MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Doktorat honoris causa dla Adama Daniela Rotfelda
2013-04-18

- Żyjemy w czasach, kiedy politycy wiedzą co i jak należy zrobić, ale nie mają odwagi i determinacji do działania, gdyż potem nie wiedzieliby jak wygrać wybory – tak skomentował aktualną sytuację geopolityczną – prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld 18 kwietnia uhonorowany przez Akademię obrony Narodowej tytułem doktora honoris causa.

W uroczystości uczestniczyli m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. dr hab. Stanisław Koziej,  podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego dr Stanisław Walicki wraz przedstawicielami  Ministerstwa Obrony Narodowej, przedstawiciele szefa Sztabu Generalnego WP i dowództw Sił Zbrojnych RP, rektorzy polskich uczelni, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dr Beata Wojna, władze samorządowe, dowódcy jednostek, przedstawiciele ordynariatów polowych oraz władze, kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy i studenci AON.

Sylwetkę profesora Rotfelda przedstawił dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. Maciej Marszałek, z kolei laudację wygłosił promotor honorowego doktoratu prof.  dr hab. Jacek Pawłowski, który w swoim przemówieniu przytoczył opinie o laureacie m.in. takich autorytetów jak Timothy Garton Ash czy Teresa Torańska.  - Adama Daniela Rotfelda niewątpliwie należy zaliczyć do, nie tak licznego w Polsce, grona uczonych-polityków, którzy spotykają się z powszechną aprobatą.

W imieniu prezydenta RP Bronisława Komorowskiego gratulacje byłemu ministrowi spraw zagranicznych złożył prof. Stanisław Koziej – Pan prezydent bardzo ceni sobie opinie profesora i w ważnych momentach dla Polski zasięga jego rady – powiedział szef BBN, który jednocześnie pogratulował Senatowi Akademii Obrony Narodowej podjęcia uchwały o wyróżnieniu dyplomaty.

Następnie głos zabrał dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego dr Stanisław Walicki, który odczytał list od ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. Słowa uznania za pośrednictwem rektora-komendanta AON przekazała również minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka.

Na koniec głos zabrał sam laureat. Jego okolicznościowy wykład, wydany również przez AON w formie książkowej,  poświęcony był procesom ciągłości i zmiany w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Uroczystość, z udziałem Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego i pocztu sztandarowego AON, miała niezwykle podniosły charakter.

Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld -  politolog, prawnik, dyplomata i nauczyciel akademicki. Jest specjalistą z zakresu prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego. Związany od 2003 roku z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, w 2005 roku został szefem polskiej dyplomacji. Ekspert struktur Organizacji Narodów Zjednoczonych i NATO, od 2008 roku współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Jest wykładowcą akademickim, wieloletnim pracownikiem i współpracownikiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autorem ponad 450 publikacji naukowych.

źródło: AON

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA