MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Uroczysta przysięga na krakowskim rynku
2007-08-06

6.08. Kraków. Uroczysta przysięga wojskowa na Krakowskim Rynku była głównym punktem uroczystości upamiętniających wymarsz I Kompanii Kadrowej z Oleandrów do Królestwa Polskiego.

Przysięgę złożyło blisko 500 żołnierzy reprezentujących Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, 1. Komendę Lotniska w Radomiu oraz Batalion Reprezentacyjny WP.
W uroczystościach udział wziął minister obrony narodowej Aleksander Szczygło, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Franciszek Gągor, podsekretarz stanu w MON Jacek Kotas, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych województwa małopolskiego, przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych, kombatanci oraz młodzież i harcerze.
Przysięga młodych roczników wojska odbyła się w 93. rocznicę wymarszu I Kompanii Kadrowej strzelców Józefa Piłsudskiego.
Podczas uroczystości tekst przysięgi odczytał szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Franciszek Gągor. Po złożonej przysiędze żołnierze razem z chórem wojskowym odśpiewali Bogurodzicę.
W trakcie przemówienia minister Aleksander Szczygło podkreślił, że to właśnie Kompania stała się zaczątkiem Sił Zbrojnych, które przywróciły Polakom własne państwo. „Pamiętajcie też, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją szanować i chronić. Dlatego od dziś, od dnia, w którym przed tu zgromadzonymi rodakami i własnymi rodzinami przysięgliście wierną służbę Rzeczypospolitej spoczął na was wielki obowiązek. Wypełnijcie go z honorem" - dodał na zakończenie.
Obecny podczas uroczystości sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Michał Kamiński odczytał list prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Kardynał Stanisław Dziwisz, który również brał udział w ceremonii życzył Wojsku Polskiemu, aby zawsze stawało na straży honoru Polski, suwerenności, niepodległości, ale bez rozlewu krwi.
Podczas uroczystości II Korpus Zmechanizowany, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich i 6. Brygada Desantowo-Szturmowa otrzymały flagi narodowe. Flagi wręczył minister obrony narodowej Aleksander Szczygło.
Flagę dla  6 BDSz odebrał gen. bryg. Jerzy Wójcik.  21 Brygada Strzelców Podhalańskich i  6 Brygada Desantowo-Szturmowa to pierwsze bojowe związki taktyczne, które otrzymały takie wyróżnienie. W ostatnich czasach spadochroniarze wyznaczani byli do  najtrudniejszych zadań jakie stały przed wojskami lądowymi. Jako pierwsi rozpoczynali służbę zwartymi pododdziałami w  misjach w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie. Odpowiedzialni byli także za II zmianę PKW w Iraku. W tej chwili ponad 360 spadochroniarzy wchodzi w skład batalionu manewrowego ISAF, prowadząc działania bojowe  w Afganistanie.

* * *

1 Kompania Kadrowa

Po wybuchu I wojny światowej Józef Piłsudski zarządził mobilizację Związku Strzeleckiego 29 i 30 lipca 1914 roku. Następnego dnia podporządkowały mu się Drużyny Strzeleckie, po czym nastąpiła koncentracja strzelców i drużyniaków w pawilonie parku Oleandry przy krakowskich Błoniach. 1 Kompania Kadrowa odbyła tam kilka próbnych alarmów i ćwiczeń. 3 sierpnia 1914, na krakowskich Błoniach została zaprzysiężona przez Józefa Piłsudskiego Pierwsza Kompania Kadrowa. 6 sierpnia o godz. 3.30, liczący 144 żołnierzy i dowodzony przez Tadeusza Kasprzyckiego oddział wyruszył z krakowskich Oleandrów w kierunku na Prądnik—Łobzów—Babice ku granicy Królestwa Polskiego. Po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, 12 sierpnia żołnierze dotarli do Kielc. Po nieudanej próbie przebicia się do Warszawy i wywołania tam powstania Pierwsza Kompania Kadrowa powróciła do Krakowa i będąc pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej stała się zalążkiem Legionów Polskich.

* * *

Przysięga wojskowa

Składanie przysięgi wojskowej wywodzi się z tradycji rycerskiej i ma w Polsce blisko tysiącletnią tradycję. Przysięgę składano głowie państwa lub osobie występującej w jej imieniu, a treść przysięgi (rota) odwoływała się do godności pełnionej służby i honoru żołnierza. Uroczysta i publiczna forma składania przysięgi wojskowej była zawsze oddaniem czci Majestatowi Rzeczypospolitej, uosabianej przez głowę państwa i znaki państwa — chorągiew', sztandar, flagę. Wyrażała także posłuszeństwo, zaufanie i gotowość wykonania przez żołnierza rozkazów, wydawanych w imieniu Rzeczypospolitej.

Współczesna przysięga wojskowa jest aktem prawnym wprowadzonym na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej z 3 października 1992 roku (Dziennik Ustaw 1992, nr 77, poz. 386). Brzmi:

Ja, żołnierz Wojska Polskiego,
przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie
krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.

Przysięga zawiera podstawowe nakazy, zadania i zobowiązania żołnierza względem Ojczyzny. Obowiązuje dożywotnio — nawet po odejściu do rezerwy i w stan spoczynku. Zwolnić z niej może jedynie Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA