MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii
2012-11-30

W dniach 29-30 listopada br. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema w Toruniu odbyły się obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Organizatorem tegorocznych obchodów był szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych generał brygady Jarosław Wierzcholski oraz Komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia pułkownik Aureliusz Chyleński.

Tegoroczne obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii miały szczególny wymiar. W ich trakcie nastąpiło bowiem przekazanie w czasowe użytkowanie dywizjonowego modułu ogniowego 155mm hs Krab.

W piątek (30.bm.)
w uroczystościach z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii uczestniczył minister obrony narodowej  Tomasz Siemoniak.
Więcej na ten temat: http://www.archiwalny.mon.gov.pl/pl/artykul/13737 


***
Wojska Rakietowe i Artylerii stanowią zasadniczy komponent w połączonym systemie wsparcia ogniowego Wojsk Lądowych w operacji oraz walce. Artylerzyści systematycznie potwierdzają profesjonalizm i doskonalą umiejętności podczas ćwiczeń oraz realizując zadania w operacjach poza granicami kraju, zwłaszcza w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie.

Zgodnie z Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 52 z dnia 20 listopada 1995 roku, rokrocznie w dniu 4 grudnia obchodzimy Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii, tradycyjnie kojarzone z patronką artylerii – Świętą Barbarą. W tym dniu swoje święto obchodzi również Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema.

Uroczysty charakter obchodów tego Święta wzmacnia więzi, łączy serca i umysły artylerzystów oraz rakietowców czynnej służby wojskowej z kombatantami, weteranami, jak również rezerwistami, którzy odeszli z szeregów. Osiągnięcia i dokonania jednego z najważniejszych rodzajów wojsk skłaniają do refleksji nad dorobkiem i kierunkami ich dalszego rozwoju.

* * *
O artylerii w międzynarodowym wydaniu

W ramach tegorocznych centralnych obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, w czwartek, 29 listopada 2012 roku, w toruńskiej stolicy polskich artylerzystów, czyli Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, odbyła się międzynarodowa konferencja szkoleniowo-metodyczna dotycząca kierunków rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz wykorzystania amunicji precyzyjnego rażenia w różnych środowiskach pola walki.

W grodzie Kopernika zjawili się liderzy polskiej artylerii, czyli wszyscy dowódcy jednostek artyleryjskich w kraju, przedstawiciele polskiego przemysłu zbrojeniowego, jak również delegacje państw NATO.

Gospodarzami spotkania byli Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych generał brygady Jarosław Wierzcholski oraz komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia pułkownik Aureliusz Chyleński, który zgromadzonym gościom zaprezentował dorobek minionych 10 lat działalności toruńskiego Centrum, od lat szkolącego artylerzystów z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu będącego na wyposażeniu Wojska Polskiego.

Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych generał brygady Jarosław Wierzcholski, który był inicjatorem zorganizowanej konferencji, wprowadził gości w złożony temat, jakim są kierunki rozwoju Wojsk Rakietowych i Artylerii w aspekcie wdrażania nowych programów operacyjnych.

„Spotkaliśmy się tutaj, aby w gronie ekspertów przedyskutować potrzeby artylerii w najbliższej przyszłości” – podkreślał generał Wierzcholski. „Wyzwaniem przyszłego roku i lat kolejnych, będzie wprowadzenie i wykorzystanie dla potrzeb WRiA w Wojsku Polskim nowoczesnej amunicji oraz uzbrojenia. Jednym z dotychczasowych przejawów tego ambitnego, lecz możliwego do zrealizowania planu, jest zakup i rozpoczęcie eksploatacji 155 milimetrowych samobieżnych armatohaubic „Krab”; uzupełnienie dywizjonów artylerii o wyrzutnie rakiet WR-40 „Langusta”; przygotowanie kontraktu na zakup Radiolokacyjnych Zestawów Rozpoznania Artyleryjskiego „Liwiec”, czy też testy amunicji naprowadzanej laserowo w oparciu o nowoczesne systemy takie jak: Bonus (Francja), Smart (Niemcy) oraz Kvitnik” – wyliczał Szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych.

Ponadto generał Wierzcholski przekonywał zgromadzonych w auli CSAiU słuchaczy, o dodatkowych korzyściach związanych z wdrażaniem nowego programu operacyjnego w roku 2013, między innymi testach i zakupach amunicji do modułu artyleryjskiego „Regina”, pozyskiwaniu samolotów bezzałogowych dla potrzeb jednostek artyleryjskich, a także utrzymywaniu wysokiego poziomu wyszkolenia jednostek artyleryjskich.

Jako kierunek na najbliższe 15 lat generał Wierzcholski wskazał postęp w wykorzystaniu cyfrowych technologii w działaniu WRiA, tak jak miał to okazję zaobserwować podczas misji w ramach PKW w Afganistanie, przyglądając się działaniu jednostek artyleryjskich armii Stanów Zjednoczonych.

W kolejnym panelu konferencji przedstawiono udział polskich żołnierzy w procesie szkolenia żołnierzy Afgańskiej Armii Narodowej, w ramach IX, X i XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

Wskazywano na obustronną dbałość o właściwy przebieg merytoryczny szkolenia, co było skomplikowane, zważywszy na barierę językową i fakt, że wielu spośród oficerów i podoficerów afgańskich, miało trudności z przyswojeniem sobie podstawowych obliczeń matematycznych, niezbędnych do opanowania sztuki kierowania ogniem artyleryjskim.

Na zakończenie wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele innych armii między innymi ze Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec. Konferencję zakończyła wspólna dyskusja nad omówionymi zagadnieniami. W przerwach pomiędzy panelami i wystąpieniami, zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić wystawę zaprezentowaną w holu auli konferencyjnej pod hasłem „90 lat historii szkolnictwa artyleryjskiego w Toruniu”.

Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii było przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu o tytuł „Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojska Polskiego”. Do konkursu przystąpiło 10 najlepszych oficerów z jednostek artyleryjskich w Polsce, którzy zostali wyłonieni w wieloetapowych zmaganiach na szczeblu poszczególnych jednostek wojskowych.

Szczegółowy program obchodów na www.army.mil.pl
MON-FB
MON-Tweet