MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Andrzej Tyszkiewicz szefem misji obserwacyjnej UE w Gruzji
2011-07-06

5.07. Bruksela. Ambasadorowie Unii Europejskiej zatwierdzili zgłoszoną przez szefową unijnej dyplomacji Catherine Ashton nominację gen. Andrzeja Tyszkiewicza na szefa unijnej misji obserwacyjnej w Gruzji – EUMM.

"Pan Tyszkiewicz ma odpowiednie zdolności do kierowania dużą cywilną misją obserwacyjną w złożonym politycznie środowisku. (...) Jestem pewna, że poprowadzi tę misję ku nowym osiągnięciom w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności Gruzji i całego regionu" – napisała w komunikacie Catherine Ashton.

Gen. Tyszkiewicz zastąpi na tym stanowisku Niemca Hansjoerga Habera, który dowodził EUMM od początku utworzenia misji w roku 2008, po konflikcie rosyjsko-gruzińskim. W chwili obecnej misja liczy ponad 200 obserwatorów. Ich zadaniem jest m.in. monitorowanie wdrażania porozumienia o zawieszeniu broni wynegocjowanego przez UE po konflikcie między Rosją a Gruzją.

* * *

Gen. broni rez. Andrzej Tyszkiewicz (ur. 1949r.) w r. 1973 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu, następnie rozpoczął służbę w 8 Dywizji Zmechanizowanej w Koszalinie. W 1979 ukończył Akademię Wojskową im. Michaiła Frunzego, a po powrocie do kraju, w latach 1982–86 dowodził 32. i 1. pułkami zmechanizowanymi. W grudniu 1986 został awansowany na stanowisko szefa sztabu i zastępcy dowódcy 1 Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie, a w październiku 1987 objął stanowisko dowódcy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej w Krakowie. W 1990 ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztabu Generalnego ZSRR i rozpoczął służbę w dowództwie Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 1994 przeszedł do Sztabu Generalnego WP, gdzie zajmował stanowisko szefa Zespołu Inspekcji w Inspektoracie Szkolenia. Od lipca 1995 do stycznia 1999 pełnił funkcję attaché wojskowego w Turcji, a następnie był przedstawicielem Polski przy Kwaterze Głównej Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE). Od września 2002 zajmował stanowisko zastępcy dowódcy Wojsk Lądowych. W 2003 był dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe i I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. W latach 2005-2010 pełnił funkcję ambasadora RP w Sarajewie. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz licznymi odznaczeniami resortowymi.

MON-FB
MON-Tweet