MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Minister ON pożegnał generałów kończących służbę w WP
2003-07-23

Minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński przyjął kończących zawodową służbę wojskową – asystenta dowódcy WLiOP gen. dyw. pil. Romana Baszuka,

Minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński przyjął kończących zawodową służbę wojskową – gen. dyw. prof. dr. hab. Bolesława Balcerowicza ustępującego ze stanowiska komendanta-rektora Akademii Obrony Narodowej oraz asystenta dowódcy WLiOP gen. dyw. pil. Romana Baszuka, pełniącego jednocześnie funkcję pełnomocnika ministra ON – dyrektora Programu Wdrażania na Wyposażenie SZ RP Samolotu Wielozadaniowego. W uroczystości uczestniczyli wiceministrowie ON - Janusz Zemke, Maciej Górski i Andrzej Towpik, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych: MW - admirał floty Ryszard Łukasik, WLiOP - gen. broni dr hab. pil. Ryszard Olszewski i WL – gen. broni Edward Pietrzyk oraz dyrektorzy – Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego gen. bryg. Zbigniew Jabłoński i Sekretariatu MON gen. bryg. Witold Szymański. Minister ON podziękował żegnającym się z mundurem generałom za wzorowe wypełnianie żołnierskich powinności i znaczący wkład w rozwój naszych sił zbrojnych. Podkreślił także ich bogatą wiedzę i profesjonalizm oraz trud włożony w wychowanie kolejnych pokoleń kadr dowódczych. * * * Gen. dyw. prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz (ur.1943) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Sztabu Generalnego WP oraz Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR. Dowodził m.in. 6 pułkiem zmechanizowanym w Częstochowie oraz dywizjami zmechanizowanymi – 2 w Nysie i 12 w Szczecinie. W 1991 r. skierowany został do Akademii Obrony Narodowej, gdzie początkowo pełnił funkcję komendanta wydziału, a od roku 2000 komendanta tej uczelni. Współtworzył narodową doktrynę obronną. Jest autorem licznych prac z dziedziny wojskowości i bezpieczeństwa międzynarodowego, doktorem honoris causa Akademii Obrony Armii Czeskiej oraz słowackiej Akademii Wojskowej w Liptowskim Mikulaszu. * * * Gen. dyw. pil. Roman Baszuk (ur. 1945) ukończył jako prymus Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie i Akademię Wojskową Narodowej Armii Ludowej NRD. Był m.in. dowódcą 11 pułku lotnictwa myśliwskiego oraz 3 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju we Wrocławiu (1995-1999). Od 1999 r. pełnił funkcję szefa Logistyki Dowództwa WLiOP, zaś w ub. roku objął stanowisko asystenta dowódcy WLiOP. Wniósł wiele zaangażowania w pracach komisji dokonującej przetargu na samolot wielozadaniowy dla naszych sił powietrznych.

MON-FB
MON-Tweet