MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Nominacje generalskie i zmiany na stanowiskach kierowniczych w MON
2007-08-14

13.08. Warszawa. W siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyła się konferencja prasowa ministra ON Aleksandra Szczygło.

Podczas konferencji minister przedstawił listę  18 oficerów WP, którzy w dniu 15 sierpnia br. otrzymają nominacje na kolejny stopień generalski, a także poinformował     o zmianach, na stanowiskach kierowniczych w resorcie.
 Minister podkreślił, iż dokonuje się „duża zmiana pokoleniowa, gdyż  na 18 nominowanych, 15 oficerów uzyskuje awans na 1- szy stopień gen. bryg lub kontradmirała”, dodał, że „od 1 stycznia do końca lipca 2007,  47 generałów z własnej inicjatywy lub decyzją ministra odeszło ze służby”.
Odnosząc się do zmian na stanowiskach kierowniczych w Siłach Zbrojnych RP Minister Obrony Narodowej zawnioskował o ponowne wyznaczenie gen. broni Bronisława Kwiatkowskiego na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych oraz   o zwolnienie gen. dyw. Zbigniewa Głowienki ze stanowiska Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i wyznaczenie na to stanowisko płk. Zbigniewa Tłoka-Kosowskiego (od 15.08. gen. bryg.) a na stanowisko Dowódcy Sił Specjalnych gen. dyw. Włodzimierza Potasińskiego zamiast gen. dyw. Edwarda Gruszki.
 
WYKAZ NOMINOWANYCH W DNIU 15.08.2007
 
gen. dyw. Andrzej Eugeniusz BŁASIK – ur. 11 października 1962r. w miejscowości Poddębice. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1985), Akademii Obrony Narodowej (1995), Akademii Obronny Holandii (1998), Akademii Wojennej Wojsk Lotniczych w Maxwell (2005). Ukończył także: Kurs Dowódców Kluczy i Szefów Służb Eskadr Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego (1990) oraz Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Dowódców Eskadr Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego (1995) w Centrum Doskonalenia Lotniczego. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku na stanowisku pilota klucza lotniczego w 8 pułku lotnictwa myśliwsko – bombowego. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował stanowiska służbowe w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Dowództwie 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego, 31 Bazie Lotniczej. Od stycznia do kwietnia 2007 roku był komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy Sił Powietrznych.

gen. bryg. Roman POLKO – ur. 08 listopada 1962r. w miejscowości Tychy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1985) oraz Akademii Obrony Narodowej (1996). Ukończył także: Studia Podyplomowe w zakresie obronności państwa (2001), Podyplomowe Studia Operacyjno – Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej (2003) oraz Kurs dla Wyższej Kadry Zarządzającej Zasobami Obronnymi w Szkole Marynarki Wojennej w Monterey (2002). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1985 roku na stanowisku dowódcy grupy – instruktora szkoły podoficerskiej w 1 batalionie szturmowym. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 6 Brygadzie Desantowo – Szturmowej, 6 batalionie desantowo – szturmowym, 18 batalionie desantowo – szturmowym. W latach 1992 – 1993 dowodził kompanią piechoty w Polskim Batalionie Sił Ochronnych ONZ UNPROFOR w byłej Jugosławii, a w latach 1999 – 2000 dowodził Polską Jednostka Wojskową w Siłach Międzynarodowych KFOR w Kosowie. W latach 2000 – 2004 oraz 2006 dowodził jednostką specjalną GROM. Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

gen. bryg. Krzysztof ZAŁĘSKI – ur. 25 sierpnia 1957r. w miejscowości Żebry Stara Wieś. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1985), Akademii Sztabu Generalnego WP (1989). Ukończył także: Kurs Przeszkolenia Operacyjnego Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Akademii Obrony Narodowej (1994) oraz Podyplomowe Studium Operacyjno – Strategiczne w Akademii Wojennej Wojsk Lotniczych w Maxwell (2000). W 1998 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych z zakresu taktyki. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1980 roku na stanowisku dowódcy plutonu w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował stanowiska służbowe w: Dowództwie Wojsk Lotniczych, Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Dowództwie 3 Korpusu Obrony Powietrznej, Dowództwie Operacyjnym oraz Zarządzie Szkolenia – P7. Obecnie pełni służbę na stanowisku szefa sztabu – zastępcy dowódcy Sił Powietrznych.

płk Janusz ADAMCZAK – ur. 21 marca 1964r. w Poznaniu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1987), Akademii Obrony Narodowej (1997). Ukończył: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (1992), Kurs Oficerów Wojsk Pancernych w Fort Knox (1995), Kurs Oficerów Sztabowych NATO w Akademii Dowodzenia Bundeswehry (2000). Był również słuchaczem Studium Polityki Obronnej w Szkole Wojennej Wojsk Lądowych w Carlise Barracks (2007). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 49 pułku zmechanizowanym. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 12 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej, Dowództwie 12 Dywizji Zmechanizowanej, Dowództwie Wojsk Lądowych. Na przełomie 2003 i 2004 roku pełnił służbę na stanowisku szefa Wydziału Planowania w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5.
płk Tomasz Kazimierz BĄK – ur. 25 stycznia 1966 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1989) oraz Akademii Obrony Narodowej (1997). Ukończył: studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej (1999), a w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk wojskowych.
Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1989 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 18 batalionie powietrzno – desantowym. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 6 Brygadzie Desantowo – Szturmowej, 18 batalionie desantowo – szturmowym, Dowództwie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych. W latach 1993 – 1995 wykonywał zadania na stanowisku zastępcy dowódcy kompanii w Polskim Kontyngencie Wojskowym Sił Rozdzielająco – Obserwacyjnych w Syrii. W okresie od lipca 1999 roku do lipca 2000 roku służył w Polskiej Jednostce Wojskowej w Siłach Międzynarodowych w Kosowie. W roku 2002 wykonywał zadania w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Siłach Stabilizujących w Bośni i Hercegowinie. W okresie od stycznia do lipca 2004 roku pełnił służbę w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej.

płk Zbyszek Leszek CZERWIŃSKI – ur. 08 października 1960r. w miejscowości Janowiec Kościelny. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej (1983) oraz Politechniki Poznańskiej (1987). Ukończył: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (1987), Kurs Przeszkolenia Szefów Służb Technicznych (1988), studia podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej (1992) i Akademii Obrony Narodowej (2002).
Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1983 roku na stanowisku dowódcy plutonu szkolnego w 6 szkolnym pułku samochodowym. Następnie zajmował kolejno stanowiska służbowe w strukturach: 45 pułku zmechanizowanego, 45 Ośrodka Materiałowo – Technicznego, 9 Brygady Zmechanizowanej, 1 Dywizji Zmechanizowanej, Generalnym Zarządzie Logistyki – P4. Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy szefa sztabu –Wojsk Lądowych.

płk Mieczysław GOCUŁ – ur. 21 maja 1963r. w miejscowości Choszczno. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1987) i Akademii Obrony Narodowej (1996). Ukończył również: kurs dla młodszych oficerów sztabowych obejmujący procedury sztabowe NATO w Szkole Pola Walki Wojsk Lądowych w Danii (1997), kurs dowódczo – sztabowy Wojsk Lądowych w Uczelni Dowódczo – Sztabowej Kanadyjskich Wojsk Lądowych (1999), Studium Polityki Obronnej w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie (2006). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 9 pułku zmechanizowanym.Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w strukturach: 12 Brygady Zmechanizowanej, Dowództwie 1 Korpusu Zmechanizowanego, Dowództwie Operacyjnym, Zarządzie Planowania Operacyjnego – P3.W latach 2003 – 2004 pełnił służbę na stanowisku szefa oddziału w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Obecnie pełni służbę na stanowisku szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych
i Rozpoznawczych – P2.

płk Andrzej KNAP – ur. 21 listopada 1963r. w miejscowości Józefów. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1986) oraz Akademii Obrony Narodowej (1998). Ukończył: kurs powietrzno desantowy Rangers w Stanach Zjednoczonych (1995), podyplomowe studium bezpieczeństwa na Uniwersytecie Warszawskim (1998), studia podyplomowe w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych Carlise Barracks (2002). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1986 roku na stanowisku dowódcy plutonu specjalnego w 48 kompanii specjalnej. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 6 Brygadzie Desantowo – Szturmowej, 16 batalionie powietrzno – desantowym, 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego. W latach 1992 – 1993 pełnił służbę na stanowisku dowódcy kompanii w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w b. Jugosławii. W okresie od lipca 1999 do marca 2000 zajmował stanowisko zastępcy dowódcy batalionu w Polskiej Jednostce Wojskowej w Siłach Wielonarodowych w Republice Bośni i Hercegowiny, a następnie do lipca 2000 wykonywał zadania na stanowisku szefa sztabu – zastępcy dowódcy oraz dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie. Od stycznia do lipca 2004 roku wykonywał zadania szefa sztabu brygady w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego.

płk PRZEKWAS Andrzej – ur. 19 grudnia 1963r. w Inowrocławiu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1986) oraz Akademii Obrony Narodowej (1995). Ukończył: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Rozpoznania Ogólnowojskowego (1991), kurs specjalistyczny w zakresie przygotowania do objęcia stanowiska służbowego w Wielonarodowym Korpusie Północny-Wschód w Szkole Wojsk Lądowych Bundeswehry (1998), kurs taktyczno – operacyjny integracji z NATO (2003) oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2007). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1986 roku na stanowisku dowódcy plutonu rozpoznawczego w 49 pułku zmechanizowanym. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 13 Brygadzie Zmechanizowanej, 2 batalionie rozpoznawczym, dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód, dowództwie
1 Korpusu Zmechanizowanego, 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 1 Brygadzie Pancernej.
W okresie od marca do listopada 2001 roku służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym KFOR w Kosowie. Dwukrotnie pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku na stanowisku szefa oddziału rozpoznania (2004 i 2006). Obecnie pełni służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3.

płk Jan Bogdan RAJCHEL – ur. 04 czerwca 1964r. w Sanoku. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1988), Akademii Obrony Narodowej (1994). Ukończył: kurs pilotów na samoloty Mig-21 w Centrum Doskonalenia Lotniczego (1989), kurs kierowników lotów w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (1996) oraz kurs dowódców baz lotniczych (2003) i studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej (2003). Posiada stopień naukowy doktora nauk wojskowych z zakresu taktyki (1998). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1988 roku na stanowisku pilota klucza lotniczego w 41 pułku lotnictwa myśliwskiego. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 41 pułku lotnictwa myśliwskiego, 41 eskadrze lotnictwa taktycznego, 23 Bazie Lotniczej. Obecnie zajmuje stanowisko szefa sztabu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Z dniem 15 sierpnia bieżącego roku obejmie stanowisko komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

płk Andrzej Adam SOBIERAJ – ur. 10 listopada 1956r. w Poznaniu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych (1981), Akademii Obrony Narodowej (1991). Ukończył: Wyższy Kurs Dowódczy Oficerów (1986), kurs kandydatów na dowódców pułków (1993) oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2007). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1981 roku na stanowisku dowódcy plutonu czołgów średnich
w 17 pułku zmechanizowanym. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 17 pułku zmechanizowanym, 18 pułku zmechanizowanym, 15 Brygadzie Kawalerii Pancernej, 17 Brygadzie Zmechanizowanej, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej.

płk Sławomir Piotr SZCZEPANIAK – ur. 07 lipca 1963r. w miejscowości Nowe Skalmierzyce. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich (1986). Ukończył: studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1986) oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania firmą w gospodarce rynkowej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1994). Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 6 pułku zmechanizowanym, Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego, Departamencie Budżetowym, Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Dowództwie Sił Powietrznych. Obecnie pełni służbę na stanowisku dyrektora Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych.

płk Adam Mirosław ŚWIERKOCZ – ur. 15 grudnia 1964r. w miejscowości Prudnik. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej (1987), Akademii Obrony Narodowej (1997). Ukończył: kurs pilotów na samoloty Mig-21 w Centrum Doskonalenia Lotniczego (1988), studia podyplomowe z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
w Akademii Bydgoskiej (2000). Był słuchaczem podyplomowego Studium Dowódczo – Sztabowego w Akademii Dowódczo – Sztabowej w Bracknell (2001) oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lotniczych w Maxwell (2007).
Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku na stanowisku pilota klucza lotniczego w 26 pułku lotnictwa myśliwskiego. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 7 pułku lotnictwa bombowo – rozpoznawczego, 7 eskadrze lotnictwa taktycznego, 6 eskadrze lotnictwa taktycznego, 32 Bazie Lotniczej. Z dniem 15 sierpnia bieżącego roku obejmie stanowisko dowódcy 3 Brygady Lotnictwa Transportowego

płk Zbigniew TŁOK – KOSOWSKI – ur. 26 marca 1960r. w Wadowicach.
Jest absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy (1986). Ukończył: Akademię Rolniczą w Krakowie (1980) oraz studia podyplomowe w zakresie obronności państwa w Akademii Obrony Narodowej (2003). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1987 roku jako szef służby samochodowej w 26 dywizjonie artylerii przeciwlotniczej. Następnie zajmował stanowiska służbowe w strukturach: 6 Brygady Desantowo – Szturmowej i Jednostki Wojskowej GROM. W latach 1993 – 1996 pełnił służbę na stanowisku oficera służby transportowo – remontowej w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w Syrii. W okresie od marca 1997 do czerwca 1998 zajmował stanowisko szefa logistyki – zastępcy dowódcy batalionu w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Bośni. Od czerwca 1999 do września 2000 roku wykonywał zadania szefa sekcji logistyki w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kosowie. Obecnie pełni służbę na stanowisku dyrektora Departamentu Systemu Obronnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

kmdr Ryszard Szczepan DEMCZUK – ur. 03 sierpnia 1959 r. w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1985). Ukończył: kurs przeszkolenia oficerów szczebla operacyjno – taktycznego (1990), międzynarodowy kurs oficerów sztabu w Akademii Obrony Holandii (1996), kurs integracji z NATO (1998), studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej (2000) oraz podyplomowe studia dowódczo – sztabowe w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport (2001).
Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej do 1997 roku pełnił służbę w 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej zajmując kolejne wyższe stanowiska służbowe.
W latach 1997 – 2007 zajmował kolejno stanowiska w strukturach: Dowództwa Marynarki Wojennej, 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej, 31 dywizjonie okrętów rakietowych. Obecnie zajmuje stanowisko głównego specjalisty w Dowództwie Marynarki Wojennej.
Z dniem 15 sierpnia bieżącego roku obejmie stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich

kmdr Waldemar GŁUSZKO – ur. 12 września 1956r. w Złocieńcu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1981). Ukończył: międzynarodowy kurs dla oficerów w Akademii Obrony Narodowej w Hadze (1993), kurs bezpieczeństwa portowego i kurs planowania operacji ratowniczych w Yorktown (1995), podyplomowe studia dowódczo – sztabowe w Akademii Marynarki Wojennej (1998) oraz kurs orientacyjny dla kandydatów do służby w Dowództwach NATO Południowego Atlantyku w Norfolk (1998).
Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej do 1991 roku pełnił służbę w 41 dywizjonie okrętów ratowniczych zajmując kolejne wyższe stanowiska służbowe. Następnie zajmował kolejno stanowiska w strukturach: 45 dywizjonu pomocniczego jednostek pływających, Dowództwie 3 Flotylli Okrętów, Centrum Operacji Morskich.
W latach 1999 – 2002 pełnił służbę w strukturach Dowództwa Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku w Wielkiej Brytanii. Obecnie zajmuje stanowisko Szefa Zarządu Planowania Obronnego i Rozwoju w Dowództwie Marynarki Wojennej. Z dniem 15 sierpnia bieżącego roku obejmie stanowisko szefa sztabu – zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej

kmdr Stanisław Henryk ZARYCHTA – ur. 09 listopada 1958r. w miejscowości Czeladź. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1983). Ukończył: kurs sztabowy w Królewskiej Akademii Morskiej w Greenwich (1992), kurs sztabowy w Ośrodku Szkolenia Marynarki w Newport (1995), kurs specjalistyczny oficerów wytypowanych do NATO w Akademii Obrony Narodowej (1998).
Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej do 1992 roku pełnił służbę w 3 Flotylli Okrętów zajmując kolejne stanowiska służbowe. Następnie zajmował stanowiska służbowe w strukturach: Grupy Okrętów Rozpoznawczych, Dowództwie Marynarki Wojennej, 6 Ośrodku Radioelektronicznym. Z dniem 15 sierpnia bieżącego roku obejmie stanowisko zastępcy szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2.

kmdr Jarosław Roman ZYGMUNT – ur. 28 sierpnia 1961r. w Lublinie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (1984). Ukończył: kurs przeszkolenia oficerów szczebla taktycznego (1985), studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej (1992 i 2003), Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej (2007).
Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej do 1999 roku pełnił służbę
w 3 Flotylli Okrętów zajmując kolejne stanowiska służbowe. Następnie zajmował stanowiska służbowe w strukturach: 31 dywizjonu okrętów rakietowych, Komendzie Portu Wojennego w Gdyni. Obecnie pełni służbę na stanowisku szefa Centrum Wsparcia w Dowództwie Operacyjnym.
MON-FB
MON-Tweet