MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Prezydent podpisał ustawę reformującą system kierowania i dowodzenia SZ RP
2013-07-22

"Jest to zmiana, która dostosowuje system dowódczy do realnych potrzeb, realnych możliwości i zadań stojących przed polskimi siłami zbrojnymi" - mówił prezydent B. Komorowski chwilę przed podpisaniem ustawy z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o Urzędzie MON oraz niektórych innych ustaw.

W poniedziałek, 22 lipca br., w Sztabie Generalnym WP Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw - usprawniającą i unowocześniającą system kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. W uroczystości uczestniczyli m.in. minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, przedstawiciele parlamentu, kierownictwa MON i kadra dowódcza SZ RP, z szefem Sztabu Generalnego WP gen. broni Mieczysławem Gocułem na czele.
 
Nowelizacja ustawy o urzędzie ministra obrony pozwoli zmniejszyć liczbę centralnych dowództw, zmieni też rolę Sztabu Generalnego. Podczas ceremonii podpisania ustawy prezydent mówił, że otwiera ona drogę do głębokiej zmiany w polskich siłach zbrojnych. Dodał, że nowelizacja dostosuje struktury dowódcze do wielkich zmian, które już zaszły w siłach zbrojnych poprzez ich profesjonalizację i ograniczenie ich liczebności. Odnosząc się do ustawy prezydent Bronisław Komorowski mówił, że nowelizacja ustawy to "zmiana, która pozwala na uzyskanie pełnej spójności polskiego systemu dowodzenia z systemem NATO-wskim".

W ostatnich latach to jedna z najważniejszych i priorytetowo traktowana reforma w polskiej armii, której celem jest konsolidacja systemu dowodzenia wokół trzech podstawowych funkcji - planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego. System dowodzenia ma być taki sam w czasie pokoju, jak i kryzysu lub wojny.

"W pracy nad projektem zmian zaangażowanych było bardzo wiele osób,  na różnych szczeblach. Dziękuję im wszystkim" - mówił uczestniczący w uroczystości minister obrony Tomasz Siemoniak.

"Rozstrzygnięcia zawarte w ustawie konsolidują dowodzenie, ujednolicają system dowodzenia czasu pokoju i wojny, tworzą realnie połączone dowodzenie oraz pogłębiają cywilną kontrolę nad armią. Są to w moim przekonaniu zmiany bardzo potrzebne, zgodne z Konstytucją i tworzące przejrzysty, dobry system. Zmiany te, przygotowane przez praktyków, były szeroko konsultowane, dwukrotnie poświęcała im uwagę Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Rada Ministrów. W nowej strukturze nie zabraknie miejsca dla żadnego dobrego, ambitnego oficera. Liczę bardzo na każdego z was, służących dzisiaj w centralnych instytucjach. Jesteście potrzebni Siłom Zbrojnym" - podkreślił szef resortu obrony.

Minister zaznaczył, że "wyzwania stojące przez Polską w sferze bezpieczeństwa wymagają ciągłej elastyczności i głębokiego zaangażowania ludzi. Musimy realizować nasze plany modernizacyjne, mimo trudności budżetowych. Musimy dbać o żołnierzy, o ich status, o ich wyszkolenie, o ich głęboką patriotyczną motywację. Musimy dbać o spójność i niezawodność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Musimy też sprawnie i nowocześnie organizować nasze instytucje i procedury w siłach zbrojnych, bo bez sprawnego dowodzenia na szczeblu centralnym zmarnujemy wielki codzienny wysiłek żołnierzy oraz wysiłek obywateli - podatników, którzy wojsko otaczają swoim szacunkiem i wysoką akceptacją. Kamieniem milowym, w realizacji tych celów, jest dzisiejsza reforma systemu dowodzenia" - powiedział minister.

***

Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez polski Parlament 12 lipca 2013 r.

Reforma jest dokończeniem zapoczątkowanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, w okresie kiedy pełnił funkcję Ministra Obrony Narodowej, zmian w systemie kierowania i dowodzenia. Konsolidacja systemu została również ujęta, jako jeden z priorytetów w określonych przez prezydenta "Głównych kierunkach rozwoju SZ RP i ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022".

W przygotowaniu założeń oraz rządowego projektu ustawy Ministerstwo Obrony Narodowej wspierane było przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Reforma zakłada racjonalną konsolidację systemu dowodzenia wokół jego trzech podstawowych funkcji - planowania strategicznego, bieżącego dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego - sprzężonych bezpośrednio z kierowaniem politycznym. Jednocześnie reforma zakłada ujednolicenie systemu kierowania i dowodzenia na czas pokoju, kryzysu i wojny.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Sztab Generalny WP ma zostać przekształcony w organ planowania i doradztwa strategicznego. Natomiast obecne organy dowodzenia zostaną zintegrowanie w dwa dowództwa strategiczne: Dowództwo Generalne Rodzajów SZ - odpowiedzialne za ogólne dowodzenie wojskami w czasie pokoju, łączące dotychczasowe dowództwa: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych; Dowództwo Operacyjne Rodzajów SZ - odpowiedzialne za dowodzenie operacyjne w czasie wojen, kryzysów, a także dowodzenie wojskami wydzielonymi do udziału w zagranicznych misjach pokojowych.

Po zmianach, ministrowi obrony narodowej będą podlegać bezpośrednio: Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, co w pełni odwzoruje konstytucyjną zasadę cywilnej i demokratycznej kontroli nad armią.

Szef Sztabu Generalnego WP będzie organem pomocniczym ministra. Do jego zadań ma należeć m.in.: planowanie strategicznego użycia sił zbrojnych, programowanie ich wieloletniego rozwoju oraz doradzanie ministrowi obrony narodowej, rządowi i prezydentowi sprawach dotyczących ogólnej i operacyjnej działalności SZ. Natomiast kierowanie całokształtem działalności sił zbrojnych minister obrony narodowej będzie realizował przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
MON-FB
MON-Tweet


GALERIA