MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Święto Wojska Polskiego
2007-08-15

15.08. Warszawa. W stolicy odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 87. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

O godz. 9.00 w Katedrze Polowej WP odbyła się msza święta, którą celebrował Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski. O godz. 10.30 na dziedzińcu Belwederu, Prezydent RP Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński wręczył 21 nominacji generalskich.

Na wniosek Ministra Obrony Narodowej mianowani zostali na stopień:
generała broni:
generał dywizji Andrzej BŁASIK

generała dywizji:
generał brygady Roman POLKO
generał brygady Krzysztof ZAŁĘSKI

generała brygady:
pułkownik Janusz ADAMCZAK
pułkownik Tomasz BĄK
pułkownik Zbyszek CZERWIŃSKI
pułkownik Mieczysław GOCUŁ
pułkownik Andrzej KNAP
pułkownik Andrzej PRZEKWAS
pułkownik Jan RAJCHEL
pułkownik Andrzej SOBIERAJ
pułkownik Sławomir SZCZEPANIAK
pułkownik Adam ŚWIERKOCZ
pułkownik Zbigniew TŁOK-KOSOWSKI
żołnierze kombatanci
pułkownik Stanisław BURZA-KARLIŃSKI
pułkownik Tadeusz GÓRA
pułkownik Marian NITECKI

na stopień kontradmirała:
komandor Ryszard DEMCZUK
komandor Waldemar GŁUSZKO
komandor Stanisław ZARYCHTA
komandor Jarosław ZYGMUNT

Na wniosek ministra obrony narodowej Prezydent RP dokonał zmian na stanowiskach dowódców. Na dowodcę Wojsk Specjalnych wyznaczony został gen. dyw. Włodzimierz Potasiński, na dowódcę Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych RP gen. broni Bronisław Kwiatkowski, a na szefa Inspektoratu Wsparcia SZ RP gen. bryg. Zbigniew Tłok - Kosowski.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:
za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką i społeczną Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uczestnicy walk o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej w latach 1918-1921
Pan Julian HENDLER
Pan Stanisław MALINOWSKI
Pan Aleksander RĘBALSKI
Pan Piotr SZYDŁOWSKI
Pan Stanisław WYCECH

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski:
pułkownik Ryszard MICHAŁOWSKI
pułkownik Eugeniusz MISIUK

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
generał brygady Tomasz BĄK
pułkownik Wojciech GROCHOLA
Pan Ryszard PEŁKA
komandor porucznik Zenon PRZYSTAŁ

za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas operacji wojskowych, za wykazaną odwagę i osobiste męstwo Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego
pośmiertnie porucznik Łukasz KUROWSKI.

za wybitne zasługi w działaniach prowadzonych podczas akcji bojowych, za wykazaną odwagę i osobiste męstwo Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego
podpułkownik Jerzy GUT oraz porucznik Marcin MARKIEWICZ

Prezydent Rzeczypospolitej nadał również 38 Krzyży Zasługi żołnierzom zawodowym i pracownikom cywilnym wojska.

O godz. 11.00 rozpoczął się Festyn Żołnierski w Łazienkach Królewskich. Godzinę później, o godz. 12.00 przed Grobem Nieznanego Żołnierza rozpoczęła się uroczysta odprawa wart pododdziałów Wojska Polskiego reprezentujących Rodzaje Sił Zbrojnych, Okręgi Wojskowe, Żandarmerię Wojskową, Policję, Straż Graniczną.  Prezydent RP Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński uczcił minutą ciszy poległego w Afganistanie por. Rafała Kurowskiego. Zwracając się do zebranych Lech Kaczyński powiedział m. in. "Polsce potrzebna jest silna armia. Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych chciałbym zapewnić po raz kolejny, że będę dokładał wszelkich starań, aby ta armia była coraz silniejsza. W czasach dzisiejszych siła armii to nie tylko, a nawet nie przede wszystkim, jej liczebność, ale to także jej wyposażenie, sprzęt, nowoczesność. O to wszystko będziemy musieli, wraz ze wzbogacaniem się naszego państwa i narodu, dbać w coraz większym stopniu. I dbać będziemy. Po raz pierwszy od wielu lat dziś organizujemy defiladę. Niech będzie ona symbolem nie tylko tej siły, którą zdołaliśmy zgromadzić, ale naszego wielkiego szacunku dla Polskiego Żołnierza, dla jego wysiłków". Zwracając się do rodzin żołnierzy i przekazując wojskowym rodzinom wyrazy głębokiego szacunku Prezydent powiedział "Życie żołnierskiej rodziny jest integralną częścią życia armii", dodał, że "służba ojczyźnie to powód do uzasadnionej dumy" (...). Prezydent RP wspomniał też  o planowanej  defiladzie, która "powinna być symbolem szacunku dla polskich żołnierzy". (szczegóły dot. defilady w Alejach Ujazdowskich - pod adresem http://www.archiwalny.mon.gov.pl/pl/artykul/3406). O godz. 16.30 w Katedrze Polowej WP w obecności m.in. przedstawicieli Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej, Biskup Polowy WP poświęci tablicę upamiętniającą żołnierzy polskich i słowackich, którzy poświęcili życie za pokój na świecie. Ponadto, w Ossowie o godz. 10.00 i w Radzyminie o godz. 17.00 rozpoczęły się uroczystości z okazji 87 rocznicy Bitwy Warszawskiej.

* * *

Nominowani:
na stopień generał broni

gen. dyw. Andrzej Eugeniusz BŁASIK – ur. 11 października 1962r. w miejscowości Poddębice. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1985), Akademii Obrony Narodowej (1995), Akademii Obronny Holandii (1998), Akademii Wojennej Wojsk Lotniczych w Maxwell (2005). Ukończył także: Kurs Dowódców Kluczy i Szefów Służb Eskadr Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego (1990) oraz Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Dowódców Eskadr Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego (1995) w Centrum Doskonalenia Lotniczego. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku na stanowisku pilota klucza lotniczego w 8 pułku lotnictwa myśliwsko – bombowego. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował stanowiska służbowe w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Dowództwie 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego, 31 Bazie Lotniczej. Od stycznia do kwietnia 2007 roku był komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy Sił Powietrznych.

na stopień generała dywizji

gen. bryg. Roman POLKO – ur. 08 listopada 1962r. w miejscowości Tychy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1985) oraz Akademii Obrony Narodowej (1996). Ukończył także: Studia Podyplomowe w zakresie obronności państwa (2001), Podyplomowe Studia Operacyjno – Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej (2003) oraz Kurs dla Wyższej Kadry Zarządzającej Zasobami Obronnymi w Szkole Marynarki Wojennej w Monterey (2002). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku na stanowisku dowódcy grupy – instruktora szkoły podoficerskiej w 1 batalionie szturmowym. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 6 Brygadzie Desantowo – Szturmowej, 6 batalionie desantowo – szturmowym, 18 batalionie desantowo – szturmowym. W latach 1992 – 1993 dowodził kompanią piechoty w Polskim Batalionie Sił Ochronnych ONZ UNPROFOR w byłej Jugosławii, a w latach 1999 – 2000 dowodził Polską Jednostka Wojskową w Siłach Międzynarodowych KFOR w Kosowie. W latach 2000 – 2004 oraz 2006 dowodził jednostką specjalną GROM. Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

gen. bryg. Krzysztof ZAŁĘSKI – ur. 25 sierpnia 1957r. w miejscowości Żebry Stara Wieś. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1985), Akademii Sztabu Generalnego WP (1989). Ukończył także: Kurs Przeszkolenia Operacyjnego Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Akademii Obrony Narodowej (1994) oraz Podyplomowe Studium Operacyjno – Strategiczne w Akademii Wojennej Wojsk Lotniczych w Maxwell (2000). W 1998 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych z zakresu taktyki. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1980 roku na stanowisku dowódcy plutonu w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował stanowiska służbowe w: Dowództwie Wojsk Lotniczych, Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Dowództwie 3 Korpusu Obrony Powietrznej, Dowództwie Operacyjnym oraz Zarządzie Szkolenia – P7. Obecnie pełni służbę na stanowisku szefa sztabu – zastępcy dowódcy Sił Powietrznych.

na stopień generała brygady i kontradmirała

płk Janusz ADAMCZAK – ur. 21 marca 1964r. w Poznaniu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1987), Akademii Obrony Narodowej (1997). Ukończył: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (1992), Kurs Oficerów Wojsk Pancernych w Fort Knox (1995), Kurs Oficerów Sztabowych NATO w Akademii Dowodzenia Bundeswehry (2000). Był również słuchaczem Studium Polityki Obronnej w Szkole Wojennej Wojsk Lądowych w Carlise Barracks (2007). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 49 pułku zmechanizowanym. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 12 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej, Dowództwie 12 Dywizji Zmechanizowanej, Dowództwie Wojsk Lądowych. Na przełomie 2003 i 2004 roku pełnił służbę na stanowisku szefa Wydziału Planowania w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5.

płk Tomasz Kazimierz BĄK – ur. 25 stycznia 1966 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1989) oraz Akademii Obrony Narodowej (1997). Ukończył: studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej (1999), a w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1989 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 18 batalionie powietrzno – desantowym. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 6 Brygadzie Desantowo – Szturmowej, 18 batalionie desantowo – szturmowym, Dowództwie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych. W latach 1993 – 1995 wykonywał zadania na stanowisku zastępcy dowódcy kompanii w Polskim Kontyngencie Wojskowym Sił Rozdzielająco – Obserwacyjnych w Syrii. W okresie od lipca 1999 roku do lipca 2000 roku służył w Polskiej Jednostce Wojskowej w Siłach Międzynarodowych w Kosowie. W roku 2002 wykonywał zadania w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Siłach Stabilizujących w Bośni i Hercegowinie. W okresie od stycznia do lipca 2004 roku pełnił służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej.

płk Zbyszek Leszek CZERWIŃSKI – ur. 08 października 1960r. w miejscowości Janowiec Kościelny. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej (1983) oraz Politechniki Poznańskiej (1987). Ukończył: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (1987), Kurs Przeszkolenia Szefów Służb Technicznych (1988), studia podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej (1992) i Akademii Obrony Narodowej (2002). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1983 roku na stanowisku dowódcy plutonu szkolnego w 6 szkolnym pułku samochodowym. Następnie zajmował kolejno stanowiska służbowe w strukturach: 45 pułku zmechanizowanego, 45 Ośrodka Materiałowo – Technicznego, 9 Brygady Zmechanizowanej, 1 Dywizji Zmechanizowanej, Generalnym Zarządzie Logistyki – P4. Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy szefa sztabu –Wojsk Lądowych.

płk Mieczysław GOCUŁ – ur. 21 maja 1963r. w miejscowości Choszczno. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1987) i Akademii Obrony Narodowej (1996). Ukończył również: kurs dla młodszych oficerów sztabowych obejmujący procedury sztabowe NATO w Szkole Pola Walki Wojsk Lądowych w Danii (1997), kurs dowódczo – sztabowy Wojsk Lądowych w Uczelni Dowódczo – Sztabowej Kanadyjskich Wojsk Lądowych (1999), Studium Polityki Obronnej w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie (2006). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 9 pułku zmechanizowanym.Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w strukturach: 12 Brygady Zmechanizowanej, Dowództwie 1 Korpusu Zmechanizowanego, Dowództwie Operacyjnym, Zarządzie Planowania Operacyjnego – P3.W latach 2003 – 2004 pełnił służbę na stanowisku szefa oddziału w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Obecnie pełni służbę na stanowisku szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych
i Rozpoznawczych – P2.

płk Andrzej KNAP – ur. 21 listopada 1963r. w miejscowości Józefów. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1986) oraz Akademii Obrony Narodowej (1998). Ukończył: kurs powietrzno desantowy Rangers w Stanach Zjednoczonych (1995), podyplomowe studium bezpieczeństwa na Uniwersytecie Warszawskim (1998), studia podyplomowe w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych Carlise Barracks (2002). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1986 roku na stanowisku dowódcy plutonu specjalnego w 48 kompanii specjalnej. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 6 Brygadzie Desantowo – Szturmowej, 16 batalionie powietrzno – desantowym, 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego. W latach 1992 – 1993 pełnił służbę na stanowisku dowódcy kompanii w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w b. Jugosławii. W okresie od lipca 1999 do marca 2000 zajmował stanowisko zastępcy dowódcy batalionu w Polskiej Jednostce Wojskowej w Siłach Wielonarodowych w Republice Bośni i Hercegowiny, a następnie do lipca 2000 wykonywał zadania na stanowisku szefa sztabu – zastępcy dowódcy oraz dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie. Od stycznia do lipca 2004 roku wykonywał zadania szefa sztabu brygady w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego.

płk Andrzej PRZEKWAS – ur. 19 grudnia 1963r. w Inowrocławiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1986) oraz Akademii Obrony Narodowej (1995). Ukończył: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Rozpoznania Ogólnowojskowego (1991), kurs specjalistyczny w zakresie przygotowania do objęcia stanowiska służbowego w Wielonarodowym Korpusie Północny-Wschód w Szkole Wojsk Lądowych Bundeswehry (1998), kurs taktyczno – operacyjny integracji z NATO (2003) oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2007). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1986 roku na stanowisku dowódcy plutonu rozpoznawczego w 49 pułku zmechanizowanym. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 13 Brygadzie Zmechanizowanej, 2 batalionie rozpoznawczym, dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód, dowództwie 1 Korpusu Zmechanizowanego, 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 1 Brygadzie Pancernej. W okresie od marca do listopada 2001 roku służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym KFOR w Kosowie. Dwukrotnie pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku na stanowisku szefa oddziału rozpoznania (2004 i 2006). Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3.

płk Jan Bogdan RAJCHEL – ur. 04 czerwca 1964r. w Sanoku. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1988), Akademii Obrony Narodowej (1994). Ukończył: kurs pilotów na samoloty Mig-21 w Centrum Doskonalenia Lotniczego (1989), kurs kierowników lotów w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (1996) oraz kurs dowódców baz lotniczych (2003) i studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej (2003). Posiada stopień naukowy doktora nauk wojskowych z zakresu taktyki (1998). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku na stanowisku pilota klucza lotniczego w 41 pułku lotnictwa myśliwskiego. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 41 pułku lotnictwa myśliwskiego, 41 eskadrze lotnictwa taktycznego, 23 Bazie Lotniczej. Obecnie zajmuje stanowisko szefa sztabu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Z dniem 15 sierpnia bieżącego roku obejmie stanowisko komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

płk Andrzej Adam SOBIERAJ – ur. 10 listopada 1956r. w Poznaniu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1981), Akademii Obrony Narodowej (1991). Ukończył: Wyższy Kurs Dowódczy Oficerów (1986), kurs kandydatów na dowódców pułków (1993) oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2007). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1981 roku na stanowisku dowódcy plutonu czołgów średnich w 17 pułku zmechanizowanym. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 17 pułku zmechanizowanym, 18 pułku zmechanizowanym, 15 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 17 Brygadzie Zmechanizowanej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej.

płk Sławomir Piotr SZCZEPANIAK – ur. 07 lipca 1963r. w miejscowości Nowe Skalmierzyce. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich (1986). Ukończył: studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1986) oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania firmą w gospodarce rynkowej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1994). Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 6 pułku zmechanizowanym, Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego, Departamencie Budżetowym, Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Dowództwie Sił Powietrznych. Obecnie pełni służbę na stanowisku dyrektora Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych.

płk Adam Mirosław ŚWIERKOCZ – ur. 15 grudnia 1964r. w miejscowości Prudnik. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1987), Akademii Obrony Narodowej (1997). Ukończył: kurs pilotów na samoloty Mig-21 w Centrum Doskonalenia Lotniczego (1988), studia podyplomowe z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Akademii Bydgoskiej (2000). Był słuchaczem podyplomowego Studium Dowódczo – Sztabowego w Akademii Dowódczo – Sztabowej w Bracknell (2001) oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lotniczych w Maxwell (2007). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku na stanowisku pilota klucza lotniczego w 26 pułku lotnictwa myśliwskiego. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 7 pułku lotnictwa bombowo – rozpoznawczego, 7 eskadrze lotnictwa taktycznego, 6 eskadrze lotnictwa taktycznego, 32 Bazie Lotniczej. Z dniem 15 sierpnia bieżącego roku obejmie stanowisko dowódcy 3 Brygady Lotnictwa Transportowego

płk Zbigniew TŁOK – KOSOWSKI – ur. 26 marca 1960r. w Wadowicach.
Jest absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy (1986). Ukończył: Akademię Rolniczą w Krakowie (1980) oraz studia podyplomowe w zakresie obronności państwa w Akademii Obrony Narodowej (2003). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku jako szef służby samochodowej w 26 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej. Następnie zajmował stanowiska służbowe w strukturach: 6 Brygady Desantowo – Szturmowej i Jednostki Wojskowej GROM. W latach 1993 – 1996 pełnił służbę na stanowisku oficera służby transportowo – remontowej w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w Syrii. W okresie od marca 1997 do czerwca 1998 zajmował stanowisko szefa logistyki – zastępcy dowódcy batalionu w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Bośni. Od czerwca 1999 do września 2000 roku wykonywał zadania szefa sekcji logistyki w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kosowie. Obecnie pełni służbę na stanowisku dyrektora Departamentu Systemu Obronnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

kmdr Ryszard Szczepan DEMCZUK – ur. 03 sierpnia 1959 r. w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1985). Ukończył: kurs przeszkolenia oficerów szczebla operacyjno – taktycznego (1990), międzynarodowy kurs oficerów sztabu w Akademii Obrony Holandii (1996), kurs integracji z NATO (1998), studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej (2000) oraz podyplomowe studia dowódczo – sztabowe w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport (2001). Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej do 1997 roku pełnił służbę w 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej zajmując kolejne wyższe stanowiska służbowe. W latach 1997 – 2007 zajmował kolejno stanowiska w strukturach: Dowództwa Marynarki Wojennej, 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej, 31 dywizjonie okrętów rakietowych. Obecnie zajmuje stanowisko głównego specjalisty w Dowództwie Marynarki Wojennej. Z dniem 15 sierpnia bieżącego roku obejmie stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich

kmdr Waldemar GŁUSZKO – ur. 12 września 1956r. w Złocieńcu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1981). Ukończył: międzynarodowy kurs dla oficerów w Akademii Obrony Narodowej w Hadze (1993), kurs bezpieczeństwa portowego i kurs planowania operacji ratowniczych w Yorktown (1995), podyplomowe studia dowódczo – sztabowe w Akademii Marynarki Wojennej (1998) oraz kurs orientacyjny dla kandydatów do służby w Dowództwach NATO Południowego Atlantyku w Norfolk (1998). Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej do 1991 roku pełnił służbę w 41 dywizjonie okrętów ratowniczych zajmując kolejne wyższe stanowiska służbowe. Następnie zajmował kolejno stanowiska w strukturach: 45 dywizjonu pomocniczego jednostek pływających, Dowództwie 3 Flotylli Okrętów, Centrum Operacji Morskich. W latach 1999 – 2002 pełnił służbę w strukturach Dowództwa Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku w Wielkiej Brytanii. Obecnie zajmuje stanowisko Szefa Zarządu Planowania Obronnego i Rozwoju w Dowództwie Marynarki Wojennej. Z dniem 15 sierpnia bieżącego roku obejmie stanowisko szefa sztabu – zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej

kmdr Stanisław Henryk ZARYCHTA – ur. 09 listopada 1958r. w miejscowości Czeladź. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1983). Ukończył: kurs sztabowy w Królewskiej Akademii Morskiej w Greenwich (1992), kurs sztabowy w Ośrodku Szkolenia Marynarki w Newport (1995), kurs specjalistyczny oficerów wytypowanych do NATO w Akademii Obrony Narodowej (1998). Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej do 1992 roku pełnił służbę w 3 Flotylli Okrętów zajmując kolejne stanowiska służbowe. Następnie zajmował stanowiska służbowe w strukturach: Grupy Okrętów Rozpoznawczych, Dowództwie Marynarki Wojennej, 6 Ośrodku Radioelektronicznym. Z dniem 15 sierpnia bieżącego roku obejmie stanowisko zastępcy szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2.

kmdr Jarosław Roman ZYGMUNT – ur. 28 sierpnia 1961r. w Lublinie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1984). Ukończył: kurs przeszkolenia oficerów szczebla taktycznego (1985), studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej (1992 i 2003), Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2007). Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej do 1999 roku pełnił służbę w 3 Flotylli Okrętów zajmując kolejne stanowiska służbowe. Następnie zajmował stanowiska służbowe w strukturach: 31 dywizjonu okrętów rakietowych, Komendzie Portu Wojennego w Gdyni. Obecnie pełni służbę na stanowisku szefa Centrum Wsparcia w Dowództwie Operacyjnym.

Na stopień generała brygady nominowani zostali również kombatanci i weterani II wojny światowej - płk Stanisław Burza - Karwiński, płk Tadeusz Góra oraz płk Marian Nitecki.

* * *

Bitwa Warszawska


Święto Wojska Polskiego obchodzimy w rocznicę wielkiego zwycięstwa żołnierza polskiego nad agresorem bolszewickim w 1920 r., zwycięstwa, które, uratowało Polskę i Europę przed inwazją komunizmu. Wraz z zakończeniem I wojny światowej w 1918 r. ze 123-letniej niewoli odrodziła się wolna Polska. Spełniły się marzenia i sny o niepodległości wielu pokoleń Polaków, uczestników powstania kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego, zesłańców syberyjskich i wielu innych, oddanych
bez reszty utrzymaniu polskości pod zaborami. Niestety, radość i pracę dla wskrzeszonej czynem żołnierza polskiego i wysiłkiem naszej dyplomacji Rzeczypospolitej przerwała agresja sowiecka. Nad Ojczyzną zawisło śmiertelne niebezpieczeństwo.
Sowiecki plan wojny przeciw Polsce zakładał zniszczenie naszych wojsk, zajęcie Warszawy i podbicie całej Polski. W związku z tym Armia Czerwona otrzymała rozkaz: „Na Wilno – Mińsk – Warszawę – marsz!” Bolszewicy powołali Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski z zadaniem „pozbawienia władzy dotychczasowy rząd szlachecko-burżuazyjny” i zaprowadzenia porządku komunistycznego w całej Polsce. Rozwinięciem tych imperialnych idei było hasło prących na Warszawę dywizji sowieckich:
„Naprzód na Zachód – przez trupa Polski do serca Europy!“ Dnia 6 sierpnia 1920 r. Naczelny Wódz Józef Piłsudski wydał rozkaz do przegrupowania wojsk do bitwy nad Wisłą. Planował przeprowadzenie błyskawicznej kontrofensywy znad Wieprza na skrzydło i tyły Armii Czerwonej atakującej stolicę Polski. 13 sierpnia 1920 r. rozpoczęła się bitwa o Warszawę. 15 sierpnia po dwóch dniach krwawych walk powstrzymano bolszewików. Nazajutrz, 16 sierpnia, armie polskie, prowadzone osobiście przez Józefa Piłsudskiego,
uderzyły znad Wieprza w rozciągniętą kordonowo od Brześcia do Maciejowic Grupę Mozyrską maszerującą ku Wiśle. Dywizje polskie wyszły na tyły XVI armii stojącej pod Warszawą. Siła kontrofensywy polskiej i jej rozmach były dla dowództwa sowieckiego kompletnym zaskoczeniem. 19 sierpnia wojska polskie nacierające znad Wieprza opanowały Brześć n. Bugiem oraz przeprawy przez Bug w Skrzeszewie i Drohiczynie. Armie sowieckie, pojmując wreszcie rozmiary zagrożenia, rzuciły się do odwrotu na wschód. Dnia 25 sierpnia bitwa Warszawska, rozpoczęta przed dwunastu dniami atakiem Rosjan na przedmoście stolicy, została zakończona. Tego dnia we wszystkich pułkach polskich, wyższych dowództwach, garnizonach i obozach wojskowych radośnie świętowano zwycięstwo. Armia Czerwona poniosła ciężkie straty i utraciła inicjatywę strategiczną, która już do końca wojny miała pozostać w rękach polskich. Rozwijając powodzenie Wojsko Polskie przeprowadziło zwycięską operację niemeńską. Sukcesy osiągnięto także na froncie południowo-wschodnim. Nie było w dziejach oręża polskiego zwycięstwa tak znaczącego dla losów państwa i narodu, jak zwycięstwo nad Wisłą w sierpniu 1920 roku. Niezależnie od korzyści politycznych i terytorialnych, miało ono dla Polski ogromne znaczenie moralne. Był to pierwszy od ponad 220 lat sukces militarny Polski liczący się na arenie międzynarodowej. Doceniając znaczenie militarne oraz moralny wydźwięk zwycięstwa Wojska Polskiego, minister spraw wojskowych gen. broni Stanisław Szeptycki wydał 4 sierpnia 1923 r. rozkaz ustanawiający dzień 15 sierpnia, w którym załamano czołowe natarcie Armii Czerwonej na Warszawę – Świętem Żołnierza Polskiego. Nie świętem wojska, armii jako instytucji, ale właśnie Świętem Żołnierza Polskiego, dla podkreślenia wysiłku setek tysięcy nie szczędzących krwi i życia dla obrony Ojczyzny. Święto Żołnierza obchodzono w Wojsku Polskim bardzo uroczyście, starając się nadać mu charakter wspólnego święta wojska i społeczeństwa. Po przegranej kampanii 1939 r. obchodzono je we wszystkich jednostkach Polskich Sił Zbrojnych. Szczególnego znaczenia nabierały obchody Święta Żołnierza w Polskim Państwie Podziemnym i w szeregach Armii Krajowej. Szczególnie uroczysty charakter miały obchody Święta Żołnierza w Powstaniu Warszawskim. Po 1947 r. władze komunistyczne zniosły święto 15 sierpnia. Jednostkom wojskowym zakazano tradycji bojowych swoich poprzedników z lat 1918–1920. Z dziejów oręża polskiego całkowicie wykreślono jedno z najświetniejszych zwycięstw odniesionych podczas walk w obronie niepodległości i granic państwa. Niszczono pomniki wzniesione na polach bitew 1920 roku, Pamięć zwycięskiej wojny i tradycji Święta Żołnierza oraz związanych z nim wydarzeń przetrwała jednak w milionach rodzin polskich. O historycznym zwycięstwie przypominał tez Kościół. 15 sierpnia nadal uważali za swoje święto uczestnicy walk o niepodległość toczonych w latach 1914–1920. Tych problemów nie miały środowiska kombatanckie na emigracji, świętujące dzień
15 sierpnia bez przeszkód. W 1981 roku środowiska niepodległościowe wysunęły projekt przywrócenia Święta Żołnierza. Ogłoszenie stanu wojennego położyło kres tym staraniom. Zasadnicze zmiany przyniósł przełom 1989 r. Po odzyskaniu pełnej niepodległości i suwerenności, w 70. rocznicę bitwy nad Wisłą, wszyscy żyjący jeszcze weterani 1920 roku nie posiadający stopnia oficerskiego, otrzymali nominacje na podporuczników Wojska Polskiego oraz Krzyże Niepodległości, które II Rzeczpospolita szykowała dla swych obrońców na dwudziestą rocznicę zwycięstwa. Ostatecznie Święto Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia ustanowił Sejm RP na posiedzeniu w dniu 30 lipca 1992 r.

* * *

Ustanowienie dnia Święta Wojska Polskiego

Rozkaz dzienny nr 126 Ministra Spraw Wojskowych z 4 sierpnia 1923 r.o ustanowieniu Święta Żołnierza Dzień 15 sierpnia jest świętem żołnierza. W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski (...). [gen. broni Stanisław Szeptycki]

Ustawa z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego
(…)Dzień 15 sierpnia ustanawia się Świętem Wojska Polskiego. W rodzajach Sił Zbrojnych, wojsk i służb, w jednostkach wojskowych i ich związkach organizacyjnych mogą być obchodzone również inne święta wojskowe, ustanowione dla nich przez Ministra Obrony Narodowej, a w stosunku do jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych – przez Ministra Spraw Wewnętrznych Obchody Święta Wojska Polskiego i innych świąt wojskowych organizuje się w formie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym. Sposób obchodzenia w Siłach Zbrojnych Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych określa Minister Obrony Narodowej, a w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych – Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. Traci moc dekret z dnia 7 pażdziernika 1950 r. o ustanowieniu dnia 12 pażdziernika
Dniem Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 45, poz. 411). Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa.

***

Święto Wojska Polskiego w Krakowie

W dniu 14 sierpnia br. w Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego o godz. 14.00 odbyła się uroczysta zbiórka kadry i pracowników wojska z okazji święta Wojska Polskiego. W trakcie uroczystości zostały wręczone kadrze i pracownikom wojska odznaczenia, medale państwowe i resortowe nadane przez Prezydenta RP oraz Ministra Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej wyróżnił 12 żołnierzy zawodowych i 13 pracowników wojska. Podczas uroczystości zostały wręczone także nagrody dla osób wyróżnionych przez Dowódcę 2 Korpusu Zmechanizowanego. Dowódca 2 KZ wyróżnił 144 żołnierzy zawodowych i 63 pracowników wojska.
W kościele garnizonowym p.w. Św. Agnieszki w Krakowie o godz. 18.00 została odprawiona przez ks. ppłk Stanisława Gulaka msza święta w intencji żołnierzy Wojska Polskiego.
Uroczysty apel pododdziałów Garnizonu Kraków, w którym uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych, lokalnych oraz delegacje związków i stowarzyszeń kombatanckich rozpoczął się o godz. 20.00 na Placu Matejki przy grobie Nieznanego Żołnierza. Na Plac Matejki licznie przybyła kadra i pracownicy wojska z rodzinami. 
Wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli m.in.: wojewoda małopolski Maciej Klima, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, marszałek małopolski Marek Nawara i dowódca 6 Brygady Desantowo-Szturmowej gen. bryg. Jerzy Wójcik.

Rzecznik prasowy D2KZ
kpt. Stanisław Krupa

Zdjęcia: sierż. Dariusz PCIONEK

***

Święto Wojska Polskiego we Wrocławiu

Pamięć o por. Łukaszu Kurowskim, polskim oficerze, który poprzedniego dnia zginął w Afganistanie, towarzyszyła wrocławskim obchodom om Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji żołnierzy polskich poległych za Ojczyznę i wszystkich żołnierzy Śląskiego Okręgu Wojskowego Celebrował ją w kościele garnizonowym, Bazylice Mniejszej we Wrocławiu,  rektor  Papieskiego Wydziału Teologicznego, były dziekan Śląskiego Okręgu Wojskowego, ks. prof. Waldemar Irek. Uczestniczyli w niej żołnierze wrocławskiego garnizonu, z gen. dyw. Fryderykiem CZEKAJEM, dowódcą  SOW, oraz polskim przedstawicielem wojskowym przy Komendzie Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie, gen. bryg. Andrzejem Kaczyńskim, na czele. Obecni byli wrocławscy parlamentarzyści oraz przedstawiciele wrocławskich władz państwowych i samorządowych, z wojewodą dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem i marszałkiem województwa Andrzejem Łosiem. Licznie przybyli kombatanci, byli żołnierze zawodowi SOW,  młodzież oraz mieszkańcy Wrocławia.
Po mszy świętej wszyscy jej uczestnicy,  przy dźwiękach Orkiestry Reprezentacyjnej SOW, pozdrawiani przez mieszkańcow miasta i turystów, przeszli do wrocławskiego Arsenału, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Wojska Polskiego.
Uroczystość zgromadziła setki wrocławian, którzy mogli podziwiać kunszt żołnierzy kompanii honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej SOW.
Na początku swojego wystąpienia dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego poprosił zabranych, aby  minutą ciszy oddali hołd zabitemu w Afganistanie  w przeddzień święta Wojska Polskiego por. Kurowskiemu i wszystkim polskim żołnierzom poległym za Ojczyznę.
Po Apelu Pamięci, odczytanym przez mjr. Waldemara Osypiuka, dowódca SOW, gen. dyw. Fryderyk Czekaj,  wraz z wojewodą dolnośląskim Krzysztofem Grzelczykiem i marszałkiem naszego województwa Andrzejem Łosiem, wręczyli wyróżnionym żołnierzom Śląskiego Okręgu Wojskowego medale resortowe, akty mianowania na kolejny stopień wojskowy i wyróżnienia specjalne dowódcy SOW – pamiątkowe plakietki honorowe HUZARZA.
Wśród wyróżnionych byli m.in.: płk Mirosław Karasek, ppłk Czesław Drozd, chor. sztab. Wojciech Stępień, p. Marek Graf, p. Danuta Antczak – odznaczeni przez Ministra Obrony Narodowej złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, mjr Jarosław Zejdler i kpt. Janusz Dudzik – odznaczeni złotymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,  a także 10 żołnierzy i pracowników Dowództwa SOW, wyróżnionych przez dowódcę okręgu pamiątkową plakietką  HUZARZA: ppłk Jan Powązki, ppłk Bogdan Majdański, ppłk Czasław Drozd, ppłk Zbigniew Kopacki, chor. sztab. Wojciech Stępień, p. Barbara Demcyszyn, p. Janina Szczepaniak, p. Krystyna Wrzeszcz, p. Wiesława Bartoszcze i p. Czesław Kuliński.
Wzruszającym momentem uroczystości było wystąpienie prof. Alicji Chybickiej, kierownika kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, która w imieniu dzieci leczonych w klinice złożyła żołnierzom życzenia i przekazała na ręce dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego wykonane przez nie specjalne  medale, świadczące o tym, że mali pacjenci wrocławskiego szpitala pamiętają czerwcową wizytę żołnierzy SOW i ich słowa: „Walcz z chorobą jak polski żołnierz!”.
Na zakończenie uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna SOW  wykonała koncert melodii wojskowych, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem wszystkich zebranych.

Rzecznik prasowy Dowódcy SOW
mjr Andrzej Sowa

***

Obchody Święta Wojska Polskiego i Wręczenie Medali w UNDOF

Uroczystości odbyły się w bazie polskiego batalionu, w Camp Ziouani, po stronie izraelskiej, a swą obecnością zaszczycili je przedstawiciele ambasady polskiej w Tel Awiwie - attache obrony, płk Ireneusz Drążyk, i konsul RP, Janusz Połowniak a także przedstawiciel Polski w Palestynie – Piotr Puchta,  wraz z małżonkami. Obecni byli także dowódcy kontyngentów i przedstawiciele Kwatery Głównej UNDOF, a także reprezentanci Towarzystwa Polonijnego „PIAST”. Nie zabrakło też przedstawicieli armii izraelskiej oraz kolegów „misjonarzy” z kontyngentu japońskiego, hinduskiego, austriackiego i słowackiego.
Dowódca POLBAT, ppłk Jarosław Gromadziński, z okazji Święta Wojska Polskiego wręczył 37 pamiątkowych ryngrafów i wyróżnił 55 żołnierzy dyplomami gratulacyjnymi w uznaniu dla ich  wzorowej służby i godnej postawy żołnierskiej. Odczytano okolicznościowy rozkaz i wciągnięto na maszt flagę polską. Potem ppłk Jarosław Gromadziński zapoznał gości z historycznym znaczeniem „cudu nad Wisłą” i jego symboliczną wymową  dla armii polskiej. Przypomniał o śmierci naszego kolegi na misji w Afganistanie i o innych żołnierzach, którzy oddali życie w walce za wolność i pokój poza granicami kraju. Ich pamięć uczczono minutą ciszy. Następnie attache obrony podziękował żołnierzom za sprawne i profesjonalne wykonywanie zadań pod błękitną flagą Narodów Zjednoczonych oraz godne reprezentowanie Polskich Sił Zbrojnych w tym regionie. Mając na względzie zbliżający się koniec misji XXVII zmiany, podziękował – w imieniu pani ambasador – za znakomitą współpracę z kontyngentem i umacnianie dobrych stosunków z Izraelem.
Na zakończenie zabrał głos dowódca Sił UNDOF, gen. Wolfgang Rilke. Podkreślił on znaczący wkład Polaków w misje ONZ i po polsku podziękował żołnierzom za profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu zadań mandatowych, wyrażając nadzieję, że odznaczenia, które otrzymają,  będą nosić z dumą i satysfakcją.
 Po jego przemówieniu nastąpiła ceremonia wręczenia medali, a następnie defilada pododdziałów, która zakończyła obchody Święta Wojska Polskiego na Wzgórzach Golan.
Na awersie medalu UNDOF,  którym zostali odznaczeni polscy żołnierze, znajduje się logo ONZ, a kolory jego wstęgi mają swoją symbolikę: bordowe tło wstęgi nawiązuje do purpurowej mgłą zachodzącego słońca i bujnej flory Golanu, biały pasek symbolizuje śnieg na szczycie Hermonu, czarny jest symbolem skały wulkanicznej występującej w tym regionie, a błękit oznacza obecność sił pokojowych w strefie rozgraniczenia, która reprezentowana jest na wstędze czerwoną kreską.

Autor: kmdr ppor. Andrzej Czekaj
Zdjęcia: kmdr ppor. Andrzej Czekaj

***

Obchody Święta Wojska Polskiego w 1Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W przeddzień Święta Wojska Polskiego żołnierze i pracownicy wojska 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przez proboszcza miejscowej parafii ks. płk Kazimierza Krużela.
W kazaniu ksiądz płk Krużela nawiązał do historycznych przemian związanych z walkami żołnierza polskiego w Bitwie Warszawskiej 1920 r. oraz do bohaterskiej śmierci ks. Ignacego Skorupki. Podziękował wszystkim żołnierzom i ich rodzinom, kombatantom, władzom Miasta Legionowa oraz  sympatykom wojska za uczestniczenie we Mszy Świętej i kultywowanie chlubnych tradycji narodowych.
Następnie na salę tradycji 1Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej przybyli zaproszeni goście. Obecnością zaszczycili żołnierskie grono kościuszkowców m. in.: Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, wiceprezydent Piotr Zadrożny, Starosta Legionowski Jan Grabiec, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Karnasiewicz, ks. płk Kazimierz Krużel, były dowódca 1.WDZ – gen. bryg. Włodzimierz Zieliński, Komendant CSP w Legionowie insp. Jacenty Bąkiewicz, Komendant Powiatowy Policji w Legionowie podinsp. Edward Kostrzewa, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i BWP – płk Józef Oleśnicki.
W czasie uroczystego spotkania dowódca 1.WDZ gen. bryg. Ryszard Jabłoński odniósł się do tradycji oręża polskiego i ojczystej historii polski, z której płyną wspaniałe wzorce ofiarności i poświęcenia w imię obrony Ojczyzny. Zaznaczył, że pamięć o daninie krwi jaką złożył żołnierz polski w walkach na różnych frontach oraz w czasie pokojowej służby, winna być wieczna i należy o niej pamiętać.
Podkreślił również fakt, że Święto Wojska Polskiego jest nie tylko związane z dziedziczeniem i kultywowaniem narodowych tradycji, ale także uhonorowaniem codziennych trudów i wyrzeczeń związanych ze służbą  wojskową. Podziękował żołnierzom za trud i poświęcenie, którego nie szczędzą w codziennej służbie i szkoleniu. Słowa podziękowania kierował także do pracownikom cywilnych jednostki bez których sprawne funkcjonowanie wojska nie byłoby możliwe.
Gen. Jabłoński w dowód uznania za efektywną współpracę, udzielaną pomoc i wspieranie żołnierzy oraz duży wkład pracy w kształtowanie wizerunku 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej uhonorował odznaką kościuszkowską czterech Kombatantów:
• kpt. w st. spocz. Zbigniew BIAŁKOWSKI
• kpt. w st. spocz. Anatol CZURAK
• ppor. w st. spocz. Zbigniew SIENIUĆ
• Pani Maria MILBRANDT   

Prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych płk Józef Koleśnicki w asyście płk Zdzisława Jurkowskiego odznaczył dowódcę 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Ryszarda Jabłońskiego odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

W czasie uroczystości, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej dowódca  Dywizji wyróżnił medalami kadrę i pracowników wojska oraz wręczył medale:

Złoty medal - Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny otrzymało 4 żołnierzy zawodowych;
Srebrny medal - Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny otrzymało 4 żołnierzy zawodowych;
Brązowy medal - Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny otrzymało 4 żołnierzy zawodowych oraz 6 pracowników wojska;
Złoty medal – Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymało 4 żołnierzy zawodowych;
Srebrny medal – Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymało 8 żołnierzy zawodowych;
Brązowy medal – Za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymało 2 żołnierzy zawodowych.

tekst: Piotr Michrowski

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA