MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Najlepsi nie mogą być anonimowi
2013-06-12

Żandarmeria Wojskowa po raz ósmy uhonorowała laureatów konkursu „Lex et Patria”.

Finałowa gala VIII edycji konkursu „Lex et Patria”, którą patronatem honorowym objął minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, odbyła się 12 czerwca w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. Uroczystość poprzedzono minutą ciszy, którą oddano cześć poległemu w Afganistanie st. chor. Janowi Kiepurze.

W gali uczestniczyli: komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Mirosław Rozmus, dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jerzy Gutowski, przedstawiciele wojskowego wymiaru sprawiedliwości: zastępca Prokuratora Generalnego – Naczelny Prokurator Wojskowy płk Jerzy Artymiak, szef Wojskowej Prokuratury Okręgowej płk Ireneusz Szeląg, prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie płk Mirosław Jaroszewski, prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie płk Piotr Raczkowski, reprezentujący szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Andrzek Kij oraz przedstawiciele dowódców: Wojsk Lądowych – płk Jerzy Słowik, Sił Powietrznych – gen. bryg. Krzysztof Żabicki, Wojsk Specjalnych – płk Grzegorz Piotrowski, Dowództwa Garnizonu Warszawa – płk Jarosław Sosiński. W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele: Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – płk Zbigniew Krzywosz, Komendanta Głównego Policji – mł. insp. Ryszard Garbarz oraz służb, z którymi Żandarmeria Wojskowa współpracuje w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Konkurs „Lex et Patria”, organizowany nieprzerwalnie od 2006 roku, umożliwia Żandarmerii Wojskowej wyłonienie i wyróżnienie najbardziej praworządnych jednostek wojskowych oraz żołnierzy kierujących się najwyższymi standardami służbowymi i moralnymi. Formacja, dzięki promowaniu takich wartości jak uczciwość, bezinteresowność i przyzwoitość, przyczynia się do utrzymania wysokiego kapitału zaufania Polaków do munduru.

W tym roku tytuł najbardziej praworządnej jednostki w Siłach Zbrojnych RP przyznano: 1 Pułkowi Saperów w Brzegu (dowódca: płk Jan Pajestka, Wojska Lądowe), 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie (dowódca: płk pil. Jacek Łazarczyk, Siły Powietrzne), Dywizjonowi Okrętów Bojowych w Gdyni (dowódca: kmdr Jacek Kosiński, Marynarka Wojenna), Jednostce Wojskowej AGAT (dowódca: płk Sławomir Berdychowski, Wojska Specjalne), Pułkowi Ochrony (dowódca: płk Krzysztof Zakrzewski, Dowództwo Garnizonu Warszawa) i 8 Batalionowi Remontowemu w Kołobrzegu (dowódca: ppłk Paweł Prządka, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych). Statuetki orła dowódcom i przedstawicielom wyróżnionych jednostek wręczyli, w imieniu ministra obrony narodowej, komendant główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław Rozmus i dyrektor DWiPO płk Jerzy Gutowski oraz prezes Stowarzyszenia ŻW „Żandarm” płk rez. Jan Skośkiewicz.

10 kwietnia br. Kapituła VIII Edycji Konkursu „Lex et Patria” wyłoniła żołnierzy, którzy niecodziennymi czynami lub wzorową postawą służbową, wzbudzili podziw przełożonych i kolegów oraz udowodnili, że w Siłach Zbrojnych RP służą osoby o dużej wrażliwości społecznej i wysokich standardach moralnych. Do grona laureatów indywidualnych konkursu „Lex et Patria” dołączyli: chor. Arkadiusz Drężek z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, st. sierż. Sławomir Piotrowski z 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie, st. sierż. Artur Nowojski z 10 Brygady Logistycznej w Opolu i st. kpr. Andrzej Zaręba z Pułku Ochrony. Nagrody rzeczowe zwycięzcom indywidualnym wręczyli gen. dyw. dr Mirosław Rozmus, płk Jerzy Gutowski oraz płk rez. Jan Skośkiewicz.

Komendant główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław Rozmus, gratulując laureatom konkursu „Lex et Patria”, podkreślał, że jest to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w resorcie obrony narodowej. – Nagroda staje się wymiernym wyznacznikiem sukcesu. To cieszy nas, współorganizatorów. Bo czymże innym jak nie sukcesem jest dowodzenie najbardziej praworządną w danym roku jednostką wojskową? – zwrócił się do uhonorowanych statuetką orła dowódców. Mówiąc o zadaniach żandarmerii, komendant akcentował: – Robimy wszystko, aby prawo i dyscyplina były przestrzegane, stawiając przede wszystkim na profilaktykę i prewencję oraz na zabezpieczenie działalności wojsk zgodnie z wolą i decyzjami poszczególnych dowódców. Skuteczną promocją praworządności jest również pokazanie tych, którzy w swojej służbie kierują się najwyższymi standardami służbowymi i moralnymi.
I właśnie za pomocą konkursu „Lex et Patria” chcemy pokazać, że warto być uczciwym, praworządnym i ofiarnym. Najlepsi nie mogą być anonimowi. Wszystkim nam musi zależeć, aby pokazywać ludzi, dla których służba w wojsku jest przede wszystkim misją i pasją. Komendant zaznaczył również, że konkurs „Lex et Patria” przyczynia się do uhonorowania tych wszystkich, którzy w swojej służbie dobro państwa, Sił Zbrojnych PR, a czasem po prostu drugiego człowieka w potrzebie stawiają na pierwszym miejscu.

Organizatorami konkursu „Lex et Patria” są: Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Stowarzyszenie Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”.

Laureaci główni:

•    1 Pułk Saperów w Brzegu (Wojska Lądowe). Pododdziały 1 Pułku Saperów zostały czterokrotnie wyróżnione mianem najlepszego pododdziału Wojsk Lądowych. Żołnierze tej jednostki od 1974 roku służą w wielu misjach pokojowych i stabilizacyjnych na całym świecie. Do podstawowych zadań pułku należy: rozminowywanie, rozpoznanie inżynieryjne, rozbudowa infrastruktury, wydobywanie i oczyszczanie wody, rozbudowa baz oraz załadunek i transport.
– dowódca: płk Jan Pajestka

•    8 Baza Lotnictwa Transportowego w Krakowie (Siły Powietrzne) wchodzi w skład 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego z siedzibą w Powidzu. Przeznaczona jest do: zabezpieczenia i realizacji zadań transportu lotniczego na rzecz jednostek wojskowych Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Polskich Kontyngentów Wojskowych, zabezpieczenia logistycznego 32 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania, Trzeciej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz sojuszniczych sił wzmocnienia w ramach wsparcia państwa gospodarza (HNS) w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
– dowódca: płk pil. Jacek Łazarczyk

•    Dywizjon Okrętów Bojowych w Gdyni (Marynarka Wojenna) uczestniczy w następujących ćwiczeniach międzynarodowych: prowadzenie operacji wymuszania pokoju i zwalczania terroryzmu na morzu, ćwiczenie operacji reagowania kryzysowego na morzu, ćwiczenie Sił Natychmiastowego Reagowania NATO, poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie okrętów, kontrola żeglugi, operacja embarga. Do zadań jednostki należy: przygotowanie do prowadzenia działań w systemie narodowym i sojuszniczym, prowadzenie działań demonstracyjnych, prowadzenie rozpoznania, niszczenie okrętów nawodnych i podwodnych w rejonie działań bojowych na wysuniętych rubieżach.
– dowódca: kmdr Jacek Kosiński

•    Jednostka Wojskowa AGAT (Wojska Specjalne) jest przeznaczona do prowadzenia operacji specjalnych, zarówno w kraju jak i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Do głównych zadań jednostki należy prowadzenie akcji snajperskich, przeciwterrorystycznych, zasadzek oraz ochrona krytycznej infrastruktury.
– dowódca: płk Sławomir Berdychowski

•    Pułk Ochrony (Dowództwo Garnizonu Warszawa) jest odpowiedzialny za ochronę i obronę obiektów i instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej. Do najważniejszych zadań jednostki należy: organizacja ochrony doraźnej, konwojowanie przesyłek specjalnych i pieniężnych, utrzymywanie wydzielonych sił i środków w gotowości do udziału w akcjach ratowniczych oraz likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych.
płk Krzysztof Zakrzewski

•    8 Batalion Remontowy w Kołobrzegu (Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych) realizuje m.in. zabezpieczenie techniczne oddziałów i pododdziałów w wyznaczonym rejonie odpowiedzialności oraz utrzymuje stałą gotowość bojową i mobilizacyjną oraz przygotowuje i zgrywa grupy ewakuacyjno-remontowe.
– dowódca: ppłk Paweł Prządka

Laureaci indywidualni:

•    Chorąży Arkadiusz Drężek (15 Giżycka Brygada Zmechanizowana) zapobiegł nieszczęściu na drodze. Żołnierz, jadąc prywatnym pojazdem osobowym, zauważył, że wyprzedzające go auto stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Chorąży Drężek błyskawicznie zareagował – po zatrzymaniu samochodu okazało się, że kierowca jest w stanie upojenia alkoholowego.

•    Starszy sierżant Sławomir Piotrowski (6 Batalion Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie) swoją postawą i zaangażowaniem przyczynił się do ustalenia i zatrzymania sprawcy przestępstwa (zabójstwo sąsiada).

•    Starszy sierżant Artur Nowojski (10 Brygada Logistyczna w Opolu), będąc świadkiem włamania do garażu, zatrzymał przestępcę i przekazał go przybyłym na miejsce funkcjonariuszom Policji.

•    Starszy kapral Andrzej Zaręba (Pułk Ochrony), stając w obronie pracownicy jednego z punktów bukmacherskich, udaremnił wymuszenie rozbójnicze. Żołnierz z narażeniem własnego zdrowia i życia (otrzymał kilka uderzeń w głowę) wytrącił broń z ręki sprawcy napadu i zmusił go do ucieczki. Pozostawione na miejscu zdarzenia dokumenty pozwoliły Policji schwytać napastnika.

Tekst i zdjęcia: Sylwia Guzowska
MON-FB
MON-Tweet