MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Święto Wojsk Inżynieryjnych - Dzień Sapera
2013-04-16

„Obchody Święta Wojsk Inżynieryjnych stanowią okazję do przywołania chlubnych tradycji saperskich. (…) Dzisiejsze święto to powód do wyrażenia wdzięczności i uznania dla Wojsk Inżynieryjnych. Trudno przecenić ich pracę” – mówił sekretarz stanu w MON Czesław Mroczek podczas centralnych obchodów przed pomnikiem „Chwała Saperom”.

W swoim wystąpieniu  wiceminister Mroczek wielokrotnie podkreślał niezwykle ważną rolę Wojsk Inżynieryjnych i zapowiedział: „Będziemy kontynuować dalszy proces profesjonalizacji tej formacji, m.in. poprzez modernizacje i szkolenia ” (...) Wojska Inżynieryjne  wykonują także ważne zadania w służbie społeczeństwu” –  dodał Cz. Mroczek.

„Dzisiejsza uroczystość poświęcona  jest naszym poprzednikom. Chylimy głowy przed nimi i pamiętamy” – powiedział do zebranych szef Inżynierii Wojskowej gen. bryg. Bogusław Bębenek. Przypomniał też historię saperów i podkreślił jak ważną rolę pełnią w strukturach Sił Zbrojnych, operacjach sojuszniczych NATO, w życiu społeczeństwa, zwłaszcza w sytuacjach klęsk żywiołowych i przy usuwaniu ich skutków.

W liście skierowanym do żołnierzy i pracowników Wojsk Inżynieryjnych szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch przekazał wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za wykonywaną służbę i pracę.

W uroczystościach uczestniczyli także m.in. posłanka Jadwiga Zakrzewska, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, I zastępca Szefa SG WP  gen. broni Mieczysław Gocuł , Dowódca Operacyjny gen. broni Edward Gruszka,  przedstawiciele Rodzajów Sił Zbrojnych, Ordynariatu Polowego oraz władz samorządowych miasta  i województwa.

Podczas uroczystości  żołnierzom oraz byłym żołnierzom wręczono medale i odznaki: „Za zasługi dla obronności kraju”, „Za rozminowywanie Kraju” , a także wyróżnienie Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych.
Wyróżnieni medalami pamiątkowymi Wojsk Inżynieryjnych „Zasłużony Saper WP” lub  „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”  zostali m.in. :  Dowódca Operacyjny gen. broni Edward Gruszka, zastępca dowódcy Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Sławomir Kałuziński, Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej gen. dyw. Bogusław Pacek.

Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły  wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem „Chwała Saperom” , a następnie na „Płycie Czerniakowskiej”.

Uroczystość, która odbyła się w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego poprzedziła msza św., odprawiona  w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji żołnierzy i pracowników wojsk Inżynieryjnych.


***

Choć od zakończenia ostatniej wojny minęło już 68 lat, saperzy nadal mają wiele do zrobienia. Tylko w 2012 roku patrole rozminowania interweniowały ponad 8 tys. razy,  podejmując i utylizując blisko 1,8 mln sztuk przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. 16 kwietnia przypada Dzień Sapera, a cały kwiecień jest w Wojsku Polskim Miesiącem Wojsk Inżynieryjnych.

 Dzień Sapera został ustanowiony w 1946 roku, a jego datę – 16 kwietnia – wybrano, by upamiętnić dzień rozpoczęcia operacji berlińskiej,  w której początkowej fazie kluczową rolę odegrały właśnie wojska inżynieryjne. Zadania  saperów nie zakończyły się wraz z ustaniem działań wojennych. Przeciwnie, dopiero wtedy okazało się, jak wiele mają oni do zrobienia.  Od końca II wojny światowej polscy saperzy zniszczyli prawie 15 mln min i ponad 47 mln sztuk amunicji różnego rodzaju i kalibru, będących pozostałością po toczących na terytorium Polski walkachi bombardowaniach.

Choć od zakończenia ostatniej wojny minęło już 68 lat, saperzy nadal mają wiele do zrobienia. Nie ma tygodnia, by w tym czy innym miejscu na terenie naszego kraju podczas prac budowlanych lub wydobywczych nie znaleziono jakiejś „wojennej pamiątki” w postaci niewybuchu, bomby, miny czy pocisku. Tylko w 2012 roku patrole rozminowania interweniowały ponad 8 tys. razy,  podejmując i utylizując blisko 1,8 mln sztuk przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz ponad 2,2 tony materiałów wybuchowych i prochu. Zadania oczyszczania terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych realizowane są w Siłach Zbrojnych RP przez 39 patroli i 2 grupy nurków-minerów.

Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

W ubiegłym roku żołnierze wojsk inżynieryjnych aktywnie włączali się w operacje usuwania skutków  klęsk żywiołowych. W  lutym 2012 r.  żołnierze z 1 pułku saperów w Brzegu usuwali zatory lodowe na kanale Młynówka w miejscowości Żywiec (woj. śląskie) oraz  na rzece Mała Panew w miejscowości Jedlice koło Ozimka (woj. opolskie). Natomiast żołnierze wojsk inżynieryjnych odbudowywali zniszczone mosty w Kotlinie Jeleniogórskiej. Łącznie w miejscu zniszczonych przepraw zbudowano pięć stałych mostów (trzy w Jeleniej Górze i po jednym w Olszynie i  Uboczu). W jednostkach wojsk inżynieryjnych w stałej gotowości do niesienia pomocy pozostaje blisko 3 tys. żołnierzy, którzy mają do dyspozycji 833 jednostki profesjonalnego sprzętu technicznego.

Misja w Afganistanie

W misji wojskowej w Islamskiej Republice Afganistanu polscy saperzy od samego początku jej trwania odgrywają bardzo ważną rolę. 5 Pułk Inżynieryjny ze Szczecina, 1 Pułk Saperów z Brzegu oraz 2 Pułk Saperów z Kazunia na zmianę wystawiają pododdziały wchodzące w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W samym 2012 roku polscy saperzy wykryli tam i zneutralizowali 143 miny-pułapki.  Ponadto znaleziono i zniszczono 62 sztuki min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych, ponad 300 granatów moździerzowych i ponad 650 kg materiałów wybuchowych.

Modernizacja techniczna sprzętu

Rok 2012, w porównaniu do lat ubiegłych, przyniósł inżynierii wojskowej znaczny wzrost nakładów na modernizację techniczną systemu wsparcia inżynieryjnego. Zaplanowano  na nią ponad 133 mln zł, z czego:

· ok. 60% środków przeznaczono na zakup sprzętu inżynieryjno-saperskiego oraz środków minersko-zaporowych,

·  ok. 24% nakładów  wsparto prace rozwojowe i wdrożeniowe,

·  ok. 16% funduszy wydano na remont sprzętu inżynieryjnego oraz zakup części zamiennych do niego.

 

W ramach zakupów sprzętu inżynieryjnego zrealizowano dostawy:

  • 100 egzemplarzy etatowego sprzętu inżynieryjnego (w tym m. in. spycharko-ładowarekSŁ-34C; robotów neutralizująco-wspomagającychEXPERT; kontenerowychstacji oczyszczania wody KSW-12);
  • 475 egz. sprzętu tabelarycznego i naliczeniowego (w tym m.in.  inżynieryjnych zestawów do oznakowania stref niebezpiecznych IZOSN; zestawów rozbudowy fortyfikacyjnej HESCO BASTION; wykrywaczy min AN-19/2; pokryć maskujących BERBERYS;  przenośnych filtrów do wody: FPW-50 i FPW-350; zestawów rozpoznawczo-pirotechnicznych PIRO-2);
  • środków bojowych i ćwiczebnych do szkolenia wojsk.

W ramach przedsięwzięć rozwojowych i wdrożeniowych kontynuowano prace rozpoczęte w ubiegłych latach, dzięki czemu zakończono prace wdrożeniowe mostu towarzyszącego na podwoziu samochodowym MS-20 oraz pojazdu saperskiego;w najbliższych latach będą onezakupywane dla pododdziałów inżynieryjnychw całym kraju.

Współpraca międzynarodowa

Zarówno Szefostwo Inżynierii Wojskowej, jak i specjalistyczne komórki wojsk inżynieryjnych w rodzajach Sił Zbrojnych oraz w Inspektoracie Wsparcia SZ blisko współpracują z różnymi centrami i ośrodkami szkolenia NATO, takimi jak Centrum Doskonalenia Inżynierii Wojskowej w Ingolstadt, Centrum Doskonalenia Działań na rzecz Usuwania i Niszczenia Amunicji Wybuchowej w Trencinie oraz Centrum Doskonalenia Przeciwdziałania Improwizowanym Urządzeniom Wybuchowym w Hoyo de Manzanares. Oficerowie wojsk inżynieryjnych uczestniczą w organizowanych przez nie kursach i szkoleniach, a także spotkaniach, odprawach, warsztatach czy konferencjach. Stronie polskiej przydzielono w każdym z nich po jednym stanowisku; rotacyjnie  obejmują je polscy oficerowie. Współpraca z centrami i ośrodkami szkolenia NATO pozwala naszym inżynierom wojskowym:

  • na bieżąco śledzić kierunki działania sojuszników, obserwować zmiany działaniach taktycznych, w technikach i procedurach postępowania;
  • korzystać ze zdobytych przez  personel wojsk inżynieryjnych innych armii doświadczeń oraz  poznawać  wykorzystywany przez nich sprzęt  techniczny i obserwować jego udoskonalanie i  unowocześnianie;
  • rozwijać  specjalistyczną wiedzę, kompetencje  i umiejętności polskich żołnierzy wojsk inżynieryjnych.

Współdziałanie z centrami i ośrodkami szkolenia NATO  wzbogaca  ofertę naszych narodowych ośrodków, m.in. Zespołu Rozminowania we Wrocławiu i Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

 

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA