MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Gala sportu wojskowego
2007-03-22

W czwartek, 22 marca 2007 r. w Dowództwie Wojsk Lądowych odbyła się „Gala sportu wojskowego” na której podsumowana została działalność sportowa w Siłach Zbrojnych w 2006 roku.

Podczas spotkania, w którym udział wziął minister ON Aleksander Szczygło zostały wręczone m.in.: indywidualne wyróżnienia żołnierzom za najlepsze wyniki w sporcie powszechnym. W uroczystej gali uczestniczyli także: szef Sztabu Generalnego WP generał Franciszek Gągor, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Roman Polko, sekretarz stanu w MON Jacek Kotas, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu Grzegorz Schreiber, I z-ca szefa SGWP gen. broni Lech Konopka, zastępca dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski oraz sportowcy, trenerzy i działacze sportowi. Oragizatorem "Gali sportu wojskowego" było Dowództwo Wojsk Lądowych, Wojskowa Federacja Sportu oraz Redakcja Wojskowa.
Podczas uroczystej Gali Sportu Wojska Polskiego w siedzibie Dowództwa Wojsk Lądowych na warszawskiej Cytadeli zostały wręczone nagrody m.in najlepszym trenerom i zawodnikom minionego roku. Fundatorem jednej z nagród, którą otrzymała potrójna mistrzyni świata w pięcioboju nowoczesnym Mara Dziadura (CWKS Legia) był Prezydent RP Lech Kaczyński. W imieniu Prezydenta RP nagrodę wręczył zastępca szefa BBN gen. bryg Roman Polko. W trakcie uroczytości została także przyznana jedna z ważniejszych nagród w sporcie - nagroda FAIR PLAY. Wyróżnienie to otrzymał st.chor.szt. Grzegorz Urbanowski z Wrocławia.

LAUREACI PLEBISCYTU POLSKI ZBROJNEJ I WYRÓŻNIENI ZA 2006 r.

ZAWODNICY SENIORZY  (PZ)

1. Marta DZIADURA - CWKS Legia Warszawa;
2. Paulina BOENISZ - CWKS Legia Warszawa;
3. Sylwia CZWOJDZIŃSKA - CWKS Legia Warszawa;
4. Krzysztof MIKOŁAJCZAK - CWKS Legia Warszawa;
5. st.plut. Artur MICHALKIEWICZ - ZS WLąd. Wrocław;
6. st.szer.ndt  Paweł BAUMAN -  GS WLąd. Bydgoszcz;
7. st.szer. zaw. Marcin MARCINISZYN - ZS WLąd. Wrocław;
8. st.szer. zaw. Marcin JĘDRUSIŃSKI -ZS WLąd. Wrocław;
9. mł.chor. Piotr BANASIK - 36 splt Warszawa;
10. mł.chor. Piotr AUGUSTYNIAK -OSSWR Bydgoszcz;

ZAWODNICY JUNIORZY (PZ)

1. Katarzyna PITER -WKS Grunwald Poznań;
2. Ewelina BAREJ - CWZS Zawisza Bydgoszcz;
3. Łukasz SZCZUREK - BKS WP Kościelisko;
4. Michał KACER - CWKS Legia Warszawa;
5. Ewelina KLOCEK - WKS Śląsk Wrocław;

TRENERZY

1. Jan ŻÓŁKIEWSKI - CWKS Legia Warszawa;
2. Józef LISOWSKI - WKS Śląsk Wrocław;
3. Ryszard KWIATKOWSKI - CWZS Zawisza Bydgoszcz;
4. st.chor.szt. Józef TRACZ -  ZS WLąd. Wrocław;
5. st.sierż. Piotr KRAJEWSKI - ZS SP Poznań;

FAIR PLAY

1. st.chor.szt. Grzegorz URBANOWSKI; ZS WLąd. Wrocław;

NADZIEJA SPORTU POWSZECHNEGO

1. Krzysztof ZWARYCZ; WKS Flota Gdynia;

WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU – HERKULESY

1. Robert MAĆKOWIAK - WKS Śląsk;
2. płk rez. Paweł MATUSZAK -  DPOW Bydgoszcz;
3. Wojciech PIEKARSKI -„Polska Zbrojna”;

WOJSKOWA FEDERACJA SPORTU – PLAKIETY

1.Waldemar SKRZYPCZAK - Dowódca WLąd.;
2.Krzysztof SIKORA - Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności

PODSUMOWANIE SPORTU POWSZECHNEGO

I. Klasyfikacja generalna Sportu Powszechnego:    

1  m-ce Pomorski Okręg Wojskowy 
Dowódca POW Bydgoszcz – gen. bryg. Zbigniew DULEBA

2  m-ce Śląski Okręg Wojskowy
Dowódca SOW – gen.dyw. Fryderyk CZEKAJ

3  m-ce  3 Korpus Obrony Powietrznej
Dowódca 3 KOP – płk Wojciech ŚWINDER

II.  Klasyfikacja generalna Mistrzostw Szkolnictwa Wojskowego:  

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Koszalin
Komendanta CSzSP w Koszalinie – płk Jan OLECH

III. Najlepsze Jednostki Wojskowe w Rodzajach Sił Zbrojnych:

1. 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej Żagań – za osiągnięcie najlepszych wyników w Wojskach Lądowych w sporcie powszechnym za 2006 rok, Dowódca - gen.dyw. Paweł LAMLA

2. 61 Skwierzyńska Brygada Rakietowa OP Skwierzyna – za osiągnięcie najlepszych wyników w Siłach Powietrznych w sporcie powszechnym za 2006 rok, Dowódca - płk Stefan MORDACZ

3. 3 Flotylla Okrętów Gdynia – za osiągnięcie najlepszych wyników w Marynarce Wojennej RP w sporcie powszechnym za 2006 rok, Dowódca - kmdr Marek KURZYK

IV. Najlepsi organizatorzy zawodów sportowych: 

1. 31 Baza Lotnicza Poznań - za najlepiej zorganizowaną imprezę sportu powszechnego (mistrzostwa wojska polskiego w piłce siatkowej) w 2006 roku, Dowódca – ppłk Sławomir SMUKTONOWICZ

2. 1 Mazurska Brygada Artylerii Węgorzewo – za najlepiej zorganizowaną imprezę sportu wyczynowego (Mistrzostwa Europy CISM w Żeglarstwie)  w 2006 roku, Dowódca - płk Stanisław SŁAPCZYŃSKI

V. 10 najlepszych sportowców Wojska Polskiego w 2006 r. w sporcie powszechnym:

1. por. Grzegorz PATEREK (pięciobój lotniczy) – 3 KOP Wrocław (SP)
2. por. Robert FOKS (strzelanie z PW kadry) – 3 KOP Wrocław (SP)
3. kpr. Jakub KUREK (tenis ziemny) – 1 DZ Legionowo (WLąd)
4. st. szer. pchor. Paweł REGLIŃSKI (strzelanie z kbk AK) – WSOWLąd. Wrocław
5. ppor. Wojciech MYŚLIWIEC (żeglarstwo) – Z Inf. MW Gdynia
6. szer. ndt. Mateusz DEMCZYSZAK (biegi przełajowe) – ŚOW Wrocław (WLąd.)
7. sierż. Krzysztof MOL (pięciobój wojskowy)  – 11 LDK Panc. Żagań
8. bosm. pchor. Magdalena KARAŚ (radioorientacja sport) – AMW Gdynia
9. bosm. pchor. Dagmara CIERPISZ (pływanie) – AMW Gdynia
10. mł. chor. Dariusz KUSZ (pływanie) – ŚOW Wrocław (WLąd.)

VI. Wyróżnieni medalem: „Za zasługi w rozwoju kultury fizycznej w wojsku polskim”

1. pan Tomasz MARCINKOWSKI – Ministerstwo Sportu
2. pan Krzysztof SIKORA  – DW i PO Warszawa
3. kmdr por. Bogdan KACPROWICZ – DMW RP Gdynia (MW)
4. por. Jarosław POŹDZIK – ZS MW Gdynia (MW)
5. mł. chor. sztab. mar. Ireneusz KAMIŃSKI – AMW Gdynia (MW)
6. mjr Leszek KORSZUN – ZS WLąd. Wrocław
7. mjr Sylwester OSTROWSKI – ZS WLąd. Wrocław
8. kpt. Wiesław CZAPIEWSKI – GS WLąd. Bydgoszcz
9. st. sierż  Piotr MORSZTYN – WSOWLąd. Wrocław
10. sierż. Radosław HORBIK – ZS SP Poznań (SP)
11. sierż. sztab. Grzegorz GAJDUS – ZS SP Poznań (SP)

SPORT W SIŁACH ZBROJNYCH RP
 
1. SPORT POWSZECHNY
Integralną częścią kultury fizycznej wojska jest sport powszechny, który ma na celu doskonalenie sekwencji ruchowych nabytych w trakcie zajęć programowych.
Jest on tym czynnikiem, który umożliwia każdemu żołnierzowi samorealizację celów zarówno ruchowych jak i emocjonalnych. Stanowi istotny element profilaktyki zdrowotnej, aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz integracji środowiska wojskowego.
Obowiązkowe zawody sportowe służą głównie kształtowaniu i wyrabianiu sprawności fizycznej, umiejętności sportowych oraz niezbędnych cech żołnierzy jak: woli walki i zwycięstwa, zaangażowania, koleżeństwa i przywiązania do macierzystego pododdziału, jednostki wojskowej itp. Dyscypliny i konkurencje tych zawodów objęte są współzawodnictwem indywidualnym i zespołowym.
Współzawodnictwo sportowe mobilizuje żołnierzy do systematycznej pracy treningowej, osiągania coraz lepszych wyników sportowych i szkoleniowych oraz uczy szacunku dla zwycięzców i pokonanych. Imprezy oraz zawody sportowe prowadzone są w dniach wolnych od zajęć. Ważną składową rywalizacji sportowej jest popularyzacja zwycięzców w konkurencjach indywidualnych i zespołowych przy pomocy dostępnych form i środków.
Głównym dokumentem normatywnym ustalającym rodzaj i liczbę zawodów wojskowych a także system i regulaminy ich rozgrywania, prowadzonych obowiązkowo w Siłach Zbrojnych RP na wszystkich szczeblach dowodzenia, jest opracowywany corocznie w Sztabie Generalnym WP „Plan - Kalendarz przedsięwzięć sportowych w Siłach Zbrojnych RP oraz regulaminy zawodów w sporcie powszechnym”. Jest to dokument stanowiący podstawę do planowania oraz wydawania szczegółowych regulaminów zawodów przez komórki zarządzające kulturą fizyczną w Wojsku Polskim.
W rywalizacji sportu powszechnego na szczeblu Wojska Polskiego uczestniczy  18 reprezentacji  współzawodniczących w 15 dyscyplinach sportowych.
Rokrocznie w zawodach organizowanych w ramach sportu powszechnego bierze udział około:
- 35 tys. kadry zawodowej i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w zawodach   na szczeblu rodzajów sił zbrojnych;
- ok. 7 tys. kadry zawodowej, słuchaczy i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w mistrzostwach wewnętrznych uczelni i szkół wojskowych;
- ok. 1,8 tys. kadry zawodowej, podchorążych i żołnierzy służby zasadniczej w Mistrzostwach Wojska Polskiego i centralnych zawodach sportowych.

Dowódcy wszystkich szczebli (oprócz przedsięwzięć zawartych w ww. „Planie - kalendarzu...”) organizują i prowadzą szereg dodatkowych przedsięwzięć sportowych w zależności od potrzeb, możliwości organizacyjno – finansowych i posiadanej infrastruktury.
Dowódcy garnizonów, w których stacjonują więcej niż dwie jednostki (instytucje) wojskowe, organizują w ramach lig garnizonowych imprezy oraz zawody sportowo – rekreacyjne obejmujące swym zasięgiem żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, kadrę, pracowników cywilnych, a także ich rodziny.
Za sport powszechny i wychowanie fizyczne odpowiedzialni są dowódcy jednostek wojskowych oraz szefowie i kierownicy instytucji wojskowych. Zajęcia w tym zakresie (treningi) prowadzą instruktorzy wychowania fizycznego mający odpowiednie kwalifikacje nadane im przez Akademie Wychowania Fizycznego.

2. SPORT WYCZYNOWY

2.1 Rys historyczny

Organizatorem sportu wyczynowego w Wojsku Polskim, w jego kilkudziesięcioletniej historii, były wojskowe kluby sportowe (WKS). Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych sport wyczynowy w wojsku funkcjonował w 21 WKS-ach, usadowionych w strukturach sił zbrojnych i korzystających z pomocy resortu obrony narodowej.
Dokonujące się zmiany w prawie regulującym działalność w sferze kultury fizycznej (ustawa z dnia 7 kwietnia1989 roku - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa  z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej) zmieniły charakter pomocy resortu obrony narodowej w działalności WKS-ów.
Na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 czerwca 1992 roku zostały powołane i rozpoczęły działalność z dniem 1 stycznia 1995 roku wojskowe ośrodki szkolenia sportowego (WOSS) - sportowe jednostki wojskowe utrzymywane z budżetu MON.
W 2001 r. w ramach restrukturyzacji Sił Zbrojnych RP dokonano zmian organizacyjnych w systemie funkcjonowania sportu wojskowego. Wówczas Minister Obrony Narodowej wydał decyzję z dnia 18 lipca 2001 roku, w wyniku, której do końca 2001 roku rozformowane zostały wojskowe ośrodki szkolenia sportowego.
W celu zachowania niezbędnego potencjału sportowego i możliwości realizacji zadań w zakresie przygotowania reprezentacji WP do udziału we współzawodnictwie organizowanym pomiędzy armiami zrzeszonymi w Międzynarodowej Radzie Sportu Wojskowego (CISM) oraz umożliwienia wypełnienia obowiązków resortu obrony narodowej wynikających ze znowelizowanej ustawy o kulturze fizycznej, w dniu 12 lutego 2002 roku przyjęta została przez Ministra Obrony Narodowej

„Koncepcja funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych RP”.
W konsekwencji ukazała się Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie funkcjonowania sportu w Siłach Zbrojnych RP oraz Wytyczne Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 22 kwietnia 2002 roku do funkcjonowania Zespołów i Grup Sportowych Rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie z ww. dokumentami sformowane zostały trzy zespoły i dwie grupy sportowe rodzajów sił zbrojnych
1) Zespół Sportowy Wojsk Lądowych we Wrocławiu
2) Zespół Sportowy Sił Powietrznych w Poznaniu
3) Zespół Sportowy Marynarki Wojennej w Gdyni
4) Grupa Sportowa Wojsk Lądowych w Warszawie
5) Grupa Sportowa Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Na potrzeby zespołów wydzielono ok. 190 etatów wojskowych.
Zadania szkoleniowo-sportowe zespoły realizują we współpracy z wojskowymi klubami sportowymi, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia  1 sierpnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu współpracy jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej ze stowarzyszeniami, prowadzącymi działalność związaną bezpośrednio z obronnością Państwa.
W zespołach i grupach sportowych RSZ rozwijanych jest 17 z 28 dyscyplin sportowych preferowanych w Międzynarodowej Radzie Sportu Wojskowego (CISM) zgodnie z załącznikiem 1.
Nadzór nad funkcjonowaniem zespołów sprawuje - zgodnie z „Regulaminem organizacyjnym MON” – Sztab Generalny Wojska Polskiego, który posiada w swoich strukturach Oddział Wychowania Fizycznego i Sportu.

2.2 Funkcjonowanie sportu wyczynowego w Siłach Zbrojnych RP

W pierwszym roku istnienia Zespołów i Grup Sportowych, przyjęto jako cel i realizowano zadania organizacyjne polegające na:
1) organizowaniu działalności sportowej w wybranych dyscyplinach sportu w celu przygotowania żołnierzy-sportowców do reprezentowania Sił Zbrojnych RP  w rywalizacji międzynarodowej;
2) prowadzeniu działalności metodyczno-szkoleniowej w dyscyplinach sportu przydatnych dla wojska oraz podwyższaniu kwalifikacji zawodowych kadry trenersko-instruktorskiej;
3) zapewnieniu warunków szkolenia sportowego i przygotowań do udziału w reprezentacji narodowej zawodnikom - członkom kadry narodowej - powołanym do zasadniczej służby wojskowej;
4) współpracy z polskimi związkami sportowymi, wojskowymi klubami sportowymi oraz innymi stowarzyszeniami w zakresie popularyzacji i rozwoju sportów przydatnych dla wojska;
5) organizowaniu, wspólnie z wojskowymi klubami sportowymi, zawodów i imprez sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w kalendarzach Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM);
6) organizowaniu imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla żołnierzy zawodowych i ich rodzin;
7) rozwijaniu dyscyplin sportu, które z punktu widzenia potrzeb wojska są uznawane jako przydatne (m.in. strzelectwo, bieg na orientację, pięcioboje wojskowe, sporty walki) z wyjątkiem spadochroniarstwa (spadochronowa reprezentacja Wojska Polskiego od 1 lipca 2002 roku funkcjonuje w ramach struktur utworzonego w 2 Bazie Lotniczej Bydgoszcz Ośrodka Szkolenia Służby Wysokościowo-Ratowniczej Sił Powietrznych.

Dla uelastycznienia polityki kadrowej stosuje się zamianę niektórych etatów podoficerskich na etaty szeregowych zawodowych umożliwiając w ten sposób żołnierzom zasadniczej służby wojskowej dalsze uprawianie  sportu wyczynowego.
Wprowadzenie do struktur etatów szeregowych zawodowych otworzyło również możliwości powoływania kobiet do sportu wojskowego. Reorganizację rozpoczęto w chwili wejścia nowej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych i trwa ona do chwili obecnej.
Oceniając poziom sportu w siłach zbrojnych zwraca się uwagę na nadrzędny cel jaki postawiono Zespołom i Grupom Sportowym w zakresie gromadzenia w swych strukturach reprezentantów Polski, potencjalnych medalistów zawodów sportowych najwyższej rangi oraz godzenia przez nich obowiązków służbowych żołnierza i sportowca. Dlatego w latach 2005/2006 zwolniono ze służby wojskowej zawodników osiągających słabe wyniki sportowe, a na ich miejsce powołano zawodników młodych, gwarantujących osiągnięcie sukcesów w postaci medali na Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwa świata i Europy.
Perspektywiczne plany szkoleniowe zmierzają do podniesienia potencjału i poziomu sportowego. W założeniach wszyscy żołnierze – sportowcy będą musieli posiadać wysoką klasę sportową, która umożliwi im zdobywanie medali na Igrzyskach Olimpijskich i zawodach międzynarodowych, zarówno wojskowych jak i cywilnych.
Zespoły i Grupy Sportowe tworzące sport wyczynowy Sił Zbrojnych RP w odróżnieniu od podobnych struktur sportowych krajów członkowskich NATO nie są strukturą posiadającą własne ośrodki szkolenia sportowego. Jednak na przestrzeni czasu potrafiły wypracować własny model funkcjonowania, podpisując szereg porozumień ze stowarzyszeniami sportowymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej, co w konsekwencji zabezpieczyło prowadzenie działalności sportowej.

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA SIŁ ZBROJNYCH W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

1. MIĘDZYNARODOWA RADA SPORTU WOJSKOWEGO (CISM)

Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego, znana pod nazwą CISM,  została  powołana 18.02.1948 r. w Nicei (Francja), a jej państwami założycielskimi były: Belgia, Dania, Francja, Luksemburg i Holandia. CISM zrzesza obecnie - pod przewodnim hasłem „Przyjaźń przez sport” - 127 armii świata. Do najważniejszych celów tej organizacji należy rozwijanie przyjaznych stosunków między armiami państw członkowskich oraz wspieranie ogólnoświatowych działań  na rzecz pokoju na świecie. CISM realizuje swoje założenia skupiając się na działalności służącej rozwojowi i promocji  kultury fizycznej i sportu w siłach zbrojnych.
Wojsko Polskie posiada status członka rzeczywistego CISM od 1991 roku. W 1998 roku Minister Obrony Narodowej potwierdził dalsze uczestnictwo Sił Zbrojnych RP w CISM, podpisując list intencyjny z okazji 50 rocznicy powołania tej organizacji.
Przynależność do CISM związana jest z wypełnianiem obowiązków statutowych - wnoszeniem rocznej składki członkowskiej, udziałem delegacji WP w cyklicznych zgromadzeniach CISM, naradach i sympozjach oraz udziałem reprezentacji WP w  mistrzostwach rozgrywanych pod patronatem CISM,  a także organizowaniem tych przedsięwzięć w Polsce.

Od 1991 roku Wojsko Polskie zorganizowało następujące przedsięwzięcia:

- wojskowe mistrzostwa świata w piłce ręcznej - Wrocław, 1992 r.
- wojskowe mistrzostwa świata w kolarstwie - Warszawa, 1994 r.
- wojskowe mistrzostwa świata w biegu na orientację - Kraków, 1994 r.
- Naradę Europejską CISM - Warszawa, 1994 r.
- konferencję medycyny sportu - Warszawa, 1995 r.
- wojskowe mistrzostwa świata w hokeju na trawie - Poznań, 1996 r.
- wojskowe mistrzostwa świata w pięcioboju nowoczesnym -Warszawa,1999 r.
- wojskowe mistrzostwa Europy w żeglarstwie – Węgorzewo 2004,  2005, 2006 r.
- regionalne mistrzostwa w hokeju na trawie-Poznań 2006 r.
- wojskowe mistrzostwa świata w kolarstwie – Zegrze 2005 r.
- coroczne zawody regionalne w kolarstwie, biegu ulicznym i biegu narciarskim.

Sportowcy reprezentujący Wojsko Polskie brali również udział - odnosząc sukcesy - w zawodach organizowanych pod patronatem CISM. Dorobek sportowców Wojska Polskiego w zawodach najwyższej rangi przedstawia się następująco:

- I Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe - Rzym 1995:  17 medali, w tym 4 złote, 5 srebrnych, 8 brązowych;
- II Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe  - Zagrzeb 1999”: 12 medali, w tym 5 złotych, 3 srebrne, 4 brązowe;
- III Światowe Wojskowe Igrzyska Sportowe  - Catania 2003” 4 medale w tym: 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy;
- wojskowe mistrzostwa świata: 100 medali, w tym 20 złotych, 46 srebrnych i 34 brązowe.

2. MIĘDZYNARODOWA RADA SPORTU POŁĄCZONYCH SIŁ POWIETRZNYCH OBSZARU PÓŁNOCNEGO „CC AIR HQ RAMSTEIN”

W maju 2000 roku Dowództwo Kwatery Głównej Połączonych Sił Powietrznych Obszaru Północnego „CC AIR HQ RAMSTEIN” wystąpiło do Dowódcy Sił Powietrznych z zaproszeniem dla Polskich Sił Powietrznych do udziału we współzawodnictwie sportowym w ramach Międzynarodowej Rady Sportu „CC AIR HQ RAMSTEIN”.
We współzawodnictwie sportowym w ramach „CC AIR HQ RAMSTEIN” uczestniczą reprezentacje sił powietrznych Anglii, Belgii, Danii, Holandii, Niemiec, USA i od 2001 roku Polski. Zawody rozgrywane są w następujących dyscyplinach:
- biegi przełajowe,
- lekkoatletyka,
- piłka siatkowa,
- piłka koszykowa,
- pływanie,
Zawody w poszczególnych dyscyplinach organizowane są rotacyjnie przez kraje zrzeszone w organizacji, zgodnie z perspektywicznym planem opracowanym na kilka najbliższych lat. Siły Powietrzne były organizatorem zawodów w biegach przełajowych (2004 r.) i piłce siatkowej (2005 r.).

Załącznik 1 - wykaz dyscyplin sportu preferowanych w CISM (Międzynarodowa Rada Sportu Wojskowego) oraz uprawianych w zespołach i grupach sportowych Sił Zbrojnych

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA