MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Prezydent wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe
2012-08-15

„To piękny zwyczaj, by 15 sierpnia żegnać odchodzących generałów i witać nowo awansowanych” - powiedział prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości na dziedzińcu przed Pałacem Prezydenckim.

Z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe.

W swoim przemówieniu prezydent Komorowski p
odkreślił, że uroczystość wręczenia odznaczeń ma charakter symboliczny, „bo przecież zasłużonych żołnierzy jest o wiele więcej”. Zaznaczył, że awanse obejmują już tych żołnierzy, których doświadczenie wiąże się z funkcjonowaniem Polski w strukturach NATO i udziałem w działaniach zbrojnych. Prezydent życzył sukcesu generałom mianowanym na wyższe stopnie, „bo ten sukces będzie sukcesem całości polskich sił zbrojnych, które wymagają dzisiaj kumulacji wielu źródeł doświadczeń - często nowych doświadczeń - nowych umiejętności, abyśmy razem jak najlepiej kształtowali polski system obronny”. Złożył też podziękowania i gratulacje rodzinom nominowanych, podkreślając, że służba generałów dla ich rodzin często oznacza przeprowadzki i rozłąkę.
 
     
Na wniosek Ministra Obrony Narodowej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopnie generalskie mianowani zostali:
   
Na stopień generała dywizji:
• generał brygady Janusz ADAMCZAK – dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
• generał brygady Ireneusz BARTNIAK – dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie
• generał brygady Leszek SURAWSKI – szef Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
   
Na stopień wiceadmirała:
• kontradmirał Ryszard DEMCZUK – szef szkolenia Marynarki Wojennej
   
Na stopień generała brygady:
• pułkownik Krzysztof MITRĘGA – dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
• pułkownik Wiesław ORKISZ – zastępca szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
• pułkownik Sławomir PĄCZEK – zastępca szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego
• pułkownik Jarosław WIERZCHOLSKI – szef Wojsk Rakietowych i Artylerii
• pułkownik Krzysztof ŻABICKI – zastępca szefa sztabu Dowództwa Sił Powietrznych
    
Pamiątkowe ryngrafy otrzymali generałowie odchodzący w stan spoczynku:
 
generał broni Sławomir DYGNATOWSKI
generał dywizji Anatol CZABAN
generał dywizji Janusz LALKA
generał dywizji Krzysztof SZYMAŃSKI
ks. bp. generał brygady Ryszard BORSKI
generał brygady Stanisław BUTLAK
generał brygady Zygmunt DULEBA
generał brygady Andrzej GWADERA
generał brygady Roman KLECHA
generał brygady Artur KOŁOSOWSKI
kontradmirał Adam MAZUREK
generał brygady Marek OLBRYCHT
generał brygady Piotr PCIONEK
generał brygady Mirosław SIEDLECKI
generał brygady Zbigniew WOŹNIAK
generał brygady Grzegorz WIŚNIEWSKI.
    
Ponadto postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:
 
w uznaniu wybitnych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
pośmiertnie:
 
KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

podpułkownik Jan KOWALEWSKI

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w działalności organizacyjnej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

generał broni Lech MAJEWSKI

generał dywizji Andrzej WASILEWSKI

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

generał dywizji Jerzy MICHAŁOWSKI
generał brygady Jerzy FRYCZYŃSKI
 
za wybitne zasługi w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej na rzecz ochrony zdrowia publicznego:
   
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
   
Pan Ryszard ZOŃ
 
za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową oraz osobiste męstwo i odwagę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju:
      
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO
major Rafał LIS
  
za wybitne czyny bojowe oraz osobiste męstwo i odwagę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju:
 
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO
major Marcin KRAWCZYŃSKI
starszy chorąży Marek KASZOWSKI
chorąży Marek GÓRSKI
młodszy chorąży Andrzej SINKIEWICZ
starszy sierżant Sebastian BARTKOWSKI
sierżant Mariusz ZAJĄC
   
za czyny męstwa i odwagi dokonane w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju:
   
KRZYŻEM WOJSKOWYM
sierżant Janusz JANIA
starszy szeregowy Zbigniew BIENIEK
starszy szeregowy Andrzej PSIUCH
 
za sumienną służbę podczas użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa w czasie pokoju w warunkach szczególnie niebezpiecznych:
 
WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI
generał dywizji Bogusław SAMOL
podpułkownik Robert KUCIĘBA
kapitan Arkadiusz HETMAŃSKI
 
za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek:
 
WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
generał brygady Zygmunt MIERCZYK
pułkownik Sławomir KLESZCZ
pułkownik Maciej NELKE
   
za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej,
a wykraczający poza zwykły obowiązek:
 
MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI
admirał floty Tomasz MATHEA
komandor porucznik Marek SZWARC
 
za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek:
   
LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI
generał dywizji Sławomir KAŁUZIŃSKI
pułkownik Jarosław MARKOWSKI

za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa, odznaczeni zostali:

GWIAZDĄ AFGANISTANU
podpułkownik Mirosław CZECHYRA
chorąży Adam OSIŃSKI
 
GWIAZDĄ CZADU
kapitan Elżbieta RYSZ
młodszy chorąży Marcin MALCZEWSKI
 
  
* * *
  
BIOGRAMY
  
gen. bryg. Janusz ADAMCZAK ur. 21 marca 1964 r. w Poznaniu jest dowódcą 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Akademii Obrony Narodowej. W 1995 r. ukończył zaawansowany kurs oficerów wojsk pancernych Armii Stanów Zjednoczonych w Fort Knox. Ponadto ukończył studium polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks oraz kurs oficerów sztabowych NATO w Akademii Dowodzenia Bundeswehry. Na stopień generała brygady został mianowany 15 sierpnia 2007 r. Po ukończeniu w 1987 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i szefa sztabu batalionu w 49. i 6. pułkach zmechanizowanych. W 1997 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko szefa sekcji operacyjnej – zastępcę szefa sztabu 12. Brygady Kawalerii Pancernej, a następnie na szefa sztabu tej brygady. W 1999 r. objął obowiązki szefa sztabu 6. Brygady Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim, a w lutym 2002 r. objął obowiązki szefa Wydziału Operacyjnego w dowództwie 12. Dywizji Zmechanizowanej. W czerwcu 2003 r. został skierowany do służby w ramach I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, na stanowisko szefa Wydziału Planowania Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po zakończeniu misji w 2004 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia Dowództw w Zarządzie Operacji Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych. Po ukończeniu w 2007 r. studium polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego - P3. W kwietniu 2008 r. oficer objął obowiązki na stanowisku dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie, a w październiku tego roku został skierowany do pełnienia służby na stanowisku zastępcy dowódcy Dowództwa Regionalnego Wschód do spraw Koalicyjnych w Afganistanie. W okresie od stycznia 2010 r. do listopada 2011 r. zajmował stanowisko szefa Zarządu Planowania Operacyjnego - P3 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.
  
gen. bryg. Ireneusz BARTNIAK ur. 1 stycznia 1961 r. w Łęczycy. Od 2 listopada 2011 r. jest dowódcą 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Akademii Obrony Narodowej. W 1990 r. ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów dowódców dywizjonów artylerii naziemnej. Ponadto ukończył studium polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Na stopień generała brygady został mianowany 15 sierpnia 2005 r. Po ukończeniu w 1985 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę w jednostkach 12. Dywizji Zmechanizowanej, zajmując m.in. stanowiska dowódcy plutonu ogniowego i dowódcy baterii haubic w 2. Pułku Artylerii, a także dowódcy dywizjonu artylerii samobieżnej w 41. Pułku Zmechanizowanym. W 1994 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko dowódcy dywizjonu artylerii rakietowej w 2. Pułku Artylerii Rakietowej. Od 1995 r. pełnił służbę na różnych stanowiskach służbowych w jednostkach 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej, w tym: zastępcy dowódcy w 2. Pułku Kawalerii Powietrznej, zastępcy dowódcy-szefa sztabu w 7. Pułku Ułanów Lubelskich oraz dowódcy tego pułku. Po przeformowaniu 25. Dywizji Kawalerii Powietrznej w 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej od 1999 r. oficer zajmował stanowiska szefa szkolenia brygady, szefa sztabu brygady, a następnie zastępcy dowódcy brygady. 16 sierpnia 2005 r. objął stanowisko dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. W 2004 r. oficer dowodził Samodzielną Grupą Powietrzno-Szturmową w ramach II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, a w 2007 r. w ramach IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, oficer został skierowany na stanowisko zastępcy dowódcy Międzynarodowej Dywizji Centrum-Południe. W lutym 2008 r. przekazał dowodzenie 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej i objął stanowisko szefa Wojsk Aeromobilnych w Dowództwie Wojsk Lądowych. W okresie od listopada 2010 r. do listopada 2011 r. oficer zajmował stanowisko zastępcy szefa szkolenia Wojsk Lądowych.
  
gen. bryg. Leszek SURAWSKI ur. 18 lipca 1960 r. w Gołdapi. Od listopada 2011 r. jest szefem Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej, studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Na stopień generała brygady Leszek Surawski został mianowany 11 listopada 2008 r. Po ukończeniu w 1984 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii i dowódcy batalionu w 75. Pułku Zmechanizowanym. W 1992 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko oficera operacyjnego w dowództwie 1. Dywizji Zmechanizowanej. W 1994 r. objął obowiązki szefa szkolenia-zastępcy dowódcy 9. Brygady Zmechanizowanej, a następnie szefa sztabu-zastępcy dowódcy tej brygady. W kwietniu 1998 r. objął obowiązki szefa wydziału-zastępcy szefa szkolenia w dowództwie 15. Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Po rozformowaniu dywizji w 2001 r., oficer został skierowany do Dowództwa 1. Korpusu Zmechanizowanego, gdzie zajmował stanowisko szefa wydziału planowania. W okresie od maja 2002 r. do września 2005 r. zajmował stanowisko szefa wydziału operacyjnego w dowództwie 16. Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu. W lipcu 2004 r. oficer został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, na stanowisko zastępcy szefa sztabu Międzynarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po ukończeniu w 2006 r. podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 2. Brygady Zmechanizowanej. W sierpniu 2008 r. objął obowiązki dowódcy 20. Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach. W okresie od czerwca 2010 r. do listopada 2011 r. zajmował stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.
   
kontradm. Ryszard DEMCZUK ur. 3 sierpnia 1959 r. w Białej Podlaskiej jest szefem szkolenia Marynarki Wojennej. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, ukończył studia podyplomowe w zakresie operacyjno-taktycznym w Akademii Marynarki Wojennej oraz podyplomowe studia dowódczo-sztabowe w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport. Ponadto ukończył wyższe studium polityki obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Na stopień kontradmirała Ryszard Demczuk został mianowany 15 sierpnia 2007 r. Po ukończeniu w 1984 r. studiów w szkole oficerskiej, na pierwsze stanowisko służbowe został skierowany do pododdziałów 3. Flotylli Okrętów w Gdyni, gdzie był dowódcą działu okrętowego, a następnie zastępcą dowódcy okrętu rakietowego. W 1989 r. został dowódcą kutra rakietowego ORP OKSYWIE, natomiast od 1994 do 1997 r. dowodził małym okrętem rakietowo-artyleryjskim ORP GROM. Następnie pełnił kolejno obowiązki starszego oficera wydziału operacyjnego w Dowództwie Marynarki Wojennej w Gdyni oraz starszego oficera w wydziale operacyjnym sztabu 3. Flotylli Okrętów. W 2002 r. po ukończeniu podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych, oficer został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 31. dywizjonu Okrętów Rakietowych, a następnie na stanowisko dowódcy tego dywizjonu. Dywizjonem okrętów rakietowych dowodził do marca 2007 r., a następnie objął stanowisko głównego specjalisty Dowództwa Marynarki Wojennej. Po mianowaniu na pierwszy stopień admiralski został dowódcą Centrum Operacji Morskich w Gdyni. Od dnia 1 grudnia 2009 r. zajmuje stanowisko szefa szkolenia Marynarki Wojennej, na które został wyznaczony po ukończeniu studiów w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. W grudniu 2010 r. oficer został skierowany do pełnienia służby na stanowisku zastępcy dowódcy Grupy Zadaniowej (Combined Joint Interagency Anti-corruption Task Force, CJIATF) w Strategicznym Dowództwie ISAF w Kabulu. Służbę w Islamskiej Republice Afganistanu pełnił do sierpnia 2011 r.
    
płk Krzysztof MITRĘGA ur. 4 marca 1964 r. w Toruniu. Od 2011 r. zajmuje stanowisko dowódcy 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim i pomorskiej filii Polskiej Fundacji Promocji Kadr oraz podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks. Po ukończeniu w 1987 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy baterii w 4. Pułku Artylerii. W 1996 r. po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej objął stanowisko szefa artylerii 6. Brygady Pancernej w Stargardzie Szczecińskim. Następnie pełnił służbę wojskową na stanowisku starszego oficera Oddziału Planowania i Polityki w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północy-Wschód w Szczecinie. W latach 2001–2004 zajmował stanowiska szefa Wydziału Systemów i Stanowisk Dowodzenia oraz szefa Wydziału Wsparcia Bojowego w Dowództwie 1. Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy. W 2004 r. został wyznaczony na stanowisko szefa zespołu w Grupie Organizacyjnej Sojuszniczego Centrum Szkolenia Sił Połączonych. W kolejnych latach zajmował stanowisko zastępcy szefa szkolenia w Dowództwie Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. W 2009 r. po ukończeniu podyplomowych studiów polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA w Carlisle Barracks został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5.
   
płk Wiesław ORKISZ ur. 12 marca 1960 r. w Krościenku jest zastępcą szefa Zarządu Planowania Strategicznego - P5 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu w 1983 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata dowódcy kompanii w 14. Szkolnym Batalionie Rozpoznawczym. W 1994 r., po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu w 20. Brygadzie Zmechanizowanej. W tej brygadzie oficer pełnił służbę przez 11 lat zajmując kolejno stanowiska: szefa szkolenia-zastępcy dowódcy brygady, szefa sztabu-zastępcy dowódcy brygady oraz zastępcy dowódcy brygady. We wrześniu 2003 r. oficer został skierowany do służby w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielczo-Obserwacyjnych ONZ w Syrii na stanowisko dowódcy kontyngentu-dowódcy batalionu. W 2005 r. objął obowiązki zastępcy szefa Zarządu Planowania Rozwoju SZ RP w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego – P5, a następnie po przeformowaniu tego zarządu w 2007 r. na Zarząd Planowania Strategicznego – P5, został wyznaczony na stanowisko konsultanta. Po ukończeniu podyplomowych studiów polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej powrócił na dotychczas zajmowane stanowisko służbowe. Od września 2011 r. zajmuje stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.
   
płk Sławomir PĄCZEK ur. 18 marca 1967 r. w Kraśniku. Od października 2008 r. pełni służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz jest absolwentem podyplomowej szkoły Marynarki Wojennej w Monterey, gdzie odbył kurs zarządzania zasobami obronnymi oraz kurs w zakresie planowania i realizacji zamówień na potrzeby obronności. Po ukończeniu w 1991 r. szkoły oficerskiej został skierowany do pełnienia służby w Departamencie Finansów, a następnie – po jego przeformowaniu w Departament Polityki Budżetowej – został wyznaczony na stanowisko starszego specjalisty Oddziału Planowania Budżetu. W latach 1997–2002 oficer pełnił służbę w Departamencie Budżetowym, gdzie zajmował różne stanowiska, związane z planowaniem i wykonywaniem budżetu resortu obrony narodowej. W 2002 r. został wyznaczony na stanowisko starszego oficera w Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie w Mons. Po powrocie ze służby poza granicami państwa w 2005 r. ponownie został wyznaczony w Departamencie Budżetowym na stanowisko zastępcy szefa oddziału, a następnie w 2007 r. na stanowisko szefa Oddziału Realizacji Budżetu i Analiz. W okresie od października 2007 r. do września 2008 r. płk Sławomir Pączek zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Administracyjnego.
  
płk Jarosław WIERZCHOLSKI ur. 13 marca 1962 r. w Toruniu. Zajmuje stanowisko szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii. Oficer jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie rzeczoznawców zamówień publicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
i podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu w 1985 r. szkoły oficerskiej pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a przez kolejne lata zastępcy dowódcy baterii i dowódcy baterii w 4. Dywizjonie Artylerii oraz 27. Pułku Zmechanizowanym. W 1995 r. po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy pułku, a następnie dowódcy 16. Pułku Artylerii. W 2007 r. objął obowiązki szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii w dowództwie 16. Dywizji Zmechanizowanej. W latach 2007–2008 zajmował stanowisko komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
w Poznaniu, po czym skierowany został na podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu studiów został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1. Brygady Artylerii w Węgorzewie. Od 2010 r. pełni służbę na stanowisku szefa wojsk rakietowych i artylerii w Dowództwie Wojsk Lądowych. W maju 2012 r. został skierowany do służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu, na stanowisku zastępcy dowódcy Regionu Wschodniego.
   
płk Krzysztof ŻABICKI ur. 17 lipca 1962 r. w Starachowicach. Od lutego 2012 r. zajmuje stanowisko zastępcy szefa sztabu Dowództwa Sił Powietrznych. Oficer jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej i Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska w Akademii Rolniczej w Krakowie oraz podyplomowe studia operacyjno-strategiczne w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej zawodową służbę wojskową rozpoczął na stanowisku oficera naprowadzania rakiet baterii radiotechnicznej w 14. Dywizjonie Ogniowym Obrony Powietrznej Kraju, a następnie zajmował stanowiska dowódcy obsługi stacji radiolokacyjnej oraz szefa służby uzbrojenia i elektroniki w tym dywizjonie. W 1989 r. został skierowany do Bytomia na stanowisko szefa służb technicznych 81. Dywizjonu Dowodzenia Obrony Powietrznej Kraju. W 1990 r. rozpoczął studia w Akademii Obrony Narodowej, a po ich ukończeniu, w 1992 r. objął stanowisko kierownika sekcji-starszego oficera szkoleniowego w sztabie 1. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu. W 1993 r. został dowódcą 81. Dywizjonu Dowodzenia Obrony Powietrznej Kraju. W latach 1997–2007 zajmował kolejno stanowiska szefa służb technicznych-zastępcy dowódcy brygady, zastępcy dowódcy brygady –szefa logistyki oraz zastępcy dowódcy 1. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Od 2007 r. pełnił służbę na stanowisku komendanta Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. W 2011 r. objął obowiązki służbowe na stanowisku szefa Szefostwa Szkolenia.
   
Źródło: www.prezydent.pl, PAP, DPI MON
 

 
MON-FB
MON-Tweet


GALERIA