MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Zmiana w kierownictwie Ministerstwa ON
2007-09-07

Na prośbę sekretarza stanu Marka Zająkały minister ON Aleksander Szczygło złożył stosowny wniosek do Prezesa RM i w dniu 7 września br. premier Jarosław Kaczyński odwołał Marka Zająkałę ze stanowiska sekretarza stanu w MON. Jednocześnie premier powołał na stanowisko podsekretarza stanu w MON Bartłomieja Rafała Grabskiego, dotychczasowego prezesa Agencji Mienia Wojskowego.

Bartłomiej Rafał GRABSKI urodzony 5.03.1970 r. w Warszawie.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 r. ukończył Podyplomowe Studium Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i L’ Ecole Nationale d’ Administration. W 2004 r. w Szkole Głównej Handlowej ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości Finansowej i Zarządczej. W 2004 r. złożył egzamin na audytora wewnętrznego w Ministerstwie Finansów, a w 2005 roku uzyskał mianowanie na urzędnika służby cywilnej. Pracował w Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie jako kierownik Komisji Weryfikacyjnej. Następnie w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kierował Wydziałem Kontroli oraz realizował zadania audytowe. W Ministerstwie Gospodarki pracował jako audytor wewnętrzny kierujący zespołem realizującym zadania audytowe. Ostatnio pracował na stanowisku Dyrektora Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Kancelarii Prezydenta RP. Prowadził również szkolenia oraz wykłady z zagadnień dotyczących audytu wewnętrznego w administracji publicznej. Od 12 marca 2007 był prezesem Agencji Mienia Wojskowego. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

MON-FB
MON-Tweet