MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Przekazanie dowodzenia w 2 Korpusie
2013-07-29

W obecności przełożonych, podwładnych i licznego grona przyjaciół dotychczasowy dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego generał dywizji doktor Jerzy Biziewski przekazał dowodzenie swojemu następcy.

Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się 26 lipca w siedzibie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. Meldunek od zdającego obowiązki generała dywizji Jerzego Biziewskiego oraz przyjmującego generała brygady Andrzej Knapa przyjął Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Głowienka. Szczególnie podniosłym momentem ceremonii było przekazanie sztandaru, który z rąk ustępującego dowódcy przejął nowy dowódca generał brygady Andrzej Knap.

Za szczególne osiągnięcia w dowodzeniu Korpusem, a także ponadprzeciętne zaangażowanie w wykonywanie obowiązków służbowych generał Biziewski został odznaczony Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę oraz Kordzikiem Honorowym Wojsk Lądowych. „Generał Biziewski to nie tylko świetnie wykształcony, ale także bardzo doświadczony żołnierz. Powierzenie mu tak ważnego stanowiska, jak to które obejmie za kilka dni w strukturach NATO, to nie tylko wyraz uznania dla jego osobistych dokonań, ale także dowód uznania do całego Wojska Polskiego” – podkreślał dekorując odchodzącego dowódcę 2 Korpusu generał broni Zbigniew Głowienka.

Kończący swoją trzyletnią służbę w krakowskim Korpusie, generał Biziewski nie ukrywał, że to dla niego trudny moment. Mimo dumy, jaką odczuwał z powodu powierzenia mu kolejnego ważnego stanowiska służbowego, z żalem żegnał się z ludźmi, którymi dowodził i współpracował przez ostatnie trzy lata. Za wspólną służbę dziękował zarówno swoim bezpośrednim współpracownikom i podwładnym, jak też swojemu poprzednikowi, od którego w 2010 roku przejmował Korpus – generałowi broni Zbigniewowi Głowience. Dużo ciepłych słów skierował pod adresem obecnych na uroczystości przedstawicieli władz Krakowa i województwa małopolskiego oraz braci kurkowych.

Z żalem generała Biziewskiego żegnał też prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski, który podkreślał bardzo dobrą współpracę, na jaką zawsze miasto mogło liczyć ze strony Korpusu. W dowód uznania włodarz miasta odznaczył generała Biziewskiego odznaczeniem za zasługi dla miasta Krakowa „Honoris Gratia".

Odchodzący dowódca zapewnił, że w tej kwestii nic się nie zmieni, a jego następca, który był dotychczas zastępcą, generał brygady Andrzej Knap z pewnością kontynuował będzie te dobre praktyki. „Dziękuję władzom regionu i królewskiego stołecznego miasta Krakowa za pomoc i wspólne organizowanie wielu przedsięwzięć na terenie krakowskiego garnizonu i Małopolski. A mojemu następcy życzę powodzenia na nowym stanowisku służbowym” – mówił generał Biziewski.

W uroczystości przekazania dowodzenia w 2 Korpusie wzięli udział między innymi: senator Bogdan Klich, wiece wojewoda małopolski Andrzej Haręźlak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, były dowódca Korpusu generał broni Edward Gruszka, zastępca Dowódcy Wojsk Specjalnych pułkownik Jerzy Gut, dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej pułkownik Adam Joks, członkowie Krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”, kadra i pracownicy 2. Korpusu Zmechanizowanego.

Generał dywizji doktor Jerzy Biziewski był dowódcą 2 Korpusu zmechanizowanego / Komponentu Lądowego od 1 czerwca 2010 do 26 lipca 2013 roku. Z dniem 1 sierpnia bieżącego roku obejmie stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu w SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers) w Mons (Belgia).

Tekst: Jacek Matuszak

Zdjęcia: Sławomir Galicki

***

Gen. dyw. dr Jerzy Biziewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1979), Akademii Sztabu Generalnego WP (1988) i Akademii Obrony Narodowej, gdzie w 1994 r. uzyskał stopień doktora. Ukończył również podyplomowe studia strategiczno-operacyjne w Akademii Obrony Królestwa Danii (1996), a także szereg kursów operacyjno-taktycznych, m.in. w Centrum Szkolenia NATO w Oberammergau (Niemcy) i HMS DRYAD (Wielka Brytania).

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1979 roku jako dowódca plutonu piechoty, a następnie dowódca kompanii i batalionu zmechanizowanego w 49. pułku zmechanizowanym. W latach 1988-1990 pełnił obowiązki szefa sztabu 36. pułku zmechanizowanego, potem, do roku 1994 był słuchaczem studiów doktoranckich i wykładowcą w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1994-1996 ukończył kurs języka duńskiego i kurs strategiczno-operacyjny w Danii. W latach 1996-1998 był adiunktem w Katedrze Taktyki, a następnie Katedrze Strategii AON. Od roku 1998 do 2002 służył w Sztabie Generalnym WP jako szef Wydziału Analiz Operacyjno-Strategicznych oraz szef Oddziału Operacji Kryzysowych. W latach 2002-2005 był szefem Oddziału Transportu i Ruchu Wojsk w Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Brunssum (Holandia). W roku 2005 został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Operacji Bieżących Sztabu Generalnego WP. W latach 2006-2009 dowodził 1. Warszawską Brygadą Pancerną, a następnie, w 2007 roku, został dowódcą II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Od 1 czerwca 2010 do 26 lipca 2013 roku. był dowódcą 2. Korpusu Zmechanizowanego. Od 1 sierpnia bieżącego roku obejmie stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu SHAPE NATO w Mons (Belgia).

 

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA