MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Amerykańskie wyróżnienie dla żołnierza Wojsk Specjalnych
2011-03-28

25.03. W imieniu Prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, głównodowodzący misją ISAF, generał David Petraeus udekorował polskiego oficera Wojsk Specjalnych jednym z najwyższych amerykańskich odznaczeń wojskowych.

W dniu 25 marca w Kabulu podczas specjalnej ceremonii Dowódca Zadaniowego Zespołu Bojowego Wojsk Specjalnych, wydzielonego z 1. Pułku Specjalnego Komandosów (1. PSK) otrzymał „Meritorious Service Medal”.

Generał Petraeus wręczając odznaczenie wyraził ogromny szacunek i uznanie dla dokonań żołnierzy z Lublińca. Wyraził przekonanie, iż „Dowodzony przez odznaczonego oficera Zadaniowy Zespół Bojowy wniósł bezprecedensowy wkład w sukcesy nie tylko komponentu operacji specjalnych ale całej operacji ISAF”. 

Wyróżniony dowódca podkreślił, że otrzymane odznaczenie to szczególny wyraz uznania nie tyle jego osoby, co uhonorowanie dokonań wszystkich jego podwładnych – żołnierzy 1. PSK z Lublińca.

Kończąca obecnie misję VIII zmiana komandosów 1. PSK w trakcie swojej służby w Afganistanie wielokrotnie otrzymywała najwyższe słowa uznania za ofiarną służbę, która wydatnie przyczyniła się do poprawy poziomu bezpieczeństwa tak ważnego dla mieszkańców prowincji. Żołnierze z Lublińca wykonali szereg operacji wspólnie z Afgańskimi Siłami Bezpieczeństwa, podczas których zatrzymywali osoby podejrzane o działalność rebeliancką, przejmowali nielegalne składy materiałów wybuchowych, amunicji, broni czy też niszczyli miejsca, w których produkowano śmiercionośne improwizowane ładunki wybuchowe. Warto przypomnieć kilka z wielu szczególnie ważnych operacji, które wydatnie osłabiły możliwości bojowe rebeliantów jak m.in.: likwidacja w dystrykcie Giro wytwórni improwizowanych ładunków wybuchowych wraz gotowymi do użycia ładunkami, gdzie rebelianci stracili ponad 340 kilogramów śmiercionośnych materiałów oraz liczne przejęcia broni i amunicji w operacjach prowadzonych na terenie prowincji. Skutecznie Zadaniowy Zespół Bojowy uderzał również w struktury organizacji terrorystycznych przeprowadzając liczne aresztowania ważnych dowódców. Podczas licznych operacji m.in.: zatrzymano groźnych rebeliantów, którzy atakowali bazy i konwoje koalicji  oraz porywali ludzi. W dystrykcie Gelan zatrzymano poszukiwanego przez siły ISAF groźnego rebelianta Mumina, w dystrykcie Moqur ujęto mułłę Ramzana, podczas wymiany ognia poległ inny kluczowy przywódca Talibski mułła Maum - komendant lokalnej siatki rebelianckiej.

Jednym z ostatnich sukcesów dowodzonego przez oficera Zadaniowego Zespołu Bojowego  było zatrzymanie w dniu 12 marca, w dystrykcie Gelan Abdula HAQ – terrorysty, będącego na liście priorytetowych celów sił ISAF (tzw. JPEL - Joint Prioritized Effects List) w Afganistanie. Był to kolejny terrorysta z listy JPEL, zatrzymany przez komandosów z Lublińca.

Uhonorowanie Dowódcy medalem „Meritorious Service Medal” to kolejne wyróżnienie dla żołnierzy z Lublińca skierowane od generała Davida Petraeusa. Głównodowodzący siłami ISAF w Afganistanie w specjalnym liście, w styczniu, wyraził najwyższe uznanie dla żołnierzy za przeprowadzone operacje specjalne realizowane wspólnie ze szkolonymi przez siebie policjantami afgańskimi. Osobiste podziękowania amerykański dowódca skierował do Dowódcy za operację, w czasie której przechwycono i zniszczono kilkaset kilogramów materiałów wybuchowych  oraz kilkanaście gotowych improwizowanych ładunków wybuchowych (IED). Gen. Petraeus - dowódca ISAF ocenił tę operację jako "wspaniałą, która niewątpliwie ocaliła życie wielu ludziom".

Zadaniowy Zespół Bojowy z 1. Pułku Specjalnego Komandosów został skierowany do misji ISAF w 2010 roku, narodowe dowodzenie zespołem realizuje Dowódca Wojsk Specjalnych, dowodzenie operacyjne Zespołem delegowano do Dowódcy Sił Specjalnych ISAF. Żołnierze operacje specjalne realizowali we współdziałaniu z Zadaniowym Zespołem Bojowym wydzielonym z JW GROM, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, Samodzielną Grupą Powietrzną oraz Afgańskimi Siłami Bezpieczeństwa. O komandosach z 1. PSK mówi się - „cisi i skuteczni”.

Wyróżniony dowódca Zespołu ukończył Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu w 1997 roku. Służbę zawodową rozpoczął w 1. Pułku Specjalnym Komandosów. W latach 2007 – 2010 służył w Dowództwie Wojsk Specjalnych.

Po 3 letniej kadencji w DWS powrócił do służby 1. PSK na stanowisko Dowódcy Zespołu Bojowego.

Tekst: kpt. Dariusz Kudlewski
Zdjęcia: archiwum PSZ

MON-FB
MON-Tweet