MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Beata Oczkowicz wiceministrem obrony narodowej
2012-04-25

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, na wniosek ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka mianował dotychczasową wicewojewodę świętokrzyskiego Beatę Oczkowicz na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Wiceminister Beata Oczkowicz jest absolwentką Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. Ukończyła również studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem” oraz „Menedżer jakości” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W resorcie obrony narodowej podlegać jej będzie Departament Infrastruktury, Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej oraz Wojskowy Dozór Techniczny. Beata Oczkowicz sprawować będzie także nadzór nad działalnością Agencji Mienia Wojskowego oraz Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

*  *  *

Beata Oczkowicz pracowała m.in. w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy w Piekoszowie oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Kielce, gdzie odpowiedzialna była głównie za realizację inwestycji drogowych. W październiku 1996 roku rozpoczęła pracę w Dziale Energo-Mechanicznym Zakładu Gazowniczego w Kielcach, od października 2003 roku na stanowisku kierownika Działu Inwestycji i Remontów w tym zakładzie. Jej podstawowym zadaniem była gazyfikacja miejscowości województwa świętokrzyskiego.
W 2010 roku została powołana na stanowisko wicewojewody świętokrzyskiego.
Jest mężatką, ma dwoje dzieci – córkę i syna.
 

       
RZECZNIK PRASOWY
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Jacek SOŃTA
MON-FB
MON-Tweet


GALERIA