MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Przekazanie dowodzenia
2007-07-25

25.7. Baza Echo (Irak). Gen. dyw. Tadeusz Buk objął dowodzenie Wielonarodową Dywizją Centrum Południe (WD CP) w Iraku. Dowodzenie przekazał dotychczasowy dowódca dywizji gen. dyw. Paweł Lamla.

Uroczystość przekazania obowiązków odbyła się w obecności przedstawicieli władz irackich, dowódców oraz żołnierzy 10 państw. Władze irackie reprezentował zastępca gubernatora prowincji Kadisija. Na uroczystość przybyli ambasador RP w Iraku Edward Pietrzyk, przedstawiciel Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Krzysztof Juniec, dowódca Wielonarodowych Sił w Iraku gen. David H. Petraeus, dowódca Wielonarodowego Korpusu w Iraku gen. broni Raymond Odierno, dowódca 8 Dywizji Armii Irackiej gen. dyw. Othman Ali Farhood oraz szef irackiej policji gen. dyw. Sadik Ali Jafil.

Zgodnie z wojskowym ceremoniałem dotychczasowy dowódca przekazał sztandar nowemu dowódcy w obecności pododdziałów reprezentujących 10 państw Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe oraz żołnierzy 8 Dywizji Armii Irackiej. Dotychczasowy dowódca dywizji gen. dyw. Paweł Lamla wyraził szczególne uznanie dla gen. Farhooda i żołnierzy 8 Dywizji Armii Irackiej, z którymi WD CP współdziałała w celu poprawy bezpieczeństwa w prowincji Kadisija. Podkreślił również, zasługi VIII zmiany w zakresie działań humanitarnych na rzecz społeczeństwa Iraku. Nowy dowódca dywizji, gen. dyw. Tadeusz Buk podziękował gen. Lamli i jego podwładnym za efektywną i profesjonalną służbę i dobrą atmosferę w czasie przejmowania obowiązków. W swoim wystąpieniu stwierdził: „Służąc tu w Iraku jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przyszłość prowincji Kadisija. Bliska współpraca z władzami prowincji i mieszkańcami Diwaniji może przynieść oczekiwane efekty”. IX zmiana będzie kontynuować misję o charakterze doradczo - szkoleniowym wobec 8 Dywizji Armii Irackiej oraz władz lokalnych przy odbudowie i rozwoju ekonomicznym prowincji Kadisija.
W czasie uroczystości odbyło się także krótkie spotkanie po latach absolwentów amerykańskiej uczelni wojskowej US Army College Carlisle barracks. Zastępca dowódcy PKW VIII zmiany gen. bryg. Zdzisław Antczak spotkał się z australijskim gen. bryg, Gerardem Fogarty, dowódcą kontyngentu australijskiego oraz gen. dyw. Peterem Devlinem, zastępcą dowódcy Wielonarodowego Korpusu w Iraku. Trzej generałowie ukończyli amerykańską uczelnię w 2005 r.

ppłk Włodzimierz Głogowski
Oficer Prasowy
Szef Wydziału Prasowo Informacyjnego
Wielonarodowa Dywizja Centrum Południe
IX zmiany PKW Irak

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA