MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Polscy instruktorzy pojadą do Mali
2013-01-29

Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Wniosek dotyczy użycia – od 16 lutego do końca 2013 r. – Polskiego Kontyngentu Wojskowego, o liczebności do 20 żołnierzy, w misji szkoleniowej Unii Europejskiej w Mali. Polski Kontyngent Wojskowy będzie prowadził szkolenia: saperskie i logistyczne żołnierzy malijskich sił zbrojnych i szkolenie żołnierzy sił specjalnych malijskich sił zbrojnych. Planowane wydatki związane z użyciem tego kontyngentu wyniosą ok. 5,8 mln zł i zostaną sfinansowane z budżetu MON.

Rada UE ds. zagranicznych w styczniu 2013 r. zdecydowała o ustanowieniu misji szkoleniowej UE w Mali w celu wsparcia szkolenia i reorganizacji malijskich sił zbrojnych. Misja nie będzie zaangażowana w działania bojowe. Będzie prowadzona w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony i będzie miała charakter wojskowy. Ma stanowić element szerszego zaangażowania UE w regionie Sahelu, którego ramy określa „Strategia Unii Europejskiej dla Bezpieczeństwa i Rozwoju w regionie Sahelu”, przyjęta przez Radę UE w marcu 2011 r.

Wstępnie misja szkoleniowa ma prowadzić swoje działania przez 15 miesięcy. Jej liczebność określono na ok. 500 osób, w tym ok. 200 instruktorów i doradców, ok. 70-osobowy personel dowództwa i ok. 200-osobowe siły ochrony.

Jednym z głównych celów działania UE w Mali będzie wsparcie władz tego państwa w przywróceniu konstytucyjnego i demokratycznego porządku, w tym pomoc w działaniach na rzecz przeprowadzenia wolnych, transparentnych i uczciwych wyborów w tym roku, a także pomoc w wypracowaniu zasad negocjacji z grupami zbrojnymi odrzucającymi terroryzm.

Unia Europejska ma także pomóc władzom Mali w odbudowie autorytetu w całym kraju w celu przywrócenia i utrzymania pokoju oraz pojednania między społecznościami. Zadaniem UE będzie także zneutralizowanie zagrożeń terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.

inf. CIR

MON-FB
MON-Tweet