MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Zakończono formowanie PKW Czad
2007-10-10

10.10. Mińsk Mazowiecki. W związku z zakończeniem formowania i przygotowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego Czad, w środę minister obrony narodowej Aleksander Szczygło przebywał w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim.

W uroczystości, obok ministra obrony narodowej,  uczestniczyli  m.in.: dowódca operacyjny Sił Zbrojnych RP, gen. broni Bronisław Kwiatkowski, dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak, komendant główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Jan Żukowski, komendant Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim płk Dariusz Bogacki oraz przedstawiciele władz miasta Mińsk Mazowiecki.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem gospodarza, płk. Dariusza Bogackiego, który mówił  o tym, jak wyglądało formowanie PKW Czad i podkreślał  wysoce profesjonalne   przygotowanie żołnierzy do misji w Republice Czadu. 
Podczas ceremonii minister obrony narodowej Aleksander Szczygło przypomniał o polskich zobowiązaniach wobec NATO i UE oraz potrzebie zaangażowania polskiego wojska w misje poza granicami kraju. Przedstawił Polski Kontyngent Wojskowy udający się na misję, jako formację nowoczesną, efektywną i dynamiczną, która już wcześniej, podczas misji w Kongo, zdobyła bezcenne doświadczenia, m. in. w szybkim i sprawnym reagowaniu oraz w niesieniu pomocy humanitarnej. Minister podziękował także gen. bryg. Janowi Żukowskiemu za przygotowanie żołnierzy do misji.

Komendant Główny ŻW, gen. bryg. Jan Żukowski, powiedział, że jest dumny z zadania, jakie powierzono     jego żołnierzom. - Czas przeznaczony na przygotowania do tej misji został wykorzystany maksymalnie i PKW jest gotowy nieść pomoc w niebezpiecznych rejonach świata - powiedział.
W trakcie uroczystości minister Aleksander Szczygło przyznał wyróżnienia pięciu żołnierzom ze Szczecina. Wsławili się oni bohaterskim zachowaniem podczas przejazdu na IV Spartakiadę Żandarmerii Wojskowej, kiedy to - jako świadkowie wypadku - pomogli jego ofiarom wydostać się z płonącego samochodu.
W Mińsku Mazowieckim żołnierze zaprezentowali swoje umiejętności w symulowanych sytuacjach zagrożenia, m.in.: w przeprowadzaniu akcji w rejonie zagrożonym, przywracaniu porządku   podczas  zamieszek ulicznych, blokowaniu i kontroli obcego pojazdu, eskorcie VIP-a, udzielaniu pomocy i przemieszczaniu rannych do strefy bezpieczeństwa. Bezpośrednio po dynamicznych pokazach obyła się prezentacja sprzętu wojskowego (urządzeń do wykrywania materiałów wybuchowych, zestawu pirotechnika, samochodów interwencyjnych i pogotowia sanitarnego, indywidualnych wyposażeń ochronnych oraz broni).
Po militarnych prezentacjach odbył się briefing prasowy, podczas którego na pytania dziennikarzy odpowiadał minister Aleksander Szczygło oraz ppłk Marek Gryga, który - podobnie jak w Kongo - będzie dowodził misją w Czadzie. Ppłk Gryga zapewnił dziennikarzy o dobrym przygotowaniu swoich żołnierzy do misji. Minister Aleksander Szczygło poinformował, że PKW Czad będzie pomagał kontyngentowi francuskiemu, w skład którego wejdą polscy żołnierze.

*  *  *

Polski Kontyngent Wojskowy jest planowany do użycia w składzie międzynarodowych sił Unii Europejskiej w ramach inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa we wschodnich rejonach Republiki Czadu w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i pomocy uchodźcom i wypędzonym.

1. Cele międzynarodowej obecności w Republice Czadu

Do wojskowych celów obecności Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa w Republice Czadu należą przede wszystkim:

– poprawa warunków bezpieczeństwa w strefie działania, głównie wokół i w pobliżu obozów uchodźców oraz ośrodków przesiedleńców, a także w strefach opuszczonych przez uchodźców;
– ułatwienie działań organizacji humanitarnych.

Ponadto obecność sił międzynarodowych wpłynie na:
– zapewnienie egzekwowania prawa oraz funkcjonowania policji cywilnej w obozach i miejscach przebywania uchodźców z poszanowaniem dla cywilnego charakteru obozów;
– stworzenie warunków do zainicjowania obywatelskiego wysiłku na rzecz rozwoju i odbudowy, niezbędnych do ułatwienia dobrowolnego powrotu przesiedleńców.

2. Podstawy prawne

Żandarmeria Wojskowa realizując Decyzję nr 388/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie przygotowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego do operacji Unii Europejskiej w Republice Czadu sformowała PKW Czad przy udziale Wojsk Lądowych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz zorganizowała i przeprowadziła szkolenie przygotowawcze kontyngentu.

3. Skład osobowy i wyposażenie PKW Czad

W skład PKW wchodzi 146 żołnierzy i 4 osoby cywilne. Trzon PKW tworzą trzy plutony manewrowe Żandarmerii Wojskowej na bazie Oddziału Specjalnego ŻW w Gliwicach. Zabezpieczenie logistyczne zorganizowane zostało na bazie 10. Brygady Logistycznej. PKW posiadał będzie własny zespół łączności w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w ramach kontyngentu oraz między dowództwem PKW, dowództwem operacji i krajem.
Żołnierze PKW Czad będą wyposażeni między innymi w karabinki Beryl kal. 5,56 mm oraz pistolety Glock-17 kal. 9 mm.
Zadania wykonywać będą wykorzystując samochody terenowe Land Rover, opancerzone pojazdy interwencyjno-patrolowe Dzik-2 oraz terenowe interwencyjne wozy dowodzenia ŻW Łoś.

4. Przygotowania

Szkolenie żołnierzy do realizacji zadań w ramach planowanej misji na terenie Republiki Czadu przebiegało wieloetapowo. Cykl szkoleniowy obejmował ćwiczenia poligonowe w ośrodkach szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu i Nowej Dębie gdzie żołnierze przygotowywali się do przewidywanych zadań w rejonie operacji, a w tym m.in.: ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa obiektów, patrolowania rejonu, ochrony osobistej i ewakuacji VIP. Żołnierze doskonalili umiejętności prowadzenia ognia z broni etatowej oraz z broni pokładowej pojazdów.
Szkolenie specjalistyczne obejmowało ponadto podstawy międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych, zapoznanie z sytuacją geograficzną i polityczną w Republice Czadu, podstawowymi zwrotami i sformułowaniami w języku francuskim. Uwzględniono zapoznanie żołnierzy z uwarunkowaniami kulturowymi w regionie.
Duży nacisk położono na szkolenie medyczne – udzielanie pierwszej pomocy i ewakuację rannych z zagrożonej strefy. W procesie przygotowania uwzględniono również elementy szkolenia saperskiego oraz zasady posługiwania się GPS. Kierowcy przeszli kurs jazdy w trudnym terenie.

5. Doświadczenia

W skład PKW Czad wchodzą żołnierze zawodowi, którzy już brali udział w misjach poza granicami kraju. Większość z nich uczestniczyła w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga, gdzie wykonywali zadania w trudnych warunkach klimatycznych panujących w Afryce Równikowej.
Do zadań PKW w DRK należało m.in.:
– ochrona obozowisk wojskowych EUFOR;
– wykonywanie zadań eskortowych pojazdów oraz personelu EUFOR;
– zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa przedsięwzięć organizowanych przez EUFOR włącznie z zapewnieniem ochrony bezpośredniej dla VIP-ów na terenie obozowisk;
– utrzymanie bieżących kontaktów z oficerami łącznikowymi jednostki sił powietrznych Demokratycznej Republiki Konga, odpowiedzialnymi za ochronę lotnisk.

Żandarmi uratowali rannych

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA