MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Sztandar dla SKW
2012-06-22

W piątek, 22 czerwca br. w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.

Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski wręczył sztandar szefowi SKW gen. bryg. Januszowi Noskowi. Sztandar poświęcił Biskup Polowy WP Józef Guzdek.
W uroczystości uczestniczyli również minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak i szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch.


Obchody święta Służby Kontrwywiadu Wojskowego uświetniła unikatowa karta pocztowa oraz towarzyszący jej folder przygotowane przez Pocztę Polską.
SKW to służba specjalna, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. SKW jest urzędem administracji rządowej, podległym Ministrowi Obrony Narodowej. SKW utworzono z dniem 1 października 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.

Szef SKW jest centralnym organem administracji rządowej i podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania.

Działalność Szefa SKW podlega kontroli Sejmu.
MON-FB
MON-Tweet