MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Polsko-niemiecko-litewsko-łotewsko-słowacka Grupa Bojowa
2006-11-12

W poniedziałek, 13 listopada br., minister obrony narodowej Radosław Sikorski uczestniczył w odbywającym się w Brukseli, w ramach GAERC – Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (General Affairs and External Realtions Council), wspólnym spotkaniu ministrów obrony i spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Wspólnie z szefami resortów obrony Niemiec, Litwy, Łotwy i Słowacji, podpisał Memorandum of Understanding w sprawie utworzenia wspólnej polsko-niemiecko-litewsko-łotewsko-słowackiej Grupy Bojowej.

Podczas sesji ministrowie przedyskutowali zagadnienia związane z rozwojem unijnych zdolności wojskowych. W tym kontekście podniesiono znaczenie rozwoju europejskich sił bojowych wskazując, że rozwijanie Grup Bojowych pozwoli Europejczykom na szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia nagłej konieczności zapobieżenia wybuchowi konfliktu, zaprowadzenia i utrzymywania pokoju lub udzielenia pomocy humanitarnej.
Tematem spotkania były również kwestie dotyczące operacji w Kongo. Dokonując przeglądu aktualnej sytuacji w tym kraju szefowie resortów obrony państw UE pozytywnie ocenili dotychczasowe osiągnięcia misji wskazując na fakt, iż obecność europejskich żołnierzy miała wyraźny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i stabilizacji zarówno w okresie wyborów, jak i w czasie je poprzedzającym.
Podczas posiedzenia Rady Sterującej Europejskiej Agencji Obrony ministrowie obrony podjęli historyczną decyzję o uruchomieniu pierwszego wspólnego Programu Badawczego w obszarze Ochrony Wojsk.  Budżet programu wynosi 54.23 miliony euro. Wkład Polski, obok Francjii Niemiec, jest jednym z największych i wynosi 10 milionów euro.
Szefowie resortów obrony przyjęli również budżet Agencji oraz plan pracy na rok 2007. Obejmuje on między innymi opracowanie Planu Rozwoju Zdolności Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, Europejskiej Strategii Badań i Technologii Obronnych, rozwój Europejskiego Rynku Obronnego oraz współpracę w zakresie wspólnego pozyskiwania uzbrojenia.
Minister Sikorski wziął także udział w zorganizowanej przez prezydencję fińską oraz Security&Defence Agenda konferencji poświęconej tworzeniu europejskiej bazy technologii i przemysłu obronnego. Uczestnikami debaty byli również wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Gunter Verheugen, dyrektor EDA Nick Witney, minister obrony Finlandii Seppo Kaariainen., sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Niemiec Christian Schmidt oraz przewodniczący AeroSpace and Defence Industries Association Charles Edelstenne.
Wspólnie z szefami resortów obrony Niemiec, Litwy, Łotwy i Słowacji minister Radosław Sikorski podpisał również Memorandum of Understanding w sprawie utworzenia wspólnej polsko-niemiecko-litewsko-łotewsko-słowackiej Grupy Bojowej. Zgodnie z planem grupa osiągnie gotowość operacyjną w pierwszej połowie 2010 roku, a Polska będzie w niej pełnić funkcję państwa ramowego.
Komentując obecność naszego kraju w składzie grupy bojowej minister Sikorski podkreślił, że Polska jest żywotnie zainteresowana nie tylko rozwojem Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale także zdolności obronnych Unii Europejskiej. Przypomniał też o obecności 130 polskich żołnierzy w Kongu oraz zaznaczył, iż chcielibyśmy, aby wrócili do kraju przed końcem bieżącego roku.
Szef resortu obrony zaproponował również powołanie następnej Grupy Bojowej, w której skład mogłyby wejść kraje Trójkąta Weimarskiego.
PRZEMÓWIENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ RADOSŁAWA SIKORSKIEGO

MON-FB
MON-Tweet