MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Wręczenie sztandaru Wielonarodowej Brygadzie Czesko-Polsko-Słowackiej
2003-09-19

W poniedziałek 22 bm. szef Sztabu Generalnego WP generał Czesław Piątas przebywał w m. Topolčany na Słowacji,

W poniedziałek 22 bm. szef Sztabu Generalnego WP generał Czesław Piątas przebywał w m. Topolčany na Słowacji, gdzie wziął udział w uroczystości wręczenia sztandaru Wielonarodowej Brygadzie Czesko-Polsko-Słowackiej oraz wstęg narodowym batalionom wchodzącym w skład tej jednostki. W imieniu prezydenta RP, zwierzchnika sił zbrojnych Aleksandra Kwaśniewskiego sztandar wręczyła wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak. * * * Wielonarodowa Brygada Czesko-Polsko-Słowacka została utworzona z zadaniem prowadzenia operacji pokojowych zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych w ramach NATO lub Unii Europejskiej, samodzielnie lub poprzez częściowe wydzielenie odpowiednich sił wraz ze wsparciem bojowym i logistycznym. Powinna też zapewnić rotację wydzielonych elementów w ramach prowadzonych operacji pokojowych. Umowę rządową w sprawie powołania do życia tej jednostki sygnowali ministrowie obrony trzech państw 20 września 2001 r. na Słowacji, a w lipcu następnego roku dokument podpisał prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych Aleksander Kwaśniewski. W skład brygady wchodzą następujące jednostki: czeski 46 dywizjon artylerii z Pardubic, słowacki batalion szybkiego reagowania z Martina oraz 6 batalion desantowo-szturmowy z 6 Brygady Desantowo-Szturmowej z Gliwic. Dowództwo i sztab znajduje się w mieście Topolčany na Słowacji. Swoją działalność jednostka zainicjowała oficjalnie w dniu 30 maja 2002 roku. Jej dowódcą jest oficer armii słowackiej. Zgrywanie jednostki będzie się odbywać w latach 2004-2005. Osiągnięcie gotowości bojowej przewidziane jest do końca roku 2005.

MON-FB
MON-Tweet