MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Forum organizacji pozarządowych z udziałem ministra T. Siemoniaka
2011-10-14

15.10. Kraków. Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak zainaugurował dwudniowe obrady Forum Organizacji Pozarządowych Współpracujących z Resortem Obrony Narodowej w Dziedzinie Obronności.

Minister obrony narodowej w swoim wystąpieniu powiedział: (...) Teraz, kiedy mamy armię zawodową, Ministerstwo Obrony i wojsko powinno jeszcze bardziej niż do tej pory otwierać się na społeczeństwo i z nim współpracować. Dotyczy to organizacji pozarządowych, władz lokalnych, szkół i uczelni.  Przypomniał, że jednym z przykładów współpracy wojska z młodzieżą są projekty klas wojskowych w szkołach średnich. Nauka w tych klasach to nie tylko  cenne doświadczenie patriotyczne, ale także nauka kultury i dyscypliny. Dzięki takiej edukacji dbamy o pamięć i tradycję - dodał minister. 

W czasie obrad Forum  przedstawiciele organizacji pozarządowych, które najaktywniej działają na rzecz obronności, a także dowódcy jednostek najefektywniej współpracujących z tymi organizacjami, otrzymali z rąk ministra wyróżnienia i podziękowania.

 

Wykaz jednostek wojskowych najefektywniej współpracujących z organizacjami pozarządowymi:
 
1.    Dowództwo Garnizonu Warszawa
2.    6. Brygada Powietrznodesantowa
 

3.    12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego
4.    18. Batalion Powietrznodesantowy
5.    25. Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego
6.    10. Opolska Brygada Logistyczna
7.    1. Brygada Pancerna  im. Tadeusza Kościuszki
8.    2. Korpus Zmechanizowany im. gen. Wł. Andersa
 
Wykaz organizacji pozarządowych najlepiej współpracujących z wojskiem:
1.    Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
2.    Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza
3.    Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SWAT
4.    Liga Obrony Kraju
5.    Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”
6.    Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów
7.    Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Pokojowych Poza Granicami Kraju
8.    Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
9.    Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando”
10. Związek Harcerstwa Polskiego
 

* * *

Forum Organizacji Pozarządowych jest przedsięwzięciem cyklicznym,  organizowanym przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON. Adresowane  jest do organizacji współpracujących z resortem obrony narodowej w dziedzinie obronności państwa. Tematyka Forum obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. zasad współpracy finansowej i pozafinansowej resortu z organizacjami pozarządowymi, zmian wynikających z nowelizacji dokumentów normujących tę współpracę, podsumowania działalności w tej dziedzinie w 2010 roku i w I połowie roku 2011 oraz wskazania kierunków dalszej współpracy komórek organizacyjnych resortu ON z organizacjami pozarządowymi.RZECZNIK PRASOWY
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Jacek SOŃTA

 

 

 
MON-FB
MON-Tweet


GALERIA