzielanymi przez Ministra Obrony Narodowej oddziałom i instytucjom wojskowym za dokonanie czynów świadczących o ofiarności i odwadze ich żołnierzy w czasie wojny lub w strefie działań wojennych, w czasie akcji humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków, a także za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w istotnym stopniu wpływających na zwiększenie zdolności i gotowości bojowej Sił Zbrojnych oraz umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej.

Za szczególne osiągnięcia w 2010 roku Minister Obrony Narodowej wyróżnił tytułem honorowym „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” siedem oddziałów wojskowych, natomiast trzy instytucje  tytułem „Przodująca Instytucja Wojskowa”.

Uroczyste wręczenie aktów nadania oraz znaków tytułów honorowych odbyło się 18 marca 2011 r., podczas odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP.

ODDZIAŁ WOJSKOWY WYRÓŻNIONY TYTUŁEM HONOROWYM „PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO”

ZA DOKONANIE CZYNU BOJOWEGO POŁĄCZONEGO Z OFIARNOŚCIĄ I ODWAGĄ ŻOŁNIERZY

Polski Kontyngent Wojskowy
w Islamskiej Republice Afganistanu
VIII zmiana

Od 28 października 2010 roku VIII zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie realizuje zadania w prowincji Ghazni. Duża liczba operacji, wysoka dynamika działań zarówno dziennych, jak i nocnych oraz intensywna współpraca z afgańską armią i policją doprowadziła do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w prowincji Ghazni.

VIII zmiana Polskich Sił Zadaniowych, we współpracy z żołnierzami i funkcjonariuszami Afgańskich Sił Bezpieczeństwa prowadzi na terenie prowincji Ghazni kilkanaście operacji szczebla brygadowego i batalionowego. Ich celem jest m. in. zapewnienie bezpieczeństwa i swobody ruchu na głównych szlakach komunikacyjnych w prowincji, poprawa warunków bezpieczeństwa i wzmocnienie lokalnej administracji w kluczowych dystryktach prowincji. Zapewnia również bezpieczeństwo prac realizowanych podczas budowy strategicznej drogi łączącej Ghazni z Gardez. Działania te służą budowaniu zaufania lokalnej społeczności do administracji afgańskiej i afgańskich sił bezpieczeństwa.

Polskie Siły Zadaniowe we współdziałaniu z oddziałami amerykańskimi i afgańskimi siłami bezpieczeństwa od 28 października 2010 r. do końca stycznia 2011 r. przeprowadziły ponad dwa tysiące patroli bojowo-rozpoznawczych, w tym niemal 350 patroli nocnych. Wyeliminowano ponad 20 rebeliantów, zatrzymano prawie 170 osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. Podczas działalności operacyjnej przechwycono blisko 15 ton materiałów wybuchowych oraz materiałów do produkcji improwizowanych ładunków wybuchowych, kilkanaście min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych, ponad 100 granatów moździerzowych, 25 ręcznych granatników przeciwpancernych i prawie 160 granatów różnego rodzaju. Zarekwirowano kilkaset sztuk broni strzeleckiej i ponad 10 tysięcy sztuk amunicji do tej broni. Ponadto polscy żołnierze przechwycili ponad 1100 kg narkotyków.

Obok działalności operacyjnej duży wysiłek kierowany jest na działalność rozwojową. W ubiegłym roku Zespół Odbudowy Prowincji zrealizował 32 projekty o wartości 16 mln zł, które w bardzo dużym stopniu przyczyniły się do rozwoju prowincji Ghazni. W tym roku przygotowano 33 projekty o wartości 23 mln złotych. Działalność ta w bezpośredni sposób przekłada się na podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców prowincji. Równolegle z operacjami bojowymi grupa CIMIC przychodzi z pomocą humanitarną zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom takim jak szkoły i szpitale.

Wysoka aktywność Polskich Sił Zadaniowych przynosi wymierne efekty. Przede wszystkim udało się osiągnąć najważniejszy cel –zwiększyć poziom bezpieczeństwa w prowincji. To kluczowy warunek dla jej rozwoju i codziennego funkcjonowania oraz jednocześnie przejęcia pełni odpowiedzialności za prowincję przez afgańskie władze.

gen. bryg. Andrzej Reudowicz – dowódca VIII zmiany PKW w Afganistanie

Urodził się 19 listopada 1961 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1984) oraz Akademii Obrony Narodowej (1994). Pełnił służbę m.in. jako: dowódca batalionu piechoty w 33 pułku zmechanizowanym w Nysie, szef sztabu-zastępca dowódcy 13 Brygady Zmechanizowanej w Czarnem, zastępca dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej w Giżycku, asystent Dowódcy Wielonarodowej Dywizji w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, główny specjalista Zarządu Operacji Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych oraz szef Oddziału Operacyjnego Zarządu Operacji Lądowych.

Od 1 sierpnia 2008 r. zajmuje stanowisko dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Od 28 października 2010 r., po intensywnym okresie przygotowań, gen. bryg. Andrzej Reudowicz wraz ze swoimi żołnierzami pełni służbę w Afganistanie jako dowódca VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

ODDZIAŁY WOJSKOWE WYRÓŻNIONE TYTUŁEM HONOROWYM „PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO”

ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW
W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2010 ROKU

1 Warszawska Brygada Pancerna
im. Tadeusza Kościuszki w Wesołej

1 Brygada Pancerna jest jedną z najstarszych jednostek Wojska Polskiego. Swoje tradycje wywodzi od 1 Pułku Piechoty utworzonego w 1943 r. w Sielcach nad Oką, w ramach 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Chrzest bojowy pułk przeszedł w październiku 1943 r. pod Lenino. Jego szlak bojowy wiódł przez Warszawę, Wał Pomorski i zakończył się w Berlinie wraz z kapitulacją III Rzeszy. W 1973 r. jednostka została przekształcona w 1 Pułk Zmechanizowany,  a następnie w 1994 r. - w 1 Brygadę Pancerną im. Tadeusza Kościuszki.

Brygada otrzymała zaszczyt i prawo dziedziczenia tradycji następujących jednostek Wojska Polskiego: 1 Regimentu Pieszego Królowej Jadwigi, 1 Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej, 1 Pułku  Piechoty Księstwa Warszawskiego, 1 Pułku Piechoty Liniowej oraz 1 Pułku Piechoty Legionów.

W 2010 r. główny wysiłek żołnierzy Brygady poświęcony był przygotowaniu i udziałowi w VII zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, którą współtworzyli wraz ze swoim dowódcą - gen. bryg. Andrzejem Przekwasem. Do najważniejszych zadań Polskich Sił Zadaniowych należały: poprawa bezpieczeństwa w prowincji Ghazni, zapewnienie swobody ruchu na głównych drogach prowincji oraz wsparcie lokalnych władz i Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa podczas wyborów parlamentarnych.

Wykonanie powierzonych zadań zostało bardzo wysoko ocenione przez Ministra Obrony Narodowej, zostało również potwierdzone w wynikach kontroli Departamentu Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli.

Także w kraju żołnierze Warszawskiej Brygady, pod dowództwem płk. Janusza Wiatra, wzorowo wykonywali swoje obowiązki. W maju i czerwcu 2010 r. z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zwalczaniu skutków powodzi i niesieniu pomocy ludności zagrożonych terenów w województwach mazowieckim, lubelskim i podkarpackim.

Brygada od lat stanowi „wizytówkę” Wojska Polskiego prezentując profesjonalizm w wyszkoleniu swoich żołnierzy, co uwidacznia się m.in. podczas pokazów oraz przyjmowania wizyt krajowych i międzynarodowych. 

gen. bryg. Andrzej Przekwas - dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej

Urodził się 19 grudnia 1963 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1986), Akademii Obrony Narodowej (1995) oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2007).

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1986 r. na stanowisku dowódcy plutonu rozpoznawczego w 49 pułku zmechanizowanym w Wałczu. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 13 Brygadzie Zmechanizowanej w Czarnem, 2 batalionie rozpoznawczym w Gubinie, dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie, dowództwie 1 Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy, 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim oraz w strukturach Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Kilkakrotnie pełnił służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych - w KFOR w Kosowie (2001), dwukrotnie w Republice Iraku jako szef oddziału rozpoznania (2004 i 2006). W 2010 r. przygotował i dowodził VII zmianą PKW Afganistanie.

1 Brygadą Pancerną im. Tadeusza Kościuszki dowodzi od 2 czerwca 2009 r.

32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku

32 Baza Lotnictwa Taktycznego powstała 1 stycznia 2010 r. w wyniku przeformowania 32 Bazy Lotniczej i 10 eskadry lotnictwa taktycznego. Swoje tradycje wywodzi z historii 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, 2 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego i 31 Pułku Szkolno-Bojowego. W nowej strukturze spełniającej wymagania NATO, 30 czerwca 2010 r. Baza zakończyła proces przeformowania i osiągnęła gotowość bojową włączając się w system obronny Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2010 r. piloci Bazy uzyskali doskonałe wyniki w pilotażu myśliwców F-16, realizując nalot ponad 2000 godzin. Pełnili również dyżury bojowe w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO (NATINADS).

Oprócz codziennego szkolenia lotniczego piloci uczestniczyli w wielu ćwiczeniach w ramach współdziałania sojuszniczego, m.in. BRILLANT ARDENT w Turcji i Niemczech, ELLITE w Niemczech, TACTICAL LEADERSHIP w Hiszpanii, SABRE STRIKE na Litwie, Łotwie i Estonii. W maju 2010 r. Baza w Łasku była gospodarzem wspólnego ćwiczenia z Siłami Powietrznymi Stanów Zjednoczonych – SQUADRON EXCHANGE.

Na przełomie maja i czerwca 2010 r. żołnierze 32 BLT wykazali się poświęceniem i zaangażowaniem podczas prowadzenia akcji kryzysowej związanej z udzielaniem pomocy powodzianom oraz usuwaniem skutków powodzi na terenie województwa mazowieckiego. Przez ponad 3 tygodnie 112 żołnierzy, wspólnie ze służbami powiatowymi, uczestniczyło w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych na Wiśle w gminie Tarłów, co pozwoliło uchronić mieszkańców okolicznych miejscowości przed powodzią.

Z sukcesem zrealizowano również zadania wynikające z procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. W październiku 2010 r. dowódca Bazy podpisał pierwsze kontrakty z ponad 30 żołnierzami pełniącymi służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

płk dypl. pil. Dariusz Malinowski – dowódca 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku

Urodził się  17 października 1966 r. Jest absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie, Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1989) oraz Akademii Obrony Narodowej (1998), a także Joint Services Command and Staff College w Wielkiej Brytanii oraz Military Training Assistance w Saint Jean w Kanadzie.

Służbę zawodową rozpoczął w 10 pułku lotnictwa myśliwskiego, gdzie zdobywał lotnicze i dowódcze szlify obejmując kolejne stanowiska od pilota do dowódcy eskadry.

W 2001 r. został zastępcą dowódcy, a następne dowódcą nowo powstałej 10 eskadry lotnictwa taktycznego. Od stycznia 2010 r. dowodzi 32 Bazą Lotnictwa Taktycznego.

Płk Dariusz Malinowski jest pilotem wyszkolonym do lotów w każdych warunkach, posiadającym mistrzowską klasę pilota wojskowego, legitymującym się nalotem ogólnym ponad 2000 godzin na różnych typach samolotów: TS-11, MiG-21, T-38, F-16.

14 sierpnia 2010 r. za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i szkoleniu lotniczym został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej wpisem do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”. Dowódca Bazy został również laureatem internetowego plebiscytu „Lotnicze Orły” w kategorii „Człowiek Roku – Lotnictwo Wojskowe”. 

43 batalion saperów w Rozewiu

Swoje tradycje i historię batalion wywodzi ze 115 kompanii eksploatacyjno-naprawczej, która w 1955 r. została sformowana na bazie kompanii wydzielonej z 8 Kołobrzeskiego batalionu saperów. Kompania ta funkcjonowała do 1969 r., który uważa się za faktyczny początek 43 batalionu saperów. W 2005 r. podjęto decyzję o przeniesieniu batalionu z Helu do Rozewia, gdzie jednostka stacjonuje do dziś.

Batalion jest jednostką funkcjonującą w strukturach 3 Flotylli Okrętów, przeznaczoną do wsparcia inżynieryjnego dla jednostek Marynarki Wojennej. Zadania jednostki polegają na: tworzeniu zapór inżynieryjnych, wykrywaniu i likwidacji niewybuchów, utrzymywaniu infrastruktury baz morskich, organizacji punktów poboru i oczyszczania wody, likwidacji zniszczeń i rozpoznaniu inżynieryjnym sił przeciwnika. Dodatkowo, w składzie batalionu funkcjonuje pododdział chemiczny przeznaczony do realizacji przedsięwzięć umożliwiających wykonanie zadań przez zespoły okrętów i jednostek brzegowych w warunkach zagrożenia skażeniami, użycia przez przeciwnika broni masowego rażenia oraz skażeń środkami promieniotwórczymi, biologicznymi lub chemicznymi.

Przez cały okres swojego istnienia, jednostka pomaga społeczeństwu w usuwaniu klęsk żywiołowych oraz niewybuchów i niewypałów. Prowadzi również szeroko zakrojoną akcję propagandową wśród dorosłych, młodzieży i dzieci na temat niebezpieczeństw, jakie niosą pozostałości II wojny światowej.

W 2010 r. żołnierze batalionu wszystkie zadania wykonali na najwyższym poziomie. Saperzy sprawdzili i oczyścili z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych tereny wchodzące w skład kompleksów wojskowych na Helu oraz Gdyni-Babich Dołach, wykrywając i niszcząc ponad 560 szt. niebezpiecznych przedmiotów. Patrol rozminowania w blisko 60 interwencjach zlikwidował ponad 1150 szt. niebezpiecznych i wybuchowych przedmiotów.

W ćwiczeniu ANAKONDA żołnierze batalionu potwierdzili swoje doskonałe wyszkolenie, realizując zadania polegające na osłanianiu strategicznej infrastruktury na lądzie oraz prowadzeniu działań inżynieryjnych. Na przełomie maja i czerwca 2010 r. wydzielone siły plutonu transporterów pływających brały udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie województwa pomorskiego.

kmdr por. Kazimierz Babiński  - dowódca 43 batalionu saperów w Rozewiu

Urodził się 21 maja 1959 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu (1983), Uniwersytetu Gdańskiego (1996) oraz studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej (1993).

W latach 1983-1990 pełnił służbę zawodową w 8 batalionie saperów w Dziwnowie na stanowiskach od dowódcy plutonu szkolnego do dowódcy kompanii technicznej. Do 1998 r. pełnił obowiązki szefa saperów w 6 Ośrodku Radioelektronicznym w Gdyni, po czym został skierowany do pełnienia służby w Szefostwie Inżynierii Morskiej Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni.

Od 26 stycznia 2007 r. jest dowódcą 43 batalionu saperów w Rozewiu.

2 batalion logistyczny Ziemi Żnińskiej w Bydgoszczy

2 batalion logistyczny jest jednostką wchodzącą w skład 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej. Powstał w 2004 r. wraz z 1 Brygadą Logistyczną, którą sformowano na bazie 4 pułku dowodzenia oraz 5 pułku zabezpieczenia Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W 2005 r. 2 batalion logistyczny otrzymał  sztandar oraz nazwę wyróżniającą - ,,Ziemi Żnińskiej”.

Jest jednostką przeznaczoną do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem logistycznym jednostek wydzielonych do działania poza granicami kraju oraz obsługą wojsk stacjonujących na obszarze odpowiedzialności Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

Od początku powstania batalion utrzymuje najwyższy poziom wyszkolenia w strukturach 1 Brygady Logistycznej pod względem gotowości bojowej, jak również wiedzy teoretycznej i specjalistycznej, potwierdzany w praktyce, zarówno w czasie ćwiczeń, jak i w codziennej służbie oraz misjach poza granicami państwa.

Odpowiedzialna i profesjonalna służba żołnierzy batalionu w misjach poza granicami kraju, m.in. PKW w Iraku i Afganistanie, była wielokrotnie doceniania przez przełożonych. W 2008 r. batalion, jako pierwszy sformował kompanię logistyczną w ramach PKW w Czadzie, a w 2009 r. w ramach VI zmiany PKW w Afganistanie wystawił kompanię logistyczną, Narodowy Element Wsparcia oraz komendę bazy. 95% stanu osobowego batalionu pełniło służbę poza granicami kraju.
2 batalion logistyczny wydziela i utrzymuje w gotowości do działania siły i środki do kolejnych składów zestawu Sił Odpowiedzi NATO oraz żołnierzy wchodzących w skład Grupy Bojowej Unii Europejskiej 2010.

W 2010 r. w ćwiczeniu ANAKONDA żołnierze batalionu, działając jako Wysunięta Grupa Wsparcia Nr 1, wykonali na najwyższym poziomie kluczowe zadanie trzonu logistycznego polegające na odtwarzaniu zdolności bojowej ćwiczących wojsk.

Żołnierze batalionu wykazali również wielkie zaangażowanie podczas akcji pomocy poszkodowanym w majowo-czerwcowej powodzi na terenie województwa mazowieckiego.

ppłk Tadeusz BURZYŃSKI - dowódca 2 batalionu logistycznego

Urodził się 5 października 1960 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1983), Akademii Bydgoskiej (2001), studiów podyplomowych w Akademii Bydgoskiej w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego (2003) oraz licznych kursów specjalistycznych.

Służbę zawodową rozpoczął w 5 pułku zabezpieczenia Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego na stanowisku dowódcy plutonu ochrony i regulacji ruchu, następnie jako dowódca kompanii ochrony i regulacji ruchu oraz szef sztabu 3 batalionu zabezpieczenia. W latach 1994-2004 pełnił służbę na kolejnych stanowiskach w 4 pułku dowodzenia. W 2004 r. został powołany na stanowisko szefa Sekcji Transportu w Dowództwie 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy.

Od 22 października 2007 r. dowodzi 2 batalionem logistycznym 1 Brygady Logistycznej.

W 2009 r. Dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej wyróżnił ppłk. Burzyńskiego tytułem - „Wzorowy Dowódca”.

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach istnieje od 1 stycznia 2005 r. Do zadań Oddziału należy zapewnianie wsparcia policyjnego jednostkom Sił Zbrojnych RP biorącym udział w połączonych operacjach, misjach stabilizacyjnych, pokojowych, prowadzonych przez ONZ, NATO, UE, OBWE lub wynikających z innych porozumień międzynarodowych, a także w akacjach ratowniczych i humanitarnych. Specyfiką jednostki jest też zapobieganie aktom terroru i likwidowania ich skutków.

Żandarmi z Gliwic brali udział w misjach w Iraku, Libanie, Syrii, Demokratycznej Republice Konga oraz w Bośni i Hercegowinie. Obecnie stanowią element Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Za szczególne osiągnięcia w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych w 2006 r. Oddział został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej „Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Doświadczenia zdobyte podczas udziału w misjach zagranicznych sprawiły, że jednostka podjęła aktywną współpracę międzynarodową. W 2007 r., wraz z policjami wojskowymi Czech, Słowacji, Chorwacji, polska Żandarmeria Wojskowa uczestniczyła w utworzeniu Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO (MNMPBAT), którego najważniejszym zadaniem jest wsparcie policyjne sił operacyjnych NATO, a także prowadzenie działań stabilizacyjnych w zagrożonych rejonach oraz udział w akcjach niesienia pomocy humanitarnej podczas klęsk żywiołowych.

Oddział Specjalny ŻW w Gliwicach współpracuje też z innymi służbami szczebla centralnego i regionalnego – m.in. wspiera jednostki MSWiA w sytuacjach kryzysowych. Przykładem takiej kooperacji był udział żandarmów z Gliwic w akcji ratowniczej niesienia pomocy ofiarom katastrofy budowlanej MTK w Katowicach w 2006 r.

W 2010 r. jednostka wykazała się nieprzeciętnym zaangażowaniem podczas wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem klęski powodzi. Od 17 maja do 18 czerwca żołnierze Oddziału zapobiegali i usuwali skutki fali powodziowej na terenie Śląska. Umacniali wały, ewakuowali ludzi, zwierzęta hodowlane i dobytek z terenów zagrożonych powodzią, a poszkodowanym dostarczali żywność, ubrania i środki higieny. W miejscowości Gierałtowice w wielogodzinnych akcjach kilkudziesięciu  żandarmów wspierało wysiłki służb mundurowych i lokalnej ludności.

Oddział wzorowo wykonywał również swoje standardowe zadania w kraju i zagranicą. W 2010 r. w działaniach bojowych VII i VIII zmiany PKW w Afganistanie uczestniczyło blisko 90 gliwickich żandarmów. W ramach udziału w Wielonarodowym Batalionie Policji Wojskowej NATO prowadzono przygotowania do międzynarodowego szkolenia poligonowego „Black Bear” w Chorwacji.

płk Dariusz Siekiera - komendant Oddziału Specjalnego ŻW w Gliwicach

Urodził się 20 sierpnia 1967 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1990) oraz Akademii Obrony Narodowej (1999).

W trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej zajmował kolejne stanowiska dowódcze od dowódcy plutonu, dowódcy baterii, dowódcy dywizjonu, szefa sekcji wsparcia ogniowego, szefa wojsk rakietowych i artylerii brygady – w strukturach 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie oraz 6 Brygady Kawalerii Pancernej Stargardzie Szczecińskim. W latach 2003-2004 pełnił służbę starszego oficera w ramach misji stabilizacyjnej w Republice Iraku.

Od 2005 r. jest związany z Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, w którym pełnił służbę na stanowisku szefa szkolenia, zastępcy komendanta, a od 3 lipca 2006 r. - komendanta Oddziału.

Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego w Warszawie

Warszawski Pułk Ochrony wykonuje zadania związane z ochroną i obroną obiektów wojskowych zajmowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej.

Poświęcenie, zaangażowanie oraz profesjonalizm żołnierzy i pracowników wojska czuwających nad bezpieczeństwem obiektów i pracujących w nich osób owocuje skutecznym systemem ochrony, którego próby ominięcia spotykały się ze zdecydowanym i skutecznym przeciwdziałaniem.

Innym ważnym obszarem działalności Pułku jest zabezpieczenie konwojowania różnego rodzaju przesyłek, materiałów i ludzi. Odpowiedzialność, fachowe przygotowanie i posiadane doświadczenie w tym zakresie to wynik niezwykle szczegółowego, żmudnego i wymagającego procesu szkolenia i przygotowania żołnierzy do tego rodzaju przedsięwzięć. Prowadzone wspólnie z pododdziałami Żandarmerii Wojskowej oraz Policji ćwiczenia i pokazy reagowania w sytuacjach szczególnych i zagrożenia są dowodem profesjonalizmu żołnierzy, a jednocześnie okazaniem zaufania do ich umiejętności.

O znakomitym przygotowaniu żołnierzy Pułku Ochrony do działań w szczególnie trudnych warunkach świadczy ich udział w kolejnych zmianach PKW w Iraku i Afganistanie.

Jednostka prowadzi wieloletnią, aktywną współpracę z organizacjami kombatanckimi żołnierzy Armii Krajowej, w tym ze środowiskiem Pułku AK „Baszta”. Pułk przejął i z honorem kultywuje tradycje 1 dywizjonu Żandarmerii Okręgu Korpusu Nr 1 oraz Pułku Armii Krajowej „Baszta”. Ukoronowaniem procesu dziedziczenia tradycji było przeniesienie na sztandar pułku Orderu Wojennego Virtuti Militari, którym Pułk „Baszta” został odznaczony za bohaterską postawę w Powstaniu Warszawskim. Symbolicznego przeniesienia insygniów tego najwyższego orderu dokonał w dniu 22 grudnia 2006 r. Kanclerz OWVM gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki.

Pułk Ochrony utrzymuje wydzielone siły i środki w gotowości do udziału w akcjach ratowniczych oraz likwidacji skutków awarii i klęsk żywiołowych w ramach systemu zarządzania kryzysowego Dowództwa Garnizonu Warszawa. W maju i czerwcu 2010 r., w akcji przeciwpowodziowej do wsparcia jednostek straży pożarnej na terenie miasta, oddelegowanych było 720 żołnierzy i 32 pojazdy mechaniczne.

Z ogromnym zaangażowaniem żołnierze Pułku Ochrony uczestniczyli w organizacji i zabezpieczeniu uroczystości pogrzebowych ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, począwszy od lotniska na Okęciu, poprzez wystawienie posterunków honorowych przy trumnach w Pałacu Prezydenckim, Belwederze oraz w kaplicy Wojskowego Instytutu Medycznego, aż do udziału uroczystościach pogrzebowych pary prezydenckiej na Wawelu.

2 maja 2010 r. pełniący obowiązki Prezydenta RP Marszałek Sejmu RP uhonorował jednostkę nadaniem „Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”.

płk Roman Januszewski  - dowódca Pułku Ochrony w Warszawie

Urodził się 28 lutego 1970 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1993) oraz studiów magisterskich (2000) i podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął od objęcia stanowiska dowódcy plutonu 3 Kompanii Reprezentacyjnej WP. W 1995 r. awansował na zastępcę dowódcy tej kompanii, a w 1998 r. został jej dowódcą.

19 stycznia 2001 r. został mianowany szefem Wydziału Służb Garnizonowych Komendy Garnizonu Dowództwa Garnizonu Warszawa. 17 maja 2002 r. powrócił do pododdziałów reprezentacyjnych na stanowisko dowódcy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. W listopadzie 2006 r. został szefem Wydziału Ogólnego Oddziału Spraw Reprezentacyjnych Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Od 29 sierpnia 2007 r. jest dowódcą Pułku Ochrony.

INSTYTUCJE WOJSKOWE WYRÓŻNIONE TYTUŁEM HONOROWYM „PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA”

ZA UZYSKANIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW
W DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBOWEJ W 2010 ROKU

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
im. Romualda Traugutta w Koszalinie

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych zostało powołane rozkazem Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z 7 czerwca 2004 r. W wyniku restrukturyzacji szkolnictwa Sił Powietrznych jest obecnie jedynym nie akademickim ośrodkiem kształcącym specjalistów wojsk obrony przeciwlotniczej, radiotechnicznych oraz rozpoznania i walki radioelektronicznej.

Centrum realizuje wiele różnorodnych procesów dydaktycznych obejmujących m.in. szkolenia na kursach specjalistycznych, kwalifikacyjnych, doskonalących oraz w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych. Pilotażowy program szkolenia żołnierzy ochotników do służby w korpusie szeregowych zawodowych, opracowany i prowadzony w Koszalinie, został bardzo wysoko oceniony i jest wdrażany do innych centrów szkolenia.

Żołnierze korpusu szeregowych zawodowych szkolą się w 28 różnych specjalnościach wojskowych w Szkole Młodszych Specjalistów oraz Ośrodku Szkolenia Kierowców.

Centrum współpracuje z wojskowymi i cywilnymi ośrodkami naukowymi na terenie całego kraju prowadząc szkolenia specjalistyczne słuchaczy i podchorążych z: Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych czy Politechniki Koszalińskiej. Systematycznie rozwijana jest również współpraca z zagranicznymi ośrodkami wojskowymi, m.in. ze szkołami i jednostkami obrony przeciwlotniczej Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i Norwegii.

Uczelnia posiada rozbudowaną bazę szkoleniową wyposażoną w nowe wzory uzbrojenia, sprzętu i urządzeń treningowych wykorzystywanych z powodzeniem w szkoleniu praktycznym. Do dyspozycji słuchaczy jest również zespół nowoczesnych laboratoriów i pracowni, a także księgozbiór obejmujący ponad 150 000 woluminów oraz kompleks obiektów sportowych.

Skuteczna realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego tak licznych i różnorodnych grup szkoleniowych jest możliwa dzięki profesjonalizmowi i ciągłemu doskonaleniu zawodowemu kadry Centrum, która potwierdza swoje umiejętności uczestnicząc w narodowych i zagranicznych ćwiczeniach, m.in. TACEVAL, OPEVAL, OPEN SKY oraz podczas wykonywania zadań w ramach misji NATO, UE, ONZ i OBWE.

płk dypl. Krzysztof Żabicki - komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych


Urodził się 17 lipca 1962 r. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze (1985), Akademii Obrony Narodowej (1992), Akademii Rolniczej w Krakowie (1997) oraz podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych w Akademii Obrony Narodowej (2004).

Służbę wojskową rozpoczął w 1985 r., jako dowódca stacji naprowadzania rakiet 14 dywizjonu rakietowego OP, zajmując stanowiska dowódcy baterii i szefa służby uzbrojenia i elektroniki. W 1989 r. został skierowany do Bytomia na stanowisko zastępcy dowódcy 81 dywizjonu dowodzenia. Po ukończeniu studiów w AON rozpoczął służbę w sztabie 1 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu, kolejno na stanowiskach oficera wydziału szkolenia i starszego oficera wydziału operacyjnego. W 1993 r. został dowódcą dywizjonu, a po pięciu latach objął obowiązki szefa służb technicznych, a następnie szefa logistyki Brygady. W latach 2000-2007 zajmował stanowisko zastępcy dowódcy 1 Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.

Od 1 lipca 2007 r. jest komendantem Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie

Jest terenowym organem administracji wojskowej w  strukturach Śląskiego Okręgu Wojskowego obejmującym obszar województwa podkarpackiego. Koordynuje działalność sześciu Wojskowych Komend Uzupełnień: w Jarosławiu, Jaśle, Mielcu, Nisku, Rzeszowie i Sanoku.

Do głównych zadań Sztabu należy koordynacja użycia Sił Zbrojnych oraz realizacja zadań związanych ze zwalczaniem klęsk żywiołowych i likwidacją ich skutków. W 2010 r., podczas klęski powodzi, która ze szczególną siłą dotknęła województwo podkarpackie, z zadań tych wywiązał się na bardzo wysokim poziomie. Obsada sztabu i podległych WKU z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem uczestniczyła w akcjach przeciwpowodziowych i ratowniczych na terenie powiatu ropczyckiego, w Sandomierzu oraz w wielu innych miejscach Podkarpacia. Szczególnie istotne dla właściwego zabezpieczenia prowadzonych akcji było wzorowe współdziałanie Grupy Operacyjnej WSzW Rzeszów i Zespołów Operacyjnych podległych WKU z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody oraz Centrami Zarządzania Kryzysowego Starostów na Podkarpaciu. Zaangażowanie i profesjonalizm działania rzeszowskiego Sztabu został doceniony zarówno przez przedstawicieli władz lokalnych, jak i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który uhonorował ośmiu żołnierzy odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

W 2010 r. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie osiągnął również znakomite rezultaty realizując zadania wykonywane w ramach profesjonalizacji Sił Zbrojnych w zakresie promowania naboru do zawodowej służby wojskowej, szkolnictwa wojskowego oraz Narodowych Sił Rezerwowych.

W ramach funkcji państwa gospodarza (HNS), praktycznie realizowano zabezpieczenie przemieszczenia przez obszar województwa podkarpackiego pododdziałów Sił zbrojnych Ukrainy i Bułgarii biorących udział w ćwiczeniu taktycznym GOLDEN MASK 2010.

WSzW Rzeszów od wielu lat współpracuje z placówkami oświatowymi regionu, aktywnie wspierając szkoły średnie o profilu wojskowym oraz organizację „STRZELEC”.

Za wysokie osiągnięcia w działalności służbowej w 2010 r. Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Rzeszowie nadano miano „Wyróżniającej się Instytucji Wojskowej” Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

płk dypl. Witold Przybyła –  szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie

Urodził się 28 sierpnia 1952 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (1976), Akademii Obrony Narodowej (1987), Politechniki Lubelskiej (1991) oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej (2003).

Służbę zawodową rozpoczął w 3 Dywizji Zmechanizowanej, gdzie w latach 1976-1984 pełnił obowiązki na kolejnych stanowiskach od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu zmechanizowanego. Po ukończeniu  studiów w Akademii Obrony Narodowej  powrócił do 3 Dywizji Zmechanizowanej pełniąc obowiązki na kolejnych stanowiskach sztabowych. W 1994 r. rozpoczął służbę w strukturach Sztabu Generalnego WP, gdzie do 2006 r. był zastępcą Szefa Zarządu Systemów Dowodzenia.

23 maja 2007 r. objął  obowiązki szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny
w Ostrowi Mazowieckiej

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny jest jednostką służby geograficznej podlegającą Szefowi Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego WP. Do podstawowych zadań Ośrodka należą prace kartograficzne oraz druk map dla potrzeb Wojska Polskiego. W Ośrodku wykonuje się również reprodukcje poligraficzne wydawnictw geograficznych oraz gromadzi i utrzymuje niezbędne zapasy wydawnictw topograficznych.

Baza sprzętowa Ośrodka pozwala na zamknięcie pełnego cyklu produkcji map, od opracowania aż po produkt finalny, jakim jest wydrukowana mapa. Dzięki doświadczonej kadrze oraz nowoczesnemu i w pełni profesjonalnemu sprzętowi w Ośrodku wykonywane są doskonałej jakości mapy różnego rodzaju - topograficzne, przeglądowe oraz operacyjne, jak również wysoce specjalistyczne np. lotnicze i szkoleniowe.

22 WOK zabezpiecza pod względem produktów geograficznych udział Wojska Polskiego w misjach i kontyngentach wojskowych, a kadra ośrodka uczestniczy w nich bezpośrednio realizując zadania zabezpieczenia geograficznego. Ośrodek ciągle modernizuje i rozbudowuje swoje zdolności produkcyjne nie ustępując firmom cywilnym a często nawet je wyprzedzając.

22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny wykonuje wiele opracowań kartograficznych oraz pomiarów geodezyjnych we współpracy z instytucjami wojskowymi i cywilnymi. Jednostka współpracuje między innymi z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej, Siłami Powietrznymi oraz Departamentem Wychowania i Promocji Obronności. Od wielu lat Ośrodek prowadzi wymianę informacji lotniczej z Biurem Służby Ruchu Lotniczego Bundeswehry. Kartografowie Ośrodka angażują się również w projekty międzynarodowe, jak np. MGCP (Wielonarodowy Program Wspólnej Produkcji Geoprzestrzennej), w którym uczestniczy 28 państw, w większości skupionych w NATO. W ramach tego projektu Ośrodek opracowuje miedzy innymi mapy wektorowe wybranych rejonów.

Współczesne dokonania, polegające na dostosowaniu opracowań kartograficznych do standardów NATO oraz wytwarzaniu produktów numerycznego zobrazowania terenu, świadczą o tym, że współczesne pokolenie geografów wojskowych z Komorowa jest godne wspaniałych poprzedników. 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny kontynuuje bowiem bogatą historię polskiej kartografii wojskowej.

płk Ryszard Kołacz – dowódca 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego

Urodził się 29 czerwca 1958 r. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej (1983), studiów podyplomowych z zakresu geodezji i topografii wojskowej w WAT (1988) oraz Politechniki Białostockiej (2001).

Służbę zawodową rozpoczął w 22 Samodzielnym Oddziale Topogeodezyjnym, gdzie zajmował kolejne stanowiska służbowe począwszy od dowódcy sekcji, dowódcy zespołu i dowódcy grupy (1983-1997). Po reorganizacji jednostek służby topograficznej w garnizonie, z dniem 15 czerwca 1997 r. zostaje wyznaczony na stanowisko szefa sztabu – zastępcy komendanta 22 Wojskowego Ośrodka Topograficzno-Kartograficznego.

Od 3 maja 2003 r. dowodzi 22 Wojskowym Ośrodkiem Kartograficznym i pełni obowiązki Dowódcy Garnizonu Ostrów Mazowiecka.
MON-FB
MON-Tweet


GALERIA