MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Komunikat MON
2011-07-29

29.07. Warszawa. Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich na spotkaniu z dziennikarzami potwierdził, że złożył w dniu 28 lipca br. dymisję ze stanowiska ministra, a Premier Donald Tusk tę dymisję przyjął.

Minister Bogdan Klich  wygłosił następujące  oświadczenie:   „Zdecydowałem się na ten krok, gdyż uważam, że tak być powinno, że mógłbym  być  niepotrzebnym obciążaniem przy wprowadzaniu niezbędnych rekomendacji ze względu na swoje emocjonalne związki z armią po czterech latach wspólnej pracy, wspólnego wysiłku. Zdecydowałem się to uczynić teraz,  ponieważ  teraz  nikt  nie będzie mógł powiedzieć, że  w tej trudnej sytuacji zabrakło mi odwagi. Czekałem na ten raport ( komisji badania wypadków lotniczych), który  by potwierdził i on to  potwierdził, że  minister obrony narodowej w żaden sposób nie uczestniczył w procesie przygotowywania, organizowania i przeprowadzania tego tragicznego lotu 10 kwietnia do Smoleńska. Na stronie 76 tego raportu znajdą Państwo korespondencję, w której   zezwoliłem na udział najważniejszych  dowódców  w państwie w uroczystościach 10.04.2010, a nie na  przelot tym właśnie konkretnym samolotem do Smoleńska. Decyzję o tym, że wszyscy oni znajdą  się na pokładzie jednego samolotu podjęła Kancelaria Prezydenta.

 Ten raport nie jest łatwy dla wojska. Pokazuje wiele błędów i nieprawidłowości, jakie miały miejsce w 36spec pułku oraz brak nadzoru ze strony Dowództwa Sił Powietrznych. Pokazuje jednak też, że żadne informacje nie spływały do ministra obrony narodowej  ani  w postaci protokołów z kontroli przeprowadzanych w 36 spec pułku,  ani też innych  informacji, które dotyczyłby nieprawidłowości w procesie szkolenia. Gdyby docierały, spotykałby się z natychmiastową reakcją, tak, jak w tych przypadkach kiedy reagowałem natychmiast i bezpośrednio, kiedy bezpośredni przełożeni nie reagowali. Mówię  o tym, bo tam, gdzie wiedziałem, reagowałem szybko. (..)  W roku 2008 i 2009 na szkolenia pilotów, w tym paliwa nie szczędziliśmy pieniędzy. W kryzysowych latach: 2009 wydaliśmy  131 mln zł, a w 2008- 130 mln zł na paliwa lotnicze.
 Raport mówi, że jedną z głównych przyczyn katastrofy było nieprzestrzeganie przepisów, standardów, norm i procedur szkolenia przez niektórych żołnierzy. Chciałem powiedzieć, że znam wielu wspaniałych dowódców i bardzo wielu znakomitych żołnierzy, którzy traktują prawo z powagą, traktują je jako wyrocznię,  ale nie zawsze tak bywało. Dlatego już w kwietniu 2008 roku wspólnie z moimi najbliższymi współpracownikami podjęliśmy kilkuletnie działania na rzecz poprawy dyscypliny wojskowej tak, aby wszyscy żołnierze zrozumieli,  że niezbędne jest przestrzeganie procedur i  przepisów. Przypomnę że w latach 2008 i 2009 obowiązywał i był realizowany program naprawczy dyscypliny wojskowej.
 

W roku 2009 została jednogłośnie uchwalona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego ustawa o dyscyplinie wojskowej, która różniła się tyle od poprzedniej, że wprowadzała zupełnie nowy system reagowania na przypadki przekraczania przepisów i łamania procedur. Wspomnę także, że na lata 2010 i 2011 obowiązuje kolejny taki program dyscypliny wojskowej – przestrzegania prawa w wojsku.

 

 W ciągu ostatnich 4 lat w wojsku udało zmienić się prawie wszystko. Mam poczucie, że ponad 95 procent założeń w ramach głębokiej  reformy wojska- zostało wykonane. Dziś nie czas o tym mówić. Opisałem to wszystko  w biuletynie Polski Zbrojnej.

 

Udało się bardzo głęboko zreformować struktury, instytucje wojskowe, udało się znieść pobór i uczynić armię rzeczywiście  zawodową. Na pewno więcej czasu potrzeba na to- i to jest bolesne doświadczenie, o którym mówi raport- aby wszyscy bez wyjątku, przestrzegali zawsze i w każdych okolicznościach – przepisów, procedur, standardów i norm.

 

Dzisiaj przychodzi mi pożegnać się z resortem obrony narodowej i podziękować Państwu za współpracę. Chciałem za Państwa pośrednictwem życzyć naszej armii wszystkiego dobrego. Trzymam za wojsko - bo bez wojska nie ma bezpiecznego i stabilnego państwa polskiego.”

 

 opr. DPI MON

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA